Przydatne materiały dotyczące najnowszych aktualizacji programu Adobe Illustrator.

Program Adobe Illustrator to aplikacja do obsługi grafiki wektorowej stanowiąca standard branżowy, która umożliwia tworzenie znaków logo, ikon, rysunków, typografii i złożonych ilustracji przeznaczonych na dowolne nośniki.

Najnowsza wersja

Najnowsza / najbardziej aktualna wersja programu Adobe Illustrator to:

  • Windows: Wydanie z kwietnia 2019 r. (wersja 23.0.3)
  • macOS: Wydanie z czerwca 2019 (wersja 23.0.4)

Więcej informacji:

Wymagania systemowe

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych można znaleźć na stronie Illustrator — wymagania systemowe.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć na stronie Creative Cloud — wymagania systemowe.

Zasoby internetowe

Obsługa klienta

Aby uzyskać pomoc w kwestii korzystania z produktu, sprzedaży, rejestracji i rozwiązywania problemów:

Pełną pomoc do produktu oraz instrukcje, pomysły i wsparcie społeczności użytkowników można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_Illustrator_support_pl.

Umowa licencyjna

W celu rozpoczęcia korzystania z produktu konieczne jest zaakceptowanie postanowień jego umowy licencyjnej oraz warunków gwarancji. Informacje na ten temat można znaleźć pod adresem www.adobe.com/go/eulas_pl.

Informacja dla użytkowników

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego mogą być wymagane: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców bądź zezwalać na dostęp do nich. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat; wymagają ponadto zaakceptowania dodatkowych warunków oraz zasad ochrony prywatności online firmy Adobe (zobacz http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w pewnych krajach lub wersjach językowych i mogą podlegać zmianom oraz wycofaniu bez powiadomienia. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie subskrypcji.

Copyright © 1987-2019 Adobe Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, and Illustrator are either registered or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online