Motywy Adobe Color w aplikacji InDesign

Usługa Adobe Color ułatwia wybór harmonijnych i atrakcyjnych kombinacji kolorów w ramach tworzonych projektów. Usługa Adobe Color jest zintegrowana bezpośrednio z programem InDesign w formie rozszerzenia, które pozwala tworzyć i zapisywać motywy kolorystyczne i uzyskiwać do nich dostęp. Można również przyjrzeć się wielu publicznym motywom kolorystycznym, które są dostępne w usłudze Adobe Color, i filtrować je według kilku filtrów: Najpopularniejsze, Najczęściej używane, Losowe, opublikowane przez Ciebie lub cenione przez Ciebie w przeszłości.

Poza aplikacją InDesign panel motywów kolorystycznych Adobe Color jest dostępny w dwóch innych aplikacjach komputerowych Creative Cloud: Adobe Photoshop i Adobe After Effects. Motywy, które zostały zapisane w bibliotekach Creative Cloud z poziomu tych aplikacji komputerowych, aplikacji mobilnych (np. Capture CC) lub z wykorzystaniem strony internetowej Adobe Color są łatwo dostępne w aplikacji InDesign.

Uzyskiwanie dostępu do panelu motywów Adobe Color

W aplikacji InDesign wybierz polecenie Windows > Kolor > Panel motywów kolorystycznych Adobe Color.

Przeglądanie motywów kolorystycznych

Motywy kolorystyczne Adobe
 1. Kliknij kartę Eksploruj w panelu motywów Adobe Color. Domyślnie na karcie Eksploruj zostaną wyświetlone wszystkie publiczne motywy kolorystyczne.
 2. Jeśli to konieczne, przefiltruj motywy kolorystyczne według kategorii i ram czasowych. Użyj paska wyszukiwania, jeśli poszukujesz konkretnego motywu.

Tworzenie i zapisywanie motywów kolorystycznych

 1. Kliknij kartę Utwórz w panelu motywów Adobe Color.

 2. Wybierz regułę kolorów, na podstawie której będziesz tworzyć motyw: analogowa, monochromatyczna, trójwartościowa, komplementarna, złożona, odcienie lub niestandardowa.

  Analogowe

  Wykorzystuje kolory, które sąsiadują ze sobą na kole kolorów. Kolory analogowe zwykle dobrze mieszają się ze sobą oraz są harmonijne i przyjemne dla oka.

  Reguła kolorów analogowych
  Przykład: reguła kolorów analogowych

  Monochromatyczne

  Wykorzystuje różnice w nasyceniu i jasności pojedynczego koloru. Podczas korzystania z tej reguły kolorów zostanie wyświetlonych pięć kolorów o tej samej barwie (przykład: H:182), lecz o innych wartościach nasycenia i jasności. Monochromatyczne kolory dobrze do siebie pasują i dają uspokajający efekt.

  Reguła kolorów monochromatycznych
  Przykład: reguła kolorów monochromatycznych

  Trójwartościowe

  Wykorzystuje kolory, które są równomiernie rozłożone wokół trzech równo oddalonych punktów na kole kolorów. Podczas korzystania z tej reguły kolorów zostaną wyświetlone dwa kolory o tej samej barwie, lecz o innych wartościach nasycenia i jasności z pierwszego punktu na kole kolorów (przykład: HSB: 182, 90, 45 i HSB: 182, 100, 75), dwa z drugiego punktu na kole kolorów (HSB: 51, 90, 55 i HSB: 51, 95, 45) i jeden kolor z trzeciego punktu (HSB: 321, 90, 79). Trójwartościowe kolory są kontrastujące — aczkolwiek nie w takim stopniu, jak kolory komplementarne — i wciąż utrzymują harmonię w przypadku użycia ich razem.

  Reguła kolorów trójwartościowych
  Przykład: reguła kolorów trójwartościowych

  Komplementarne

  Wykorzystuje kolory, które znajdują się po przeciwnych stronach koła kolorów. Podczas korzystania z tej reguły kolorów zostaną wyświetlone dwa kolory o tej samej barwie, co kolor bazowy (przykład: HSB: 182, 100, 45 i HSB: 182, 90, 100), sam kolor bazowy (HSB: 182, 100, 75) oraz dwa kolory o takiej samej barwie z przeciwległych punktów na kole kolorów (HSB: 23, 100, 45 i HSB: 23, 100, 75). Kolory komplementarne używane razem zapewniają wysoki kontrast i wyróżniają się.

  Reguła kolorów komplementarnych
  Przykład: reguła kolorów komplementarnych

  Złożone

  Wykorzystuje połączenie kolorów komplementarnych i analogowych. Podczas korzystania z tej reguły kolorów zostaną wyświetlone dwa kolory o tej samej barwie, które sąsiadują (są analogiczne) z kolorem bazowym (przykład: HSB: 214, 90, 95 i HSB: 214, 60, 35), sam kolor bazowy (HSB: 182, 100, 75) oraz dwa kolory odwrotne do koloru bazowego (komplementarne), lecz sąsiadujące ze sobą (HSB: 15, 75, 78 i HSB: 6, 90, 95). Złożone motywy kolorystyczne mają tak samo mocny kontrast wizualny jak komplementarne motywy kolorystyczne, lecz ich siła wyrazu jest mniejsza.

  Reguła kolorów złożonych
  Przykład: reguła kolorów złożonych

  Odcienie

  Wykorzystuje pięć kolorów — wszystkie o tej samej barwie (przykład: H: 182) i tym samym nasyceniu (S: 100), lecz o różnych wartościach jasności.

  Reguła odcieni
  Przykład: reguła odcieni

  Niestandardowe

  Umożliwia ręczny wybór kolorów na kole kolorów z poziomu Twojej palety, żadne zasady ich nie kontrolują.

   

  Reguła kolorów niestandardowych
  Przykład: reguła kolorów niestandardowych

 3. Teraz możesz wybrać kolor bazowy. W tym celu należy kliknąć mały trójkącik, który odpowiada kolorowi w edytowanym motywie. Motyw kolorystyczny zostanie automatyczne stworzony w oparciu o kolor bazowy na podstawie wybranej reguły koloru.

  Wybierz kolor bazowy
  Wybierz kolor bazowy

  Uwaga:

  Po wybraniu koloru możesz dostosować go za pomocą koła kolorów lub zmieniając wartość w jednym z następujących systemów kolorów: CMYK, RGB, LAB, HSB lub HEX.

 4. Wprowadź nazwę nowego motywu kolorystycznego. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. Wybierz bibliotekę Creative Cloud, w której chcesz zapisać motyw.

  Zapisywanie motywu w bibliotece
  Zapisywanie nowego motywu w bibliotece

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:

Dostępne mogą być różne zestawy bibliotek do zapisywania motywów w zależności od tego, czy logowanie odbyło się z wykorzystaniem identyfikatora Adobe ID lub firmowych danych logowania. Wybierz polecenie Pomoc > Zarządzaj kontem, aby sprawdzić dane użyte do logowania. Jeśli po wybraniu tej opcji znajdziesz się na ekranie uwierzytelniania Twojej firmy, oznacza to, że wykorzystano firmowe dane logowania.

Ten sam identyfikator e-mail może być powiązany z identyfikatorem Adobe ID oraz z identyfikatorem Enterprise ID.

Uzyskiwanie dostępu do motywów zapisanych w Twoich bibliotekach

Uzyskiwanie dostępu do motywów
Uzyskiwanie dostępu do motywów

 1. Kliknij kartę Moje motywy w panelu motywów Adobe Color.
 2. Wybierz bibliotekę Creative Cloud, z poziomu której chcesz uzyskiwać dostęp do motywu kolorystycznego.
 3. W razie potrzeby wybierz parametr/kolejność sortowania dla znajdujących się na liście motywów: według daty, według nazwy lub według liczby; rosnąco lub malejąco.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online