Problem z odstępami przy znakach interpunkcyjnych

Problem

Po zapisaniu pliku programu Illustrator w formacie SVG i ponownym go otwarciu, przed znakami interpunkcyjnymi takimi jak kropki i przecinki w języku japońskim pojawiają się dodatkowe odstępy.Zobacz obrazek poniżej, aby zauważyć różnice w oryginalnym tekście i tekście z problemami z odstępami.

Problemy z odstępami

A. Tekst oryginalny B. Tekst z problemami z odstępami 

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem z odstępami, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz kolejno opcje Plik > Zapisz jako.

  2. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz opcję SVG na liście rozwijanej Zapisz jako typ i kliknij przycisk Zapisz. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Opcje zapisywania.

  3. Wybierz opcję Zachowaj możliwości edycji programu Illustrator.

  4. Kliknij przycisk OK.

Wybrany plik programu Illustrator jest zapisywany w formacie SVG ze zwiększonym rozmiarem pliku.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?