Zautomatyzowane publikowanie za pomocą formatu XML, języka IDML i skryptów

Elastyczne opcje formatu XML, język IDML (InDesign® Markup Language) i zaawansowana obsługa skryptów to funkcje oprogramowania Adobe® InDesign, które umożliwiają tworzenie rozbudowanych, zautomatyzowanych obiegów pracy na potrzeby publikowania zawartości w wielu systemach i formatach wyjściowych. W tym dokumencie można uzyskać szczegółowe informacje na temat formatu XML, języka IDML i obsługi skryptów w programie InDesign, które pozwalają zbudować fundament dla niestandardowych rozwiązań dostosowanych do swoich unikalnych potrzeb dotyczących publikowania.

Jeśli rozważasz zautomatyzowanie działania programu InDesign, zapoznaj się też z oprogramowaniem Adobe InDesign Server — niezawodną, elastyczną i skalowalną wersją programu InDesign. Program InDesign Server korzysta z tego samego podstawowego kodu, co program InDesign, dzięki czemu udostępnia wszystkie funkcje wersji przeznaczonej dla komputerów osobistych, a dodatkowo oferuje wiele funkcji serwerowych.


Zasoby dotyczące języka IDML

IDML to otwarty format plików oparty na języku XML, który umożliwia programistom i osobom zajmującym się integracją systemów programowe tworzenie, modyfikowanie i przetwarzanie dokumentów programu InDesign poza obszarem programu InDesign. Format IDML jest obsługiwany w standardowych narzędziach do edycji plików XML, ułatwiając korzystanie ze zautomatyzowanych obiegów pracy. Natomiast obsługa wielowątkowego przetwarzania w programie InDesign znacznie przyspiesza pracę z plikami w formacie IDML.

Format IDML umożliwia programistom wykonywanie następujących czynności:

 • Dynamiczne generowanie i modyfikowanie dokumentów
 • Rozkładanie dokumentów na fragmenty do ponownego użycia
 • Przekształcanie elementów dokumentów za pomocą funkcji XSLT
 • Znajdowanie i modyfikowanie danych w dokumentach programu InDesign przy użyciu funkcji XPath lub XQuery
 • Tworzenie własnych aplikacji i interfejsów obiegów pracy IDML za pomocą oprogramowania Adobe Flash® Builder® i środowiska wykonawczego Adobe AIR®

Określanie nowych zastosowań dla istniejących obiegów pracy dokumentów

Format IDML został opracowany na podstawie formatu INX (InDesign Interchange), który wprowadzono w programie InDesign CS2, aby umożliwić użytkownikom zapisywanie dokumentów w formacie umożliwiającym otwieranie we wcześniejszej wersji tego programu. Odczyt i przetwarzanie formatu INX nie były łatwe, ponieważ ten format został zaprojektowany do pracy tylko z programem InDesign. Podczas prób edytowania danych w formacie INX występowały problemy z czytelnością, niezawodnością, rozszerzalnością i zgodnością z narzędziami do obsługi formatu XML.

W formacie IDML rozwiązano te problemy, umożliwiając programistom zmienianie, tworzenie i przetwarzanie reprezentacji języka XML w dokumentach programu InDesign. To z kolei pozwala na tworzenie i edytowanie plików programu InDesign poza tym programem. Następnie te pliki są z powrotem otwierane w programie InDesign w celu renderowania ostatecznego formatu wyjściowego.

Korzyści

Format IDML umożliwia łatwiejsze i bardziej elastyczne tworzenie oraz wdrażanie różnorodnych rozwiązań dotyczących publikowania. Wybrane korzyści:

 • Kompletność — obiekty, atrybuty i preferencje w formacie IDML mogą być reprezentowane w sposób umożliwiający przełączanie się między programami.
 • Czytelność — format IDML jest odczytywany i zapisywany praktycznie we wszystkich programach i narzędziach, w których można odczytywać i zapisywać pliki XML.
 • Niezawodność — format IDML zapewnia programistom lepszy wgląd w błędy i zwiększoną elastyczność ich rozwiązywania.
 • Zgodność ze starszym oprogramowaniem — pliki IDML wygenerowane w jednej wersji można otwierać w kolejnych wersjach oprogramowania.

Przykładowe zastosowania

Język IDML stanowi odmianę formatu XML, więc jego potencjalne zastosowania są bardzo różne. Przykłady typowych zastosowań:

 • Łatwe przełączanie się. Rozwiązania korzystające z formatu IDML mogą konwertować dane w obie strony między formatem plików binarnych programu InDesign i formatem IDML. Na przykład dokument programu InDesign można wyeksportować do formatu IDML w celu zastosowania jako szablonu poza programem InDesign. Następnie szablon w formacie IDML można modyfikować przy użyciu narzędzi do obsługi plików XML i zaimportować z powrotem do formatu pliku programu InDesign.
 • Dynamiczne tworzenie dokumentów. W tym wypadku dokument w formacie IDML jest tworzony za pomocą narzędzi XML na podstawie informacji pochodzących z bazy danych lub kanału danych. Następnie te informacje zostaną otwarte w oprogramowaniu InDesign lub Adobe InCopy® w celu dalszego przetwarzania.
 • Partnerzy w zakresie języka IDML

  Firma Sabern z siedzibą w Holandii specjalizuje się w opracowywaniu oprogramowania przeznaczonego do publikowania baz danych i dokumentów, zarządzania zawartością i drukowania internetowego. Usługi programowania niestandardowych aplikacji oferowane przez firmę Sabern cieszą się dobrą renomą w branży zautomatyzowanych rozwiązań do publikowania przeznaczonych dla firm zajmujących się drukiem, linii lotniczych, firm finansowych, handlowych, transportowych i telekomunikacyjnych, a także organizacji rządowych.

  Za pomocą przeglądarki internetowej i usługi DesignDB firmy Sabern klienci mogą tworzyć dokumenty i pliki PDF w wysokiej rozdzielczości na podstawie predefiniowanych szablonów utworzonych w programie InDesign. Dzięki usłudze DesignDB osoby, które nie zajmują się zawodowo projektowaniem, mogą szybko i łatwo tworzyć profesjonalne materiały marketingowe i publikacje. To z kolei umożliwia znaczne zwiększenie szybkości i wydajności w porównaniu z tradycyjnymi obiegami pracy.

  — Usługa DesignDB w pełni wykorzystuje możliwości nowego formatu IDML firmy Adobe. Ponieważ format IDML stanowi odmianę formatu XML wzbogaconą o specyficzne elementy umożliwiające dostęp do funkcji formatowania programu InDesign, możemy teraz korzystać ze standardowych narzędzi do edytowania plików XML i obsługi plików IDML poza programem InDesign. Elastyczność zapewniana programistom przez ten format pozwala nam szybciej niż kiedykolwiek wprowadzić na rynek najnowszą generację zautomatyzowanych rozwiązań dotyczących publikowania
  — Karen Lelieveld, Sabern 

  Firma censhare AG opracowała system publikowania censhare, który działa na podstawie rozwiązania do zarządzania zasobami multimedialnymi na potrzeby produkowania i publikowania zawartości oraz zarządzania nią w różnych kanałach multimedialnych. System udostępnia narzędzia do zarządzania zawartością internetową i współpracy. 

  System pamięci tłumaczeń TMS (Translation Memory System) firmy censhare pozwala klientom publikującym w kilku językach na wyodrębnianie z dowolnego tłumaczenia określonych elementów i wykorzystywanie ich ponownie. W systemie TMS zastosowano format IDML jako wydajniejszą metodę wyodrębnienia i przetwarzania zawartości, umożliwiając segmentację tekstu i akapitów na podstawie zdań z zachowaniem wszystkich stylów. Format IDML pozwala także na pełniejszą integrację rozwiązania firmy censhare z pakietem Microsoft Office. Style tabel programu Excel i dokumentów programu Word można automatycznie dostosowywać przy użyciu rozwiązania firmy censhare i umieszczać oraz edytować je bezpośrednio w układach programu InDesign.

  — Język IDML stanowi kompletny i otwarty format standardowego układu na potrzeby profesjonalnych publikacji. Możemy teraz tworzyć i dekodować układy przy użyciu standardowych narzędzi XML. Rozwiązanie firmy censhare jest oparte na formacie XML, co umożliwia bardzo zgrabną integrację
  — Mathias Wurth, censhare AG 


  Zasoby dotyczące standardu XML

  Silnik XML

  Poznaj stosowane przez programistów metody pracy z mechanizmem przetwarzania reguł XML, który umożliwia automatyczne tworzenie układów stron w programie InDesign.

  Program Adobe InDesign i format XML: techniczne materiały referencyjne

  Uzyskaj szczegółowe informacje techniczne o funkcjach obsługi formatu XML w programie InDesign, takich jak dodawanie znaczników do zawartości XML, importowanie i eksportowanie w formacie XML, zatwierdzanie plików DTD i mechanizm przetwarzania reguł XML.

  Wyświetl lub pobierz (PDF, 2,8 MB)plik


  InDesign w praktyce: Tworzenie elementów zastępczych

  Za pomocą programu InDesign CS2 można automatycznie powtarzać układ elementów zastępczych i tekstu statycznego dla odpowiednich elementów w importowanym pliku XML. (Z podręcznika „Real World Adobe InDesign CS2”).

  Cox Newspapers

  Dowiedz się, w jaki sposób duża sieć wydawnicza usprawniła procesy publikowania na różnych nośnikach i ugruntowała swoją markę dzięki programom InDesign i InCopy.

  Wyświetl lub pobierz (PDF, 700 KB) plik


  InDesign w praktyce: Przekształcanie XML

  Zawartość XML można przekształcać do formatu HTML lub dowolnego innego formatu tekstowego, takiego jak zwykły tekst, PDF, PostScript®, XML innych typów i tekst ze znacznikami programu InDesign. (Z podręcznika „Real World Adobe InDesign CS2”).

  Podręcznik użytkownika InDesign CS4, rozdział o XML

  Zapoznaj się z rozdziałem na temat formatu XML z podręcznika użytkownika programu Adobe InDesign CS4, aby uzyskać odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące obsługi formatu XML w programie InDesign.


  BusinessWeek

  Dowiedz się, w jaki sposób programy InDesign i InCopy, rozwiązanie K4 Publishing System firmy SoftCare, a także możliwości formatu XML pozwoliły firmie BusinessWeek połączyć oddzielne obiegi pracy związane z drukiem i stronami internetowymi w pojedynczy, wydajny proces.  Zasoby dotyczące skryptów

  Obsługa skryptów w programie InDesign umożliwia automatyzowanie żmudnych zadań produkcyjnych, takich jak umieszczanie i zastępowanie obrazów, poprawianie błędów w tekście i przygotowywanie plików do druku. Skrypty pełnią integralną rolę w obiegach pracy opartych na formatach XML i IDML. Poniżej umieszczono materiały przeznaczone zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników skryptów.

  Zasoby dotyczące skryptów w programie InDesign CS5

  Przygotowane przez firmę Adobe wprowadzenie do skryptów

  W tym krótkim artykule informacyjnym wyjaśniono dlaczego, jak i kiedy używać skryptów w aplikacjach pakietu Adobe Creative Suite® 6.

  Wyświetl lub pobierz (PDF, 851 KB) plik

  Samouczek dotyczący skryptów w programie Adobe InDesign CS5

  Poznaj podstawy stosowania skryptów w programie InDesign CS6 za pomocą tego szczegółowego samouczka.

  Wyświetl lub pobierz samouczek (PDF, 936 KB) plik

  Pobierz skrypty do samouczka obsługi skryptów dla programu InDesign (ZIP, 11 KB)

  W poniższych szczegółowych przewodnikach znajdziesz szczegółowe informacje na temat tworzenia niestandardowych skryptów za pomocą języków AppleScript, JavaScript i VBScript do użytku w programie InDesign

  Wyświetl lub pobierz przewodnik dotyczący języka AppleScript (PDF, 2,0 MB)

  Wyświetl lub pobierz przewodnik dotyczący języka JavaScript (PDF, 1.4 MB)

  Wyświetl lub pobierz przewodnik dotyczący języka VBScript (PDF, 2.0 MB)

  Pobierz skrypty przewodnika dotyczącego skryptów dla programu InDesign (ZIP, 832 KB)

  Pobierz próbne skrypty dla programu InDesign (ZIP, 138 KB)

  Przewodnik dotyczący narzędzi związanych z językiem JavaScript w pakiecie Adobe Creative Suite

  W tym dokumencie zawarto informacje na temat narzędzi, obiektów i funkcji języka JavaScript, które są wspólne dla wszystkich aplikacji pakietu Adobe Creative Suite z obsługą języka JavaScript.

  Wyświetl lub pobierz (PDF, 4.4 MB) plik

  Forum użytkowników InDesign dotyczące skryptów

  Uzyskuj i publikuj odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi projektowania, a także wymieniaj się skryptami, pomysłami i informacjami na temat formatu XML z innymi specjalistami.

  Adobe Exchange

  W centrum zasobów firmy Adobe możesz pobierać bezpłatne skrypty lub publikować własne, a także udostępniać szablony, wtyczki, operacje i inne pomocne pliki, które dodają nowe funkcje do układów.


  Zasoby dotyczące skryptów w programie InDesign CS4

  Przygotowane przez firmę Adobe wprowadzenie do skryptów

  W tym krótkim artykule informacyjnym wyjaśniono dlaczego, jak i kiedy używać skryptów w aplikacjach pakietu Adobe Creative Suite® 4.

  Wyświetl lub pobierz (PDF, 851 KB) plik

  Samouczek dotyczący skryptów w programie Adobe InDesign CS4

  Poznaj podstawy stosowania skryptów w programie InDesign CS4 za pomocą tego szczegółowego samouczka.

  Wyświetl lub pobierz samouczek (PDF, 1,1 MB) plik
  Pobierz skrypty do samouczka dotyczącego skryptów dla programu InDesign (ZIP, 10 KB)

  Szczegółowe przewodniki dotyczące stosowania skryptów w programie InDesign CS4

  W poniższych szczegółowych przewodnikach znajdziesz szczegółowe informacje na temat tworzenia za pomocą języków AppleScript, JavaScript i VBScript niestandardowych skryptów do użytku w programie InDesign CS4.

  Wyświetl lub pobierz przewodnik dotyczący języka AppleScript (PDF, 3.2 MB)

  Wyświetl lub pobierz przewodnik dotyczący języka JavaScript (PDF, 3,2 MB)

  Wyświetl lub pobierz przewodnik dotyczący języka VBScript (PDF, 3.2 MB) 

  Przewodnik dotyczący narzędzi związanych z językiem JavaScript w pakiecie Adobe Creative Suite

  W tym dokumencie zawarto informacje na temat narzędzi, obiektów i funkcji języka JavaScript, które są wspólne dla wszystkich aplikacji pakietu Adobe Creative Suite 4 z obsługą języka JavaScript.

  Wyświetl lub pobierz (PDF, 4,25 MB) plik

  Forum użytkowników InDesign dotyczące skryptów

  Uzyskuj i publikuj odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi projektowania, a także wymieniaj się skryptami, pomysłami i informacjami na temat formatu XML z innymi specjalistami.

  InDesign Exchange

  W centrum zasobów firmy Adobe możesz pobierać bezpłatne skrypty lub publikować własne, a także udostępniać szablony, wtyczki, operacje i inne pomocne pliki, które dodają nowe funkcje do układów.


  Zasoby dotyczące skryptów w programie InDesign CS3

  Przygotowane przez firmę Adobe wprowadzenie do skryptów

  W tym krótkim artykule informacyjnym wyjaśniono dlaczego, jak i kiedy używać skryptów w aplikacjach pakietu Creative Suite 3.

  Wyświetl lub pobierz (PDF, 674 KB) plik

  Szczegółowe przewodniki dotyczące stosowania skryptów w programie InDesign CS3

  W poniższych szczegółowych przewodnikach znajdziesz szczegółowe informacje na temat tworzenia za pomocą języków AppleScript, JavaScript i VBScript niestandardowych skryptów do użytku w programie InDesign CS3. (Zanim zaczniesz zapoznaj się z plikiem ReadMe dotyczącym skryptów dla programu Adobe InDesign CS3).

  Wyświetl lub pobierz przewodnik dotyczący języka AppleScript (PDF, 3.4 MB)

  Wyświetl lub pobierz przewodnik dotyczący języka JavaScript (PDF, 3,2 MB)

  Wyświetl lub pobierz przewodnik dotyczący języka VBScript (PDF, 3,2 MB)

  Pobierz skrypty pomocnicze dla przewodnika dotyczącego skryptów (ZIP, 465 KB)

  Samouczek dotyczący przekształcania w programie InDesign CS3

  Sposób przenoszenia, skalowania, obracania i ścinania obiektów przy użyciu skryptów uległ znacznej zmianie w programie InDesign CS3. Ten krótki samouczek wraz z powiązanymi skryptami pokazuje, jak pracować w nowej architekturze przekształcania, aby osiągać żądane efekty.

  Wyświetl lub pobierz samouczek dotyczący przekształcania AppleScript w programie InDesign CS3 (PDF, 322 KB)

  Wyświetl lub pobierz samouczek dotyczący przekształcania JavaScript w programie InDesign CS3 (PDF, 323 KB)

  Wyświetl lub pobierz samouczek dotyczący przekształcania VBScript w programie InDesign CS3 (PDF, 333 KB)

  Pobierz skrypty do samouczka przekształcania skryptów dla programu InDesign CS3 (ZIP, 45 KB)

  Tworzenie obiegu pracy programu InDesign CS3 za pomocą narzędzia Automator

  Poznaj metody tworzenia operacji aplikacji Automator firmy Apple za pomocą programu InDesign i sposoby używania tych operacji.

  Zapoznaj się z samouczkiem dotyczącym aplikacji Automator dla programu InDesign (PDF, 4,6 MB)
  Pobierz operacje do samouczka dotyczącego aplikacji Automator dla programu InDesign. (ZIP, 267 KB)

  Forum użytkowników InDesign dotyczące skryptów

  Uzyskuj i publikuj odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi projektowania, a także wymieniaj się skryptami, pomysłami i informacjami na temat formatu XML z innymi specjalistami.

  Skrypty platformy Exchange dla programu InDesign

  W centrum zasobów firmy Adobe możesz pobierać bezpłatne skrypty lub publikować własne, a także udostępniać szablony, wtyczki, operacje i inne pomocne pliki, które dodają nowe funkcje do układów.


  Zasoby dotyczące platformy XMP

  XMP — inteligentne multimedia

  Format XMP (Extensible Metadata Platform) firmy Adobe stanowi technologię etykietowania, która umożliwia osadzanie danych dotyczących pliku (tzw. metadanych) bezpośrednio w tym pliku. Więcej informacji dotyczących używania formatu XMP przez partnerów i stosowania go w standardach znajduje się na stronie dotyczącej formatu XMP.

  Technologia XMP dla programistów

  Zestaw narzędzi XMP Toolkit pozwala na integrowanie funkcji metadanych z własnymi produktami i rozwiązaniami. Ten zestaw obsługuje systemy Mac OS, Windows® i UNIX®, a także jest wyposażony w przykłady, dokumentację, kod źródłowy i pliki projektów. Rozwiązanie XMP Toolkit jest dostępne w ramach licencji BSD.