Współpraca

Usprawnienia funkcji Monitorowanie zmian

Funkcja Monitorowanie zmian jest teraz dostępna zarówno w programie InCopy CS5, jak i InDesign CS5. W programie InCopy pasek narzędziowy Monitorowanie zmian zawiera bardziej intuicyjne ikony. Menu Zmiany zawiera dodatkowe opcje, które służą do akceptowania i odrzucania zmian bądź to w bieżącym wątku, bądź też we wszystkich wątkach. Można również akceptować i odrzucać zmiany pochodzące od poszczególnych uczestników. Zobacz Monitorowanie i recenzowanie zmian.

Mini Bridge

Mini Bridge to podzbiór aplikacji Adobe Bridge, który jest dostępny jako panel w programie InCopy. Zobacz podgląd plików na lokalnym dysku twardym lub serwerze bez uruchamiania programu Adobe Bridge i wychodzenia z programu InCopy. Przeciągaj i upuszczaj pliki na edytowalne ramki lub otwieraj pliki bezpośrednio w programie InCopy, robiąc to szybciej i wykonując mniej czynności.

Ulepszona integracja programu Adobe Bridge

Nowa opcja preferencji Obsługa plików umożliwia generowanie miniaturek stron nie tylko dla pierwszej, ale także większej liczby stron plików programu InCopy. Domyślna liczba stron, dla których generowane są miniaturki ustawiona jest na 2, ale można ją zmienić na 1, 2, 5, 10 lub Wszystkie. Podgląd stron można teraz oglądać w panelu Podgląd programu Bridge. Wybór większej liczby miniaturek stron może wydłużyć czas zapisu dokumentu programu InCopy.

Zobacz Używanie Adobe Bridge z programem InCopy.

Czcionki zainstalowane w dokumentach

Jeśli w programie InDesign CS5 postanowisz załączać czcionki dokumentu, używając polecenia Pakiet, program InDesign wygeneruje folder o nazwie „Document Fonts" (Czcionki dokumentu). W przypadku otwarcia pliku programu InDesign lub InCopy znajdującego się w tym samym folderze nadrzędnym, w którym znajduje się folder Document Fonts (Czcionki dokumentu), czcionki te zostaną zainstalowane automatycznie. Zobacz Czcionki zainstalowane w dokumentach.

Integracja usługi Buzzword

Buzzword to internetowy edytor tekstu, który pozwala użytkownikom tworzyć i przechowywać pliki tekstowe na serwerze internetowym. Używając programu InCopy CS5 można importować i eksportować tekst z dokumentów usługi Buzzword. Zobacz Importowanie dokumentów z usługi Buzzword i Eksportowanie zawartości do usługi Buzzword.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?