Możliwe błędy | Przenoszenie zdjęć do programu Lightroom

Rozwiąż możliwe problemy podczas migracji zdjęć z programu Lightroom Classic do aplikacji Lightroom.

Rozwiąż możliwe błędy podczas migracji katalogu Lightroom Classic CC do aplikacji Lightroom CC

Uwaga:

Nie możesz znaleźć swojego problemu w tym artykule? Zobacz obejście znanych problemów związanych z migracją tutaj.

Katalog wygląda na wyeksportowany katalog lub został skopiowany

Błąd: Coś poszło nie tak. Katalog Lightroom Classic wygląda na wyeksportowany katalog lub został skopiowany.

Rozwiązanie: W przypadku migracji katalogu Lightroom Classic program Lightroom bazuje na ścieżkach plików w pliku katalogu Lightroom Classic. Aby rozwiązać ten problem, otwórz katalog raz w programie Lightroom Classic, aby przywrócić brakujące informacje o ścieżce pliku, a następnie spróbuj ponownie przeprowadzić migrację.

W przypadku niektórych plików występują konflikty metadanych

Błąd: W przypadku niektórych plików występują konflikty metadanych. Niektóre z Twoich plików w Lightroom Classic mają dane na dysku, które nie pasują do katalogu. Pliki te zostaną przeniesione przy użyciu danych z katalogu.

Rozwiązanie: Ten komunikat stanowi raczej ostrzeżenie, a nie informację o błędzie. To oznacza, że w pewnym momencie użyto polecenia Zapisz metadane w pliku w programie Lightroom Classic poprzez wybranie opcji Metadane > Zapisz metadane do pliku lub naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+S (Win)/Command+S (macOS). To polecenie zapisuje kopię wszystkich znanych metadanych zdjęcia — takich jak ustawienia programistyczne, oceny i słowa kluczowe — z bazy danych Lightroom do pliku obok tego zdjęcia, tak aby inne aplikacje również mogły z niego korzystać.

Za mało przestrzeni dyskowej w chmurze

Błąd: Za mało pamięci masowej w chmurze. Zaktualizuj limit pamięci. Po wyczerpaniu się bieżącego limitu nowe zdjęcia nie będą synchronizowane z usługą Creative Cloud i będą przechowywane tylko lokalnie.

Rozwiązanie: Ten komunikat stanowi raczej ostrzeżenie, a nie informację o błędzie. Można korzystać z aplikacji Lightroom bez synchronizowania wszystkiego z chmurą, ale niektóre pliki nie będą miały kopii zapasowych ani nie będą dostępne z innych urządzeń. Aby w pełni korzystać z dostępnych możliwości, zalecamy odwiedzenie strony Plany zarządzania kontem w witrynie Adobe.com w dowolnym momencie, aby zapoznać się z opcjami aktualizacji. Zapoznaj się z pomocnymi informacjami:

Brakuje wszystkich zasobów

Błąd: Brakuje wszystkich zasobów lub brakuje wszystkich folderów. Nie można kontynuować migracji. Upewnij się, że zdjęcia są dostępne i że można je otworzyć w programie Lightroom Classic.  

Rozwiązanie: Wystąpienie tego błędu oznacza, że program Lightroom nie mógł znaleźć żadnych plików z katalogu Lightroom Classic na oczekiwanych ścieżkach. Prawdopodobnie katalog został przeniesiony, napęd zewnętrzny został odłączony albo po ponownym podłączeniu napęd z systemem Windows przybrał inne oznaczenie literowe dysku. Można kontynuować migrację, jeśli brakuje niektórych plików, ale ten błąd oznacza, że program Lightroom nie mógł znaleźć żadnego z nich.

Aby rozwiązać ten problem, otwórz program Lightroom Classic i w panelu Foldery wyszukaj foldery oznaczone znakami zapytania. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Znajdź brakujący folder…, aby pomóc w zlokalizowaniu folderów na dysku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizowania brakujących plików, zobacz Odnajdowanie brakujących zdjęć.

Nie można odczytać katalogu

Błąd: Nie można odczytać katalogu. Zamknij program Lightroom Classic przed kontynuowaniem.

Rozwiązanie: Lightroom Classic nie może pracować w trakcie przenoszenia zdjęć i filmów do aplikacji Lightroom. Zamknij Lightroom Classic i ponownie rozpocznij migrację.

Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku

Błąd: Za mało miejsca na dysku, aby ukończyć migrację. Program Lightroom potrzebuje odpowiednio dużo miejsca, aby skopiować zdjęcia i filmy przed przesłaniem ich do chmury.  

Rozwiązanie: Zanim program Lightroom będzie mógł zaimportować zdjęcia i filmy, kopiuje je do nowej lokalizacji w systemie lokalnym. Z biegiem czasu, gdy w chmurze są tworzone kopie zapasowe plików, program Lightroom może usunąć te duże, oryginalne pliki, zastępując je mniejszymi inteligentnymi podglądami, aby zaoszczędzić miejsce na dysku. Jednak ta wstępna operacja kopiowania może wymagać dużo miejsca.

W przypadku występowania tego błędu można nakierować program Lightroom do przechowywania oryginalnych plików na osobnym dysku.

  1. W programie Lightroom przejdź do opcji Edycja > Preferencje (Windows) lub Lightroom > Preferencje (Mac).
  2. Wybierz panel Lokalna pamięć masowa. Kliknij Zmień lokalizację, aby wybrać dysk z minimalną ilością wolnego miejsca zalecaną w powyższym komunikacie o błędzie.
Uwaga:

Podczas przenoszenia katalogu Lightroom Classic program Lightroom tworzy również bazę danych oraz inteligentne podglądy na lokalnym dysku twardym, aby umożliwić przeglądanie i edycję obrazów podczas migracji. Może to zająć znacznie więcej dodatkowego miejsca — nawet 20% rozmiaru katalogu i oryginalnych plików. Szczególnie podczas migracji dużych katalogów należy upewnić się, że na dysku lokalnym znajduje się wystarczająca ilość wolnego miejsca.

Katalog został już przeniesiony

Błąd: Już przeniesiono. Ten katalog został już przeniesiony do programu Lightroom.

Rozwiązanie: Dany katalog (plik .lrcat) można przenieść do aplikacji Lightroom tylko raz. Można jednak przenieść inne, dodatkowe katalogi.

Nieobsługiwana wersja katalogu

Błąd: Nieobsługiwana wersja katalogu Lightroom Classic. Przed przeniesieniem katalogu do programu Lightroom zaktualizuj go do najnowszej wersji aplikacji Lightroom Classic.

Rozwiązanie: Obecnie do programu Lightroom można przenosić tylko katalogi z Lightroom 6/Lightroom CC (2015) lub nowszych wersji. W przypadku wystąpienia tego błędu pobierz najnowszą wersję programu, który teraz nosi nazwę Lightroom Classic, po czym otwórz katalog, aby go automatycznie uaktualnić. Następnie możesz zamknąć program Lightroom Classic i ponownie zainicjować migrację.

Wersja programu Lightroom nie jest aktualna

Błąd: Zaktualizuj program Lightroom i spróbuj ponownie.

Rozwiązanie: Jeśli występuje ten błąd, sprawdź aplikację Creative Cloud na komputer pod kątem nowszej wersji programu Lightroom.

Zrób więcej z programem Lightroom

Lightroom to kompleksowa usługa fotograficzna zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów. Możesz w nim łatwo tworzyć i edytować zdjęcia, używając ustawień predefiniowanych Lightroom, a także dostosować ustawienia do własnych upodobań w dowolnym miejscu dzięki możliwości zarządzania przechowywaniem zdjęć w chmurze.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?