Instalacja wtyczek

Wtyczki programu InDesign to programy stworzone przez Adobe i innych producentów współpracujących z firmą Adobe. Ich zadanie polega na dodawaniu nowych funkcji do oprogramowania Adobe. Do programu InDesign dołączono kilka wtyczek do importowania, eksportowania, automatyzacji i efektów specjalnych. Zostały one automatycznie zainstalowane w folderze Wtyczki. W rzeczywistości większość funkcji oferowanych przez program InDesign realizują wtyczki.

Po zainstalowaniu, wtyczki pojawiają się jako opcje w menu, oknach dialogowych lub w panelach.

  1. Jeżeli wtyczka zawiera program instalacyjny, należy użyć go do zainstalowania. W przeciwnym razie należy przeciągnąć kopię wtyczki do foldera Wtyczki w folderze InDesign.
  2. Wykonaj wszystkie instrukcje dołączone do wtyczki.

Uwaga:

Możesz korzystać z każdej komercyjnej wtyczki stworzonej do pracy z programem InDesign. Zespół pomocy technicznej Adobe pomoże Ci w wyodrębnieniu problemów związanych z wtyczkami. Jeżeli jednak okaże się, że problem jest związany bezpośrednio z wtyczką stworzoną przez inną firmę, będziesz musiał zwrócić się po dalszą pomoc do tej firmy.

Korzystanie z aplikacji Zarządca rozszerzeń do konfigurowania wtyczek

Użyj aplikacji Zarządca rozszerzeń do monitorowania i dostosowywania zestawów zainstalowanych wtyczek. Na przykład, możesz uzyskać dokładne informacje o zainstalowanych wtyczkach, tworzyć własne zestawy wtyczek do różnych zadań lub grup roboczych, oraz izolować wtyczki podczas diagnozowania problemów. Możesz również wyłączać wtyczki.

  1. Wybierz polecenie Pomoc > Zarządzaj rozszerzeniami (Windows) lub InDesign > Zarządzaj rozszerzeniami (Mac OS).

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z aplikacji Zarządca rozszerzeń, kliknij Pomoc w aplikacji Zarządca rozszerzeń.

Integracja z dodatkami usługi Creative Cloud za pośrednictwem menu Przeglądaj dodatki 

Na witrynie Dodatki Adobe można wyszukiwać i instalować dodatki, wtyczki, rozszerzenia i wiele innych aplikacji do programu Adobe InDesign oraz do pozostałych produktów Adobe.

  • Aby do programu InDesign dodać nowe wtyczki, należy wybrać polecenie Okno > Przeglądaj dodatki. Dodatki mogą być darmowe lub płatne. Wszystkie zainstalowane wtyczki pochodzące z usługi Creative Cloud i przeznaczone do programu InDesign zostają zsynchronizowane z programem InDesign z poziomu tego obiegu pracy. Następuje przekierowanie na stronę internetową, na której dostępne są dodatki.
  • Dodatki te są później widoczne w obszarze Okno > Rozszerzenia. Można się też dowiedzieć, gdzie znaleźć opis pobranych dodatków. Aby przeglądać pobrane dodatki, przejdź na stronę przeglądania dodatków i w okienku po lewej stronie wybierz opcję Przeglądaj moje dodatki. Znajduje się tam również lista produktów obsługujących poszczególne dodatki.

Jeżeli synchronizowanie plików zostało włączone, funkcja przeglądania dodatków zostaje zsynchronizowana z kontem usługi Creative Cloud.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online