Jak pobrać i zainstalować aplikację Lightroom

Lr_cc_appicon_noshadow_2017

Kliknij przycisk Pobierz poniżej, by rozpocząć pobieranie programu Lightroom. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się i przeprowadzić instalację. (Nawet jeśli początkowo otwarta zostanie strona wersji próbnej, po zalogowaniu się zostanie pobrana wersja programu objęta subskrypcją.)

Masz problemy z rozpoczęciem?

Nie pamiętasz identyfikatora Adobe ID lub hasła?

Identyfikator Adobe ID to adres e-mail, który został użyty podczas pobierania wersji próbnej lub zakupu aplikacji Adobe lub członkostwa Adobe. Rozwiązania często występujących problemów związanych z identyfikatorem Adobe ID lub logowaniem. 

Dlaczego należy zalogować się, aby używać programu Lightroom?

Do zatwierdzenia licencji wymagane jest okresowe logowanie. Co 30 dni w przypadku członkostwa miesięcznego i co 99 dni w przypadku członkostwa rocznego. Logowanie jest również wymagane podczas pobierania lub aktualizacji programu Lightroom. Więcej informacji można znaleźć w artykule Aktywowanie i dezaktywowanie aplikacji Adobe Creative Cloud.

Czy mogę zainstalować program Lightroom na innym komputerze?

Możesz zainstalować program Lightroom i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Jak można uzyskać fakturę?

Formularz faktury można wydrukować z poziomu swojego konta w witrynie Adobe.com. Więcej informacji, Drukowanie pokwitowania lub faktury.

Czy mogę przenosić zdjęcia z programu Lightroom Classic do programu Lightroom?

Jeśli użyto wcześniej programu Lightroom Classic, można przenieść katalogi z programu Lightroom Classic do Lightroom. Gdy to zrobisz, program Lightroom umieszcza wszystkie zdjęcia w katalogu i przesyła je do chmury w pełnej rozdzielczości, by można było uzyskać do nich dostęp z wielu urządzeń i komputerów. Można nawet rozważyć usunięcie tych zdjęć z miejscowej pamięci, by zaoszczędzić miejsce.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Przenoszenie zdjęć z programu Lightroom Classic do programu Lightroom.

Jeśli podczas przenoszenia zdjęć pojawią się błędy, zapoznaj się z tematem Możliwe błędy | Przenoszenie zdjęć do programu Lightroom, aby je rozwiązać.