Problem

Program Illustrator używa awarii po użyciu japońskiej wersji programu Illustrator w japońskim systemie operacyjnym do wykonania poniższego zadania:

  1. Utworzeniu nowego dokumentu CMYK.
  2. Utworzeniu koloru dodatkowego z nazwą zawierającą znaki 4-bajtowe lub w formie party zastępczej i zapasaniu go w panelu Próbki.
  3. Utworzeniu obiektu prostokątnego i zastosowaniu do niego gradientu Dowolnego.
  4. Dwukrotnym kliknięciu ogranicznika koloru w celu modyfikowania jego koloru wypełnienia.
  5. W panelu Próbki wybierz kolor zapisany w kroku 2.
  6. Zastosuj wybrany kolor i zamknij panel Próbki. 
  7. Kliknij na zewnątrz obszaru roboczego.

Obserwacje

Można zauważyć poniższe efekty:

  • Do panelu Próbki dodanych jest wiele kolorów bez nazwy. Jeśli używasz systemu operacyjnego Windows, pętla zatrzymuje się po kliknięciu na obszar roboczy. Nie zatrzymuje się jednak w systemie macOS. 
  • Program Illustrator ulega awarii po zastosowaniu innego koloru dodatkowego z nazwą zawierającą 4-bajtowe znaki lub pary zastępczej do innego koloru dodatkowego.
  • Problem występuje tylko przy znakach 4-bajtowych i parach zastępczych. Dwubajtowe znaki działają poprawnie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online