Automatyzacja

Zautomatyzowane publikowanie z użyciem formatu XML, języka IDML i skryptów

Elastyczne opcje formatu XML, język IDML (InDesign® Markup Language) i zaawansowana obsługa skryptów to funkcje oprogramowania Adobe® InDesign, które umożliwiają tworzenie rozbudowanych, zautomatyzowanych obiegów pracy na potrzeby publikowania zawartości w wielu systemach i formatach wyjściowych. W tym dokumencie można uzyskać szczegółowe informacje na temat formatu XML, języka IDML i obsługi skryptów w programie InDesign, które pozwalają zbudować fundament dla niestandardowych rozwiązań dostosowanych do swoich unikalnych potrzeb dotyczących publikowania.

Jeśli rozważasz zautomatyzowanie działania programu InDesign, zapoznaj się też z oprogramowaniem Adobe InDesign Server — niezawodną, elastyczną i skalowalną wersją programu InDesign. Program InDesign Server korzysta z tego samego podstawowego kodu, co program InDesign, dzięki czemu udostępnia wszystkie funkcje wersji przeznaczonej dla komputerów osobistych, a dodatkowo oferuje wiele funkcji serwerowych.

Zasoby dotyczące języka IDML

IDML to otwarty format plików oparty na języku XML, który umożliwia programistom i osobom zajmującym się integracją systemów programowe tworzenie, modyfikowanie i przetwarzanie dokumentów programu InDesign poza obszarem programu InDesign. Format IDML jest obsługiwany w standardowych narzędziach do edycji plików XML, ułatwiając korzystanie ze zautomatyzowanych obiegów pracy. Natomiast obsługa wielowątkowego przetwarzania w programie InDesign znacznie przyspiesza pracę z plikami w formacie IDML.

Format IDML umożliwia programistom wykonywanie następujących czynności:

 • Dynamiczne generowanie i modyfikowanie dokumentów
 • Rozkładanie dokumentów na fragmenty do ponownego użycia
 • Przekształcanie elementów dokumentów za pomocą funkcji XSLT
 • Znajdowanie i modyfikowanie danych w dokumentach programu InDesign przy użyciu funkcji XPath lub XQuery
 • Tworzenie własnych aplikacji i interfejsów obiegów pracy IDML za pomocą oprogramowania Adobe Flash® Builder® i środowiska wykonawczego Adobe AIR®

Określanie nowych zastosowań dla istniejących obiegów pracy dokumentów

Format IDML został opracowany na podstawie formatu INX (InDesign Interchange), który wprowadzono w programie InDesign CS2, aby umożliwić użytkownikom zapisywanie dokumentów w formacie umożliwiającym otwieranie we wcześniejszej wersji tego programu. Odczyt i przetwarzanie formatu INX nie były łatwe, ponieważ ten format został zaprojektowany do pracy tylko z programem InDesign. Podczas prób edytowania danych w formacie INX występowały problemy z czytelnością, niezawodnością, rozszerzalnością i zgodnością z narzędziami do obsługi formatu XML.

W formacie IDML rozwiązano te problemy, umożliwiając programistom zmienianie, tworzenie i przetwarzanie reprezentacji języka XML w dokumentach programu InDesign. To z kolei pozwala na tworzenie i edytowanie plików programu InDesign poza tym programem. Następnie te pliki są z powrotem otwierane w programie InDesign w celu renderowania ostatecznego formatu wyjściowego.

Korzyści

Format IDML umożliwia łatwiejsze i bardziej elastyczne tworzenie oraz wdrażanie różnorodnych rozwiązań dotyczących publikowania. Wybrane korzyści:

 • Kompletność — obiekty, atrybuty i preferencje w formacie IDML mogą być reprezentowane w sposób umożliwiający przełączanie się między programami.
 • Czytelność — format IDML jest odczytywany i zapisywany praktycznie we wszystkich programach i narzędziach, w których można odczytywać i zapisywać pliki XML.
 • Niezawodność — format IDML zapewnia programistom lepszy wgląd w błędy i zwiększoną elastyczność ich rozwiązywania.
 • Zgodność ze starszym oprogramowaniem — pliki IDML wygenerowane w jednej wersji można otwierać w kolejnych wersjach oprogramowania.

Przykładowe zastosowania

Język IDML stanowi odmianę formatu XML, więc jego potencjalne zastosowania są bardzo różne. Przykłady typowych zastosowań:

 • Łatwe przełączanie się. Rozwiązania korzystające z formatu IDML mogą konwertować dane w obie strony między formatem plików binarnych programu InDesign i formatem IDML. Na przykład dokument programu InDesign można wyeksportować do formatu IDML w celu zastosowania jako szablonu poza programem InDesign. Następnie szablon w formacie IDML można modyfikować przy użyciu narzędzi do obsługi plików XML i zaimportować z powrotem do formatu pliku programu InDesign.
 • Dynamiczne tworzenie dokumentów. W tym wypadku dokument w formacie IDML jest tworzony za pomocą narzędzi XML na podstawie informacji pochodzących z bazy danych lub kanału danych. Następnie te informacje zostaną otwarte w oprogramowaniu InDesign lub Adobe InCopy® w celu dalszego przetwarzania.
 • Zasoby dotyczące standardu XML

  Informacje o tym, jak importować pliki XML i pracować z nimi w programie InDesign.

  Zasoby dotyczące skryptów

  Obsługa skryptów w programie InDesign umożliwia automatyzowanie żmudnych zadań produkcyjnych, takich jak umieszczanie i zastępowanie obrazów, poprawianie błędów w tekście i przygotowywanie plików do druku. Skrypty pełnią integralną rolę w obiegach pracy opartych na formatach XML i IDML. Dowiedz się więcej o tym, jak dodawać skrypty w programie InDesign i z nimi pracować.

  Zasoby dotyczące platformy XMP

  XMP — inteligentne multimedia

  Format XMP (Extensible Metadata Platform) firmy Adobe stanowi technologię etykietowania, która umożliwia osadzanie danych dotyczących pliku (tzw. metadanych) w tym pliku. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak partnerzy używają formatu XMP i jak jest on stosowany w standardach, przejdź na stronę dotyczącą formatu XMP.

  Technologia XMP dla programistów

  Zestaw narzędzi XMP Toolkit pozwala na integrowanie funkcji metadanych z własnymi produktami i rozwiązaniami. Produkt obsługuje systemy macOS, Windows® oraz UNIX®. W zestawie znajdują się przykłady, dokumentacja, kod źródłowy oraz pliki projektów. Rozwiązanie XMP Toolkit jest dostępne w ramach licencji BSD.


  zasoby powiązane

  Skontaktuj się z nami

  Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe InDesign

  Adobe

  Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

  Nowy użytkownik?

  Adobe MAX 2024

  Adobe MAX
  The Creativity Conference

  14–16 października, plaża Miami Beach i online

  Adobe MAX

  The Creativity Conference

  14–16 października, plaża Miami Beach i online

  Adobe MAX 2024

  Adobe MAX
  The Creativity Conference

  14–16 października, plaża Miami Beach i online

  Adobe MAX

  The Creativity Conference

  14–16 października, plaża Miami Beach i online