Podręcznik użytkownika Anuluj

Generowanie kodów QR | CC

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Kody QR – informacje

Kody QR to graficzny zapis danych do różnych zastosowań przemysłowych, który można odczytać automatycznie. Kody te są obecnie powszechnie stosowane w materiałach marketingowych. Konsument posiadający smartfon może zainstalować aplikację ze skanerem kodów QR, który odczytuje i dekoduje informacje dotyczące adresu URL, który jest następnie otwierany w przeglądarce internetowej zainstalowanej w smartfonie.

Po zeskanowaniu kodu QR użytkownik może odczytać tekst, dodać wizytówkę do kontaktów, otworzyć hiperłącze lub napisać wiadomość e-mail lub tekstową.

Zarządzanie kodami QR w programie InDesign

W programie InDesign można teraz generować i edytować wysokiej jakości niezależne kody QR. Wygenerowany kod QR jest wysokiej jakości obiektem graficznym, który w programie InDesign zachowuje się jak natywna grafika wektorowa. Obiekt można łatwo zeskalować i wypełnić kolorami. Na obiektach tych można także stosować efekty, takie jak przezroczystość, oraz atrybuty, jak nadruk, farby podstawowe i zalewkowanie. Grafikę kodu można skopiować i wkleić jaki obiekt wektorowy do standardowego edytora grafiki, jak np. Adobe Illustrator.

Generowanie kodu QR

 1. Z menu wybierz kolejno Obiekt > Generuj kod QR. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Generuj kod QR.

  Okno Wygeneruj kod QR

  Okno dialogowe Generuj/Edytuj kod QR zawiera dwie karty: Zawartość i Kolor.

 2. Na karcie Zawartość z listy rozwijanej Typ można wybrać dowolny z następujących typów danych:

  • Hiperłącze WWW
  • Zwykły tekst
  • Wiadomość tekstowa
  • E-mail
  • Wizytówka

  W zależności od wybranego typu wyświetlane jest jedno lub więcej pól, w których należy umieścić zawartość, na podstawie której zostanie wygenerowany kod QR.

 3. Na karcie Kolor jest wyświetlana Lista próbek. Aby oznaczyć kod QR konkretnym kolorem, przełącz do karty Kolor i wybierz konkretną wartość koloru. Domyślnie, wygenerowany kod QR ma kolor czarny z przezroczystym tłem.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. W przypadku zaznaczenia ramki przed wygenerowaniem kodu QR, kod ten zostanie umieszczony bezpośrednio w zaznaczonej ramce, zastępując jej zawartość.

  W przeciwnym razie kod QR jest wczytywany do modułu umieszczania, za pomocą którego można go umieścić jak zwykły obiekt EPS.

  • Kliknięcie wewnątrz dokumentu powoduje umieszczenie obiektu w jego oryginalnym/domyślnym rozmiarze – 30 x 30 (cm).
  • Kliknięcie wewnątrz aktywnej ramki powoduje umieszczenie kodu wewnątrz niej w domyślnym rozmiarze. (Zastępuje on istniejącą zawartość, jeśli użytkownik kliknie wewnątrz ramki z wciśniętym klawiszem Alt.)
  • Kliknięcie i przeciągnięcie tworzy nową ramkę ze stałą proporcją, a zwolnienie przycisku myszy umieszcza kod wewnątrz ramki.

Po umieszczeniu w dokumencie kod QR jest traktowany jak zwykły obiekt EPS z tą różnicą, że jest nad nim wyświetlana wskazówka z opisem zawartości w formie osadzonego kodu.

Umieść wygenerowany kod QR

Edytować zawartość i kolor kodu QR

 1. Zaznacz obiekt kodu QR lub ramkę: kliknij dwukrotnie wewnątrz ramki.

 2. Z menu wybierz kolejno Obiekt > Edytuj kod QR. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Edytuj kod QR z menu podręcznego.

 3. Okno dialogowe Edytuj kod QR wyświetla bieżące informacje o zawartości i kolorze.

 4. Na karcie Zawartość można zmienić typ danych i zawartość.

 5. Aby wybrać inny kolor kodu QR, kliknij kartę Kolor i wybierz pożądany kolor.

 6. Kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie atrybutu ramki kodu QR

Domyślne tło ramki kodu QR jest przezroczyste. Można jednak zmienić atrybuty wypełnienia i obrysu ramki, takie jak Kolor, Styl linii i Grubość, za pomocą tradycyjnych elementów sterowania.

Zmodyfikuj atrybuty ramki kodu QR

Przekształcić obiekt kodu QR

Umieszczony obiekt kodu QR można przesunąć, zmienić jego rozmiar lub obrócić za pomocą narzędzia Zaznaczanie. Podczas przeciągania pola ramki zmienia się tylko wielkość ramki. Podczas przeciągania:

 • W przypadku naciśnięcia klawisza Shift proporcje ramki zostają zachowane.
 • W przypadku naciśnięcia klawisza Ctrl (Windows) lub Command (Macintosh) skalowana jest ramka i zawartość z zachowaniem proporcji.
 • W przypadku naciśnięcia klawiszy Shift i Alt (Windows) lub Option (Macintosh) ramka jest skalowana od środka bez zachowania proporcji. Aby zachować proporcje, należy nacisnąć klawisz Shift.
Zmień obiekt kodu QR

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto