Korzystanie ze skryptów w programie InDesign

Skrypty to potężne narzędzie pomocne przy wykonywaniu wielu zadań. Skrypt może być zarówno tak prosty, jak zautomatyzowane często wykonywane zadanie, jak i złożony, będący zupełnie nową funkcją. Możesz tworzyć swoje własne skrypty albo uruchamiać skrypty stworzone przez innych. Więcej informacji na temat skryptów można znaleźć w sekcji Podręcznik tworzenia skryptów, wymagania skryptów i inne zasoby dla programistów na stronie http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Podręcznik tworzenia skryptów zawiera wprowadzanie do tworzenia skryptów i samouczki. Można tam również znaleźć wiele użytecznych skryptów do uruchomienia, jak na przykład skrypt, który rysuje linie pomocnicze wokół zaznaczonego obiektu. Niektóre z tych skryptów pojawiają się domyślnie w panelu Skrypty.

Opis ogólny panelu Skrypty oraz Etykieta skryptu

InDesign zawiera dwa panele dotyczące skryptów: panel Skrypty oraz panel Etykieta skryptu.

Panel Skrypty jest miejscem, gdzie można uruchamiać skrypty bez opuszczania programu InDesign. Panel Skrypty wyświetla skrypty, które są umieszczone w folderze Skrypty w folderze aplikacji InDesign oraz w folderach preferencji. Jeśli tworzysz lub otrzymujesz skrypt, możesz go umieścić w folderze panelu Skrypty. W ten sposób będzie on wyświetlany w panelu Skrypty.

Mac OS

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[wersja]/[język]/Scripts/Panel skryptów

Windows XP

Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\InDesign\[wersja]\[język]\Scripts\Panel skryptów

Windows Vista i Windows 7

Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[wersja]\[język]\Scripts\Panel skryptów

Uwaga:

Szybkim sposobem na zlokalizowanie folderu panelu skryptów jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknięcie z przyciskiem Control (Mac OS) skryptu w panelu Skrypty i wybór opcji Pokaż w programie Explorer (Windows) lub Pokaż w programie Finder (Mac OS).

Następnie, możesz uruchomić skrypt dwukrotnie klikając wybrany skrypt w panelu Skrypty lub korzystając z polecenia Szybkie stosowanie.

Panel Etykieta skryptu pozwala ci na wybranie etykiety dla obiektu strony, takiego jak ramka tekstowa albo kształt. Wybranie etykiety dla obiektów na stronie jest niezmiernie użytecznie podczas pisania skryptów, w których musisz zidentyfikować dany obiekt.

Uwaga:

Więcej informacji na temat uruchamiania i edytowania skryptów można znaleźć w sekcji Podręcznik tworzenia skryptów na stronie http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Otwieranie panelu Skrypty

  1. Wybierz Okno > Narzędzia > Skrypty.

Otwieranie panelu Etykieta skryptu

  1. Wybierz Okno > Narzędzia > Etykieta skryptu.

Działające próbki skryptów

Skrypty te można uruchomić w programie InDesign:

Dodaj linie pomocnicze

Dodaje linie pomocnicze wokół zaznaczonego obiektu lub obiektów.

Dodaj punkty

Dodaje punkty do ścieżek zaznaczonego obiektu lub obiektów.

Dostosuj układ

Przesuwa obiekty o podaną odległość na stronie prawej/lewej.

Wyrównaj do strony

Wyrównuje obiekty do określonego miejsca na stronie.

AnimationEncyclopedia

Automatycznie tworzy przyciski o różnych właściwościach animacji.

Złam ramkę

Usuwa zaznaczoną ramkę tekstową i jej zawartość z wątku.

Efekty narożnika

Powtórnie rysuje ścieżkę zaznaczonego elementu lub elementów przy użyciu różnych efektów narożnika. Efekty narożnika można zastosować na zaznaczonych punktach ścieżki.

Stwórz style znakowe

Określa pełny styl znakowy w oparciu o zaznaczony tekst.

Kadruj znaczniki

Dodaje kadrowanie i/lub pasery wokół zaznaczonego obiektu lub obiektów.

Eksportuj wszystkie wątki

Eksportuje wszystkie wątki w dokumencie do zestawu plików tekstowych.

Znajdź zmianę według listy

Wykonuje serię podstawowych operacji wyszukiwania/zmiany tekstu poprzez odczytanie pliku tekstowego rozdzielonego znakami tabulacji.

Katalog obrazów

Umieszcza wszystkie grafiki w podanym folderze w układzie „stykówki”.

Wykonaj siatkę

Tworzy siatkę poprzez dalszy podział lub powielenie zaznaczonego obiektu lub obiektów.

Neon

Nadaje efekt „przejścia" zaznaczonemu obiektowi lub obiektom.

Efekty ścieżki

Zmienia położenie punktów ścieżki na zaznaczonym obiekcie lub obiektach, dodając kreatywny efekt.

Umieść wielostronicowy PDF

Rozmieszcza wszystkie strony dokumentu PDF.

Zaznacz obiekty

Zaznacza obiekty na aktywnej rozkładówce według typu obiektu.

Sortuj akapity

Sortuje alfabetycznie akapity w zaznaczeniu.

Podziel wątek

Dzieli ramki tekstowe w zaznaczonym wątku na oddzielne, niepołączone ramki tekstowe.

Użytki tabulacji

Wprowadza znaczniki tabulacji i wcięcia do zaznaczonego tekstu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania i korzystania z tych przykładowych skryptów, przejdź na stronę www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_pl (PDF).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online