Podręcznik użytkownika Anuluj

Wtyczki

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
   7. Rozszerzenie Capture
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
   11. Formularze
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Instalacja wtyczek

Wtyczki programu InDesign to programy stworzone przez Adobe i innych producentów współpracujących z firmą Adobe. Ich zadanie polega na dodawaniu nowych funkcji do oprogramowania Adobe. Do programu InDesign dołączono kilka wtyczek do importowania, eksportowania, automatyzacji i efektów specjalnych. Zostały one automatycznie zainstalowane w folderze Wtyczki. W rzeczywistości większość funkcji oferowanych przez program InDesign realizują wtyczki.

Po zainstalowaniu, wtyczki pojawiają się jako opcje w menu, oknach dialogowych lub w panelach.

 1. Jeżeli wtyczka zawiera program instalacyjny, należy użyć go do zainstalowania. W przeciwnym razie należy przeciągnąć kopię wtyczki do foldera Wtyczki w folderze InDesign.
 2. Wykonaj wszystkie instrukcje dołączone do wtyczki.
Uwaga:

Możesz korzystać z każdej komercyjnej wtyczki stworzonej do pracy z programem InDesign. Zespół pomocy technicznej Adobe pomoże Ci w wyodrębnieniu problemów związanych z wtyczkami. Jeżeli jednak okaże się, że problem jest związany bezpośrednio z wtyczką stworzoną przez inną firmę, będziesz musiał zwrócić się po dalszą pomoc do tej firmy.

Korzystanie z aplikacji Zarządca rozszerzeń do konfigurowania wtyczek

Użyj aplikacji Zarządca rozszerzeń do monitorowania i dostosowywania zestawów zainstalowanych wtyczek. Na przykład, możesz uzyskać dokładne informacje o zainstalowanych wtyczkach, tworzyć własne zestawy wtyczek do różnych zadań lub grup roboczych, oraz izolować wtyczki podczas diagnozowania problemów. Możesz również wyłączać wtyczki.

 1. Wybierz polecenie Pomoc > Zarządzaj rozszerzeniami (Windows) lub InDesign > Zarządzaj rozszerzeniami (Mac OS).

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z aplikacji Zarządca rozszerzeń, kliknij Pomoc w aplikacji Zarządca rozszerzeń.

Integracja z dodatkami usługi Creative Cloud za pośrednictwem menu Przeglądaj dodatki 

Na witrynie Dodatki Adobe można wyszukiwać i instalować dodatki, wtyczki, rozszerzenia i wiele innych aplikacji do programu Adobe InDesign oraz do pozostałych produktów Adobe.

 • Aby do programu InDesign dodać nowe wtyczki, należy wybrać polecenie Okno > Przeglądaj dodatki. Dodatki mogą być darmowe lub płatne. Wszystkie zainstalowane wtyczki pochodzące z usługi Creative Cloud i przeznaczone do programu InDesign zostają zsynchronizowane z programem InDesign z poziomu tego obiegu pracy. Następuje przekierowanie na stronę internetową, na której dostępne są dodatki.
 • Dodatki te są później widoczne w obszarze Okno > Rozszerzenia. Można się też dowiedzieć, gdzie znaleźć opis pobranych dodatków. Aby przeglądać pobrane dodatki, przejdź na stronę przeglądania dodatków i w okienku po lewej stronie wybierz opcję Przeglądaj moje dodatki. Znajduje się tam również lista produktów obsługujących poszczególne dodatki.

Jeżeli synchronizowanie plików zostało włączone, funkcja przeglądania dodatków zostaje zsynchronizowana z kontem usługi Creative Cloud.

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto