Podsumowanie nowych funkcji

Dostępna jest aktualizacja programu InDesign CC

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną Podsumowanie nowych funkcji.

Synchronizowanie ustawień przy użyciu usługi Adobe Creative Cloud

Nowości programu InDesign CC

Nowa funkcja synchronizacji ustawień umożliwia poszczególnym użytkownikom synchronizowanie ich ustawień za pomocą usługi Creative Cloud. Jeśli korzystasz z dwóch komputerów – jednego w pracy i jednego w domu – funkcja Synchronizuj ustawienia ułatwia synchronizowanie ustawień programu między dwoma komputerami. Ponadto przy wymianie starego komputera na nowy i ponownej instalacji programu InDesign, możesz szybko wprowadzić odpowiednie ustawienia aplikacji, z zachowaniem wszystkich swoich ustawień, przy pomocy jednego przycisku.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Synchronizowanie ustawień za pomocą usługi Adobe Creative Cloud (artykuł).

Modernizacja interfejsu użytkownika

Ulepszenia w programie InDesign CC

Domyślnie interfejs programu InDesign ma teraz ciemny motyw, dzięki czemu jego wygląd stał się spójny z nowymi wersjami innych produktów, takich jak Photoshop, Illustrator i Premiere Pro. Motyw ten zapewnia większą wygodę użytkowania pod względem wizualnym, zwłaszcza przy pracy z intensywnymi kolorami i złożonymi projektami. Umożliwia to ponadto sprawniejszą niż dotychczas pracę na kilku aplikacjach.

Ciemny i średnio jasny interfejs użytkownika

Jasny i średnio ciemny interfejs użytkownika

Nowe, bogate motywy kolorów interfejsu użytkownika: ciemne, średnio jasne, jasne i średnio ciemne

Można z łatwością dostosować jasność interfejsu użytkownika do własnych potrzeb. Aby to zrobić, należy skorzystać z opcji Interfejs użytkownika dostępnej w oknie dialogowym Preferencje. Można również wywołać opcję Dopasuj stół montażowy do motywu kolorystycznego, aby dopasować odcień obszaru montażowego do jasności interfejsu. Jeśli wolisz pracować z klasycznym (CS6 lub wcześniejszym) kolorem stołu montażowego programu InDesign, usuń zaznaczenie tej opcji.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Omówienie nowego interfejsu (wideo).

Usprawnienia platformy

Ulepszenia w programie InDesign CC

Obsługa technologii HiDPI

Program InDesign obsługuje wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu można w pełni korzystać z dobrodziejstw najnowocześniejszych technologii. Ta funkcja jest obecnie dostępna w systemie Mac OS (na przykład na komputerach MacBook Pro z wyświetlaczami Retina). Możesz teraz docenić pracę na tych urządzeniach w wyraźniejszym i bardziej przejrzystym środowisku. Tekst oraz złożone kompozycje są teraz czytelniejsze, a kolory i odcienie żywsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Obsługa 64-bitowych systemów Mac i Windows

Programy InDesign, InCopy i InDesign Server są teraz 64-bitowymi aplikacjami, dzięki czemu mogą korzystać z ilości pamięci RAM większych niż 3 GB w systemach operacyjnych Mac i Windows. Wszystkie funkcje programu InDesign zostały przystosowane do pracy w trybie 64-bitowym. Dzięki obsłudze architektury 64-bitowej ogólne czynności przetwarzania są szybsze, a aplikacja ma dostęp do większej ilości pamięci RAM. Większe ilości dostępnej pamięci przyspieszają realizację procesów w aplikacji, a także ułatwiają pracę z wieloma dużymi plikami jednocześnie.

Kody QR

Nowości programu InDesign CC

W programie InDesign można teraz generować i edytować wysokiej jakości niezależne kody QR. Wygenerowany kod QR jest wysokiej jakości obiektem graficznym, który w programie InDesign zachowuje się jak natywna grafika wektorowa. Obiekt można łatwo zeskalować i wypełnić kolorami. Na obiektach tych można także stosować efekty, takie jak przezroczystość, oraz atrybuty, jak nadruk, farby podstawowe i zalewkowanie.

Funkcja generowania kodu QR jest dostępna po kliknięciu pozycji Menu > Obiekt lub wywołaniu prawym kliknięciem menu kontekstowego po wybraniu pustej ramki. 

Okno Wygeneruj kod QR

Po umieszczeniu w dokumencie kod QR jest traktowany jak zwykły obiekt EPS z tą różnicą, że jest nad nim wyświetlana wskazówka z opisem zawartości.

Grafika kodu QR

Więcej informacji można znaleźć na stronie Generowanie kodów QR (film) lub Generowanie kodów QR (artykuł).

Usprawnienia menu czcionek

Ulepszenia w programie InDesign CC

Dokonano szeregu ulepszeń w menu Czcionki, obejmujących sposób wyświetlania czcionek, ich przeszukiwanie i wybór. Możesz teraz określić ulubione czcionki w celu zapewnienia łatwego dostępu do nich i stosować czcionki do wybranego tekstu podczas wyszukiwania, dzięki czemu wiesz, jak będą one wyglądały w układzie.

Główne usprawnienia

 • Wyszukiwanie czcionek przez dowolną część nazwy
 • Wyświetlanie frontów z rodzinami w podmenu
 • Wybieranie czcionek danego tekstu za pomocą klawiszy strzałek
 • Zarządzanie ulubionymi czcionkami

Nowy widżet menu Czcionki

Dodano nowy widżet czcionek w panelu Znak oraz panelu sterowania. Widżet zawiera cztery elementy.

Widżet menu Czcionki

 1. Kontrolowany przyciskiem wybór jednego z dwu trybów wyszukiwania
 2. Pole tekstowe wyświetlające nazwę wybranej czcionek lub umożliwiające wprowadzenie słowa kluczowego wyszukiwania
 3. Ikona czyszczenia wyszukiwania – pojawia się tylko wtedy, gdy wpisano tekst w pole wyszukiwania
 4. Strzałka menu rozwijanego listy czcionek – wszystkie czcionki lub tylko wyniki wyszukiwania

Kliknięcie przycisku ze strzałką w dół bez wprowadzenia jakiegokolwiek zapytania wyświetla listę wszystkich zainstalowanych czcionek.

Wyskakująca lista zainstalowanych czcionek

Ułatwiony proces wyszukiwania czcionek

Możesz teraz łatwo szukać czcionek, które są Ci potrzebne. Można to robić w dwóch trybach.

 • Szukaj w całej nazwie czcionki: szuka dopasowań w całej nazwie czcionki. Nazwy czcionek są wyświetlane w wyskakującym oknie w miarę wprowadzania wyszukiwanego tekstu.
 • Szukaj tylko pierwszego wyrazu: w tym trybie wyszukiwanie rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu znaków, a dalsza część nazwy czcionki jest automatycznie uzupełniania.
Opcje wyszukiwania

Korzystanie z nowego trybu wyszukiwania

Po usunięciu wartości nazwy czcionki i rozpoczęciu wpisywania nowej wartości w oknie wyskakującym będą wyświetlane wyniki wyszukiwania. Ikona w kształcie krzyżyka pojawia się w widżecie, co umożliwia szybkie wyczyszczenie wyników wyszukiwania i rozpoczęcie nowego. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w formie płaskiej listy (niepogrupowane wg czcionek i powiązanej rodziny czcionek). Na przykład Ebrima to rodzina czcionek obejmująca dwa style — zwykły (Regular) i wytłuszczony (Bold). Jeśli wyszukasz słowo Ebrima, w oknie zostaną wyświetlone oddzielne pozycje dla stylów Regular i Bold, które nie będą ujęte w grupie Ebrima.

Lista czcionek płaskich

Przeglądanie i stosowanie czcionek

Listy czcionek można przeglądać za pomocą klawiszy strzałek. Po dokonaniu wyboru styl czcionki zostaje zastosowany do wybranego tekstu w Twoim układzie lub dokumentu w podglądzie. Kliknij nazwę czcionki lub naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór stylu i zamknąć okno wyskakujące Lista czcionek.

Zarządzanie ulubionymi czcionkami

Aby dodać lub usunąć czcionkę z listy ulubionych, kliknij ikonę Ulubione (gwiazdkę) na liście czcionek. Po kliknięciu ikony strzałki przy liście rozwijanej, obok czcionek oznaczonych jako ulubione będzie widoczna czarna ikona Ulubione.

Lista ulubionych czcionek

Dodawanie lub usunięcie czcionki należącej do danej rodziny spowoduje dodanie lub usunięcie całej rodziny do lub z listy Ulubione.

Ulubiona rodzina czcionek

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Usprawnienia menu Czcionka w programie Adobe InDesign CC (wideo).

Usprawnienia w obsłudze formatu EPUB

Ulepszenia w programie InDesign CC

Uproszczono przepływy pracy eksportu do formatu EPUB: wprowadzono szereg usprawnień w istniejących funkcjach, dodatkowe funkcje kontroli przy tworzeniu materiałów oraz kilka całkowicie nowych funkcji.

Obsługa wątków spisów treści (TOC)

Zmodyfikowano funkcję Wątek spisu treści, aby umożliwić eksportowanie dowolnych istniejących wątków spisów treści (w tym również tych zmodyfikowanych) w taki sam sposób, jak każdy inny wątek. Jeśli elementy wątków spisu treści zostaną skopiowane i wklejone do innego miejsca, oprogramowanie zachowa poprawne hiperłącza do strony PDF i źródłowych akapitów (w przypadku eksportu do formatu EPUB).
Plik NCX (nawigacji), który jest niezbędnym elementem pakietu EPUB, nie może korzystać z istniejącego spisu treści i musi zostać wygenerowany ze stylu spisu treści w taki sam sposób jak w wersji CS6 programu.

 • Jeśli nie chcesz, aby spis treści zawierał numery stron, można usunąć je ręcznie lub wygenerować spis treści bez numerów stron.
 • Aby zachować poprawne łącza, wszelkie wątki spisów treści wygenerowane w programie CS6 i wcześniejszych wersjach muszą zostać wygenerowane ponownie w programie InDesign CC.

Obsługa zindeksowanych wątków

Aplikacja obsługuje teraz możliwość wprowadzenia zindeksowanych wątków do wyeksportowanego pliku EPUB. W eksportowanym pliku są wyświetlane aktywne hiperłącza do zindeksowanych wątków. W hasłach zachowywane są odniesienia do zawartości na poziomie akapitu.

Eksportowanie bez CSS

Jeśli podczas eksportowania dokumentu lub książki w programie InDesign do formatu EPUB/HTML zadecydujesz, aby nie generować pliku CSS, w znacznikach HTML zostaną oznaczone wyłącznie klasy powiązane z danymi stylami; program nie utworzy klas zastępujących istniejące. Dzięki temu eksportowany plik jest dużo bardziej przejrzysty i gotowy do połączenia z zewnętrznym plikiem CSS.

Opcja CSS w oknie dialogowym opcji eksportu EPUB

Utwórz CSS

Dodano element sterowania Utwórz CSS w opcjach Eksportuj znaczniki okien dialogowych edycji stylów Akapit, Znak i Obiekt. Aby dołączyć dany styl do pliku CSS, zaznacz pole wyboru Utwórz CSS. Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, program nie utworzy pliku CSS dla danego stylu. Jeśli do dwóch lub więcej stylów przypisano tę samą klasę, podczas próby eksportu program InDesign wyświetli komunikat z ostrzeżeniem lub komunikat o błędzie.

Opcja Utwórz CSS

Lepiej uporządkowany CSS

Podczas generowania pliku CSS często występuje konieczność tworzenia „klasy zastępującej”, która reguluje zachowanie klasy CSS generowanej z danego stylu ze względu na różnice w działaniu atrybutów programu InDesign i stosownych właściwościami CSS. Przed wprowadzeniem tej zmiany otrzymywały one niezrozumiałe nazwy. Nazwy te zostały obecnie zmienione tak, aby odzwierciedlały ich przeznaczenie i dawały użytkownikom większą przejrzystość w zakresie zastosowanych przesłonięć.

Przypisywanie stylu obiektu do znacznika eksportu

Opcje stylu obiektowego są teraz wyposażone w funkcję Eksport znaczników. Zasady odwzorowywania stylów w klasach i znacznikach stosowane w przypadku stylów obiektowych są teraz bardziej podobne do zasad dotyczących stylów akapitowych i znakowych.

Opcja eksportowania znaczników w Stylu obiektu

Opcje eksportowania obiektów w stylach obiektu

W opcjach stylu obiektowego wprowadzono opcje eksportu dotyczące tekstu alternatywnego, oznaczonych plików PDF oraz formatów EPUB i HTML. W programie można określić ustawienia rasteryzacji oraz opcje niestandardowego układu. Obiekty, do których zastosowano dany styl, są obsługiwane w oparciu o opcje eksportu.

Więcej informacji

Panel Adobe Exchange

Nowości programu InDesign CC

Nowy panel Adobe Exchange jest teraz wbudowany w aplikację i umożliwia przeglądanie oraz odkrywanie nowych materiałów, wtyczek i skryptów, dostępnych do bezpłatnego pobrania lub zakupu. Dzięki tej usłudze użytkownicy zajmujący się tworzeniem skryptów, szablonów, wtyczek lub innych elementów usprawniających funkcjonalność aplikacji pakietu Creative firmy Adobe, mogą z łatwością utworzyć z nich gotowy do użytku pakiet i udostępnić go większej społeczności.

Adobe Exchange umożliwia też prywatne współdzielenie produktów. Na przykład — możesz utworzyć pakiet zawierający serię obrazów, szablony InDesign oraz inne pliki. Każda osoba, której prywatnie udostępniono te produkty, może zainstalować tę zawartość i mieć dostęp do wszystkich jej aktualizacji. Sposób działania tej usługi jest bardzo podobny do sklepu z aplikacjami.

Dzięki temu użytkownicy mogą stać się producentami, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Więcej informacji: https://www.adobeexchange.com/producer.

Otwórz panel Exchange i kliknij kolejno pozycje Okna > Rozszerzenia > Adobe Exchange.

Panel Adobe Exchange

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Poznaj nowy panel Exchange (wideo).

Inne aktualizacje

Ulepszenia w programie InDesign CC

Okno dialogowe Nowy dokument

W oknie dialogowym Nowy dokument wprowadzono możliwość wyświetlania podglądu nowego dokumentu. Po wybraniu opcji nowego dokumentu program natychmiast wyświetli wynik dokonanego wyboru lub zmian w tle.

Okno dialogowe Nowy dokument

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie nowego dokumentu (wideo).

Uwaga:

(Tylko chiński, japoński i koreański) Opcja podglądu jest wyświetlana w oknie dialogowym Nowa siatka układu (okno dialogowe Nowy dokument > Siatka układu).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto