Informacje o wydaniu | Adobe Illustrator

Przydatne materiały dotyczące najnowszych aktualizacji programu Adobe Illustrator.

Program Adobe Illustrator jest standardową aplikacją do obsługi grafiki wektorowej, która pozwala tworzyć logo, ikony, rysunki, typografię i złożone ilustracje do użytku na dowolnym nośniku. 

Najnowsza wersja

Najnowsza i najbardziej aktualna wersja programu Adobe Illustrator na komputer to wersja 28.5 z kwietnia 2024 r., natomiast na iPada to wersja 3.0 z października 2022 r.

Informacje o nowych funkcjach w programie Illustrator na komputerze i iPadzie podano w artykule Nowości.

Listę najnowszych rozwiązanych problemów w programie Illustrator na komputerze podano w artykule Rozwiązane problemy.

Wymagania systemowe

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych wersji komputerowej programu można znaleźć na stronie Wymagania systemowe | Illustrator na komputerze.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych wersji programu na iPady można znaleźć na stronie Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć na stronie Creative Cloud — wymagania systemowe.

Zasoby internetowe

Obsługa klienta

Pomoc dotycząca korzystania z produktu, sprzedaży, rejestracji i rozwiązywania problemów:

Pełną pomoc do produktu oraz instrukcje, pomysły i wsparcie społeczności użytkowników można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_Illustrator_support_pl.

Umowa licencyjna

W celu rozpoczęcia korzystania z produktu konieczne jest zaakceptowanie postanowień jego umowy licencyjnej oraz warunków gwarancji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/eulas_pl.

Informacja dla użytkowników

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego mogą być wymagane: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców bądź zezwalać na dostęp do nich. Usługi firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat oraz wymagają zaakceptowania dodatkowych warunków użytkowania i zasad prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/pl/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w pewnych krajach lub wersjach językowych i mogą podlegać zmianom oraz wycofaniu bez powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub należności z tytułu subskrypcji.

Copyright © 1987-2022 Adobe Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, and Illustrator are either registered or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Zasoby pokrewne

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online