Podręcznik użytkownika Anuluj

Podstawy i działania dotyczące metadanych

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa przepływu pracy przy pomocy programu Lightroom Classic
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Informacje o metadanych i XMP

Metadane to zbiór standardowych informacji o zdjęciu, np. o jego autorze, rozdzielczości, przestrzeni kolorów, prawach autorskich i wprowadzonych dla niego słowach kluczowych. Większość aparatów cyfrowych na przykład dołącza podstawowe informacje do pliku. Są to wysokość, szerokość, format pliku i czas w jakim zdjęcie zostało wykonane. Program Lightroom Classic obsługuje również standard informacji opracowany przez International Press Telecommunications Council (IPTC) w celu identyfikacji przesyłanych tekstów i obrazów. Ten standard zawiera wpisy dotyczące opisów, słów kluczowych, kategorii, kredytów i danych pochodzenia. Za pomocą metadanych można zoptymalizować przepływ pracy i zorganizować pliki.

Informacje o pliku są przechowywane w ustandaryzowanym formacie XMP (Extensible Metadata Platform). XMP bazuje na XML. W przypadku plików Camera Raw, które mają własny format pliku, XMP nie jest zapisywany w oryginalnych plikach. Aby uniknąć uszkodzenia pliku, metadane XMP są przechowywane w osobnym pliku nazywanym plikiem pobocznym. W przypadku wszystkich innych formatów plików obsługiwanych przez program Lightroom Classic (JPEG, TIFF, PSD i DNG) metadane XMP są zapisywane w plikach w lokalizacji określonej dla tych danych. Technologia XMP ułatwia wymianę metadanych między aplikacjami Adobe oraz między przepływami pracy w procesie wydawniczym. Można na przykład zapisać metadane z jednego pliku jako szablon, a następnie zaimportować je do innych plików.

Metadane zapisane w innych formatach, np. EXIF, IPTC (IIM) i TIFF, są synchronizowane i opisywane zgodnie ze standardem XMP, co ułatwia ich przeglądanie i zarządzanie nimi.

Określanie miejsca zapisywania zmian metadanych

Program Lightroom Classic automatycznie zapisuje w katalogu metadane dotyczące dopasowań i ustawień. Można także nakazać programowi Lightroom Classic zapisanie zmian w pliku XMP. Aby zmiany wprowadzone w programie Lightroom Classic były rozpoznawane przez inne aplikacje, metadane muszą być zapisane w formacie XMP.

 1. Wybierz kolejno Edycja > Ustawienia katalogu (Windows) lub Lightroom Classic > Ustawienia katalogu (Mac OS).

 2. Kliknij kartę Metadane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać zmiany i metadane ustawień w formacie XMP, wybierz opcję Automatycznie zapisuj zmiany w XMP.

  • Aby zapisać zmiany i metadane ustawień tylko w katalogu, usuń zaznaczenie opcji Automatycznie zapisuj zmiany w XMP.

Jeśli metadane dopasowań i ustawień nie są zapisywane automatycznie w XMP, można wybrać plik i wybrać kolejno Metadane > Zapisz metadane w pliku.

Ręczne zapisywanie zmian metadanych w pliku

Aby ręcznie zapisać zmiany metadanych na zdjęciu w programie Lightroom Classic, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz jedno lub więcej zdjęć w widoku siatki modułu Biblioteka i wybierz kolejno Metadane > Zapisz metadane do plików lub naciśnij klawisze Ctrl+S (Windows) lub Command+S (Mac OS).
 • Kliknij ikonę Plik metadanych wymaga aktualizacji  w miniaturze w widoku siatki modułu Biblioteka, a następnie kliknij Zapisz.
 • Jeśli pracujesz z plikiem DNG, wybierz kolejno Metadane > Aktualizuj podglądy i metadane DNG, aby zapisać zmiany metadanych w pliku, a także wygenerować podgląd na podstawie bieżących ustawień przetwarzania plików RAW.

Wyświetlanie metadanych zdjęć

W module Biblioteka w panelu metadane wyświetlana jest nazwa pliku, ścieżka pliku, ocena, etykieta tekstowa oraz metadane EXIF i IPTC wybranych zdjęć. Za pomocą menu podręcznego wybierz zestaw pól metadanych. Program Lightroom Classic udostępnia gotowe zestawy wyświetlające różne kombinacje metadanych.

 1. Po wybraniu jednego lub kilku zdjęć w widoku siatki lub po wybraniu jednego zdjęcia na taśmie filmowej w widoku lupy, porównania lub analizy wybierz dowolną z poniższych opcji z menu podręcznego w górnej części panelu Metadane.

  Domyślnie

  Pokazuje nazwę pliku, nazwę kopii, folder, ocenę, etykietę tekstową oraz podzbiór metadanych IPTC i EXIF. Domyślny panel metadanych można dostosować tak, aby zawierały określone pola, które mają być widoczne.

  Wszystkie metadane wtyczki

  Wyświetla niestandardowe metadane utworzone przez wtyczki innych producentów. Jeśli nie masz zainstalowanych wtyczek, wyświetlana jest nazwa pliku, nazwa kopii i folder.

  DNG

  Pokazuje wersję DNG, zgodność DNG i zgodność z programem Lightroom

  EXIF

  Wyświetla nazwę pliku, ścieżkę pliku, wymiary i metadane aparatu EXIF, takie jak ekspozycja, ogniskowa, czułość ISO i lampa błyskowa. Jeśli aparat rejestruje metadane GPS, informacje te są wyświetlane jako metadane EXIF.

  EXIF i IPTC

  Pokazuje nazwę pliku, rozmiar, typ, lokalizację, stan metadanych i wszystkie metadane EXIF oraz podstawowe metadane IPTC.

  IPTC

  Wyświetla nazwę pliku i podstawowe metadane IPTC: Kontakt, Zawartość, Obraz, Stan i Metadane praw autorskich.

  Rozszerzenie IPTC

  Wyświetla nazwę pliku i metadane IPTC dla wersji modelu i grafiki oraz innych typów praw licencyjnych.

  Duży podpis

  Wyświetla duże pole edycji podpisów i pole praw autorskich.

  Lokalizacja

  Pokazuje nazwę pliku, nazwę kopii, folder, tytuł, podpis i pola lokalizacji, w tym współrzędne GPS.

  Minimalna

  Wyświetla nazwę pliku, ocenę oraz metadane podpisu i praw autorskich.

  Krótki opis

  Wyświetla nazwę pliku, nazwę kopii, ścieżkę pliku, ocenę oraz następujące metadane EXIF i IPTC: Wymiary, Data i godzina, Aparat, Tytuł, Podpis, Prawa autorskie, Twórca i Lokalizacja.

  Projekcja trójwymiarowa

  Wyświetla pola Projekcja i Utworzone przez.

  Uwaga:

  Jeśli w panelu Metadane w polu Metadane IPTC wyświetlana jest strzałka, kliknięcie heh umożliwia szybkie wyszukanie i wyświetlanie wszystkich zdjęć zawierających określone metadane.

Wyświetlanie metadanych dla zdjęcia docelowego

Począwszy od programu Lightroom Classic w wersji 11.0, można dokładnie określić, czy wyświetlić metadane wyboru obrazu. Po wybraniu wielu obrazów można wyświetlać metadane dla aktywnego obrazu lub dla wszystkich wybranych obrazów. Aby wyświetlić metadane aktywnego obrazu, wybierz opcję Zdjęcie docelowe lub Wybrane zdjęcia, aby wyświetlić metadane wszystkich wybranych obrazów. Zdjęcie docelowe jest domyślnie wybrane jako opcja wyświetlania metadanych.

metadata-target-photo
Wyświetlanie metadanych dla zdjęcia docelowego.

metadata-selected-photo
Wyświetlanie metadanych dla wybranych zdjęć.

Dostosowywanie domyślnego panelu Metadane

Program Lightroom Classic udostępnia teraz przycisk Dostosuj u dołu panelu Metadane.

dostosowywanie panelu metadanych
Dostosowywanie domyślnego panelu Metadane

Kliknij przycisk Dostosuj, aby wybrać konkretne pola metadanych, które mają być wyświetlone w panelu Metadane. Użyj listy rozwijanej, aby wybrać określone pola z danego menu.

Dostosowywanie domyślnego panelu Metadane
Dostosowany domyślny panel Metadane

Uwaga:

Wybór dużej liczby pól metadanych może mieć wpływ na wydajność panelu Metadane.

W panelu Metadane można także ustawić kolejność wyświetlania wybranych pól metadanych. Kliknij opcję Rozmieść w oknie dialogowym Dostosuj domyślne ustawienia metadanych i przeciągnij wybrane pola, aby zmienić ich kolejność. Każde nowe pole dodane do dostosowanego panelu Metadane zostanie dodane na końcu listy o zmienionej kolejności.

arrange-metadata-fields
Rozmieść pola metadanych w dostosowanym domyślnym panelu Metadane.

Tryb Tylko edycja

W panelu Metadane można edytować wszystkie widoczne pola metadanych, włączając tryb Tylko edycja. W tym trybie bieżące wartości metadanych nie są wyświetlane.

Metadane w trybie Tylko edycja
Tryb Tylko edycja w panelu Metadane

Dodawanie i edycja metadanych IPTC

Metadane są dodawane do zdjęć poprzez wprowadzenie informacji w panelu Metadane. Gotowe zestawy metadanych ułatwiają udostępnianie wszystkich lub tylko podzbioru metadanych zdjęcia do dodania lub edycji.

Uwaga:

Wybór ustawienia predefiniowanego metadanych, kopiowanie i wklejanie metadanych z innego zdjęcia oraz synchronizacja metadanych pozwalają na szybkie dodawanie metadanych do zdjęć, które miały wspólne metadane.

 1. Po wybraniu jednego lub kilku zdjęć w widoku siatki lub po wybraniu jednego zdjęcia na taśmie filmowej w widoku lupy, porównania lub analizy wybierz zestaw metadanych z menu podręcznego w górnej części panelu Metadane. Patrz Wyświetlanie metadanych zdjęć.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać metadane, wpisz metadane w polu tekstowym.

  • Aby dodać metadane z ustawienia predefiniowanego, wybierz ustawienie predefiniowane metadanych z menu Ustawienie predefiniowane.

  • Aby edytować metadane, zastąp wpis w polu tekstowym metadanych.

  • Aby wykonać powiązaną czynność, kliknij ikonę działania po prawej stronie pola metadanych. Na przykład, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia z określoną etykietą, kliknij ikonę po prawej stronie pola Etykieta.

   Wskazówka: dostępne są osobne pola do wysyłania wiadomości e-mail i przechodzenia do łącza internetowego. Klikając łącze po prawej stronie witryny, można na przykład otworzyć przeglądarkę na określonej stronie internetowej.

Jeżeli na taśmie filmowej w widoku lupy, porównania lub analizy wybrano więcej niż jedno zdjęcie, metadane są dodawane tylko do aktywnego zdjęcia.

Zmiana czasu zarejestrowania zdjęcia

Czasami konieczna jest zmiana czas zarejestrowania zdjęć. Na przykład, może być to potrzebne, jeśli podróżujesz do innej strefy czasowej i nie zmienisz ustawień daty/godziny aparatu przed rozpoczęciem fotografowania, albo jeśli zeskanowane zdjęcie zostało zaimportowane do programu Lightroom Classic, gdyż wówczas będzie ono zawierało datę zeskanowania, a nie zarejestrowania.

Aby zapisać czas zarejestrowania zdjęcia RAW, musisz włączyć tę opcję w oknie dialogowym Ustawienia katalogu. Patrz Dostosowywanie ustawień katalogu.

Zmiana czasu zarejestrowania powoduje zmianę oryginalnych metadanych EXIF daty i godziny w panelu Metadane. W przypadku większości aparatów data i godzina obrazu oryginalnego oraz data i godzina obrazu cyfrowego są takie same, więc data i godzina obrazu cyfrowego także ulegają zmianie. Metadane daty i godziny wskazują, kiedy zdjęcie zostało zaktualizowane po raz ostatni i nie są zmieniane po zmianie czasu zarejestrowania.

Uwaga:

Polecenia Edytuj czas zarejestrowania nie można cofnąć poprzez naciśnięcie klawiszy Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac OS). Konieczne będzie użycie polecenia Przywróć czas zarejestrowania do oryginalnego.

 1. Po wybraniu jednego lub kilku zdjęć w widoku siatki lub wybraniu jednego zdjęcia na taśmie filmowej w widoku lupy, porównania lub analizy wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz kolejno Metadane > Edytuj czas zarejestrowania.

  • W panelu Metadane z wyświetlonymi informacjami EXIF kliknij strzałkę w polu Data i godzina.

 2. W oknie dialogowym Edytuj czas zarejestrowania wybierz typ dopasowania:

  Zmień na określoną datę i godzinę

  Zmienia czas zarejestrowania na określoną przez Ciebie datę i godzinę.

  Przesuń o określoną liczbę godzin (dostosowanie strefy czasowej)

  Zmienia czas zarejestrowania o liczbę godzin dodanych lub odjętych od oryginalnego czasu.

  Zmień na datę utworzenia pliku dla każdego obrazu

  Zmienia czas zarejestrowania danych EXIF aparatu na datę utworzenia pliku. W przypadku wybrania tej opcji pomiń krok 3.

 3. W obszarze nowy czas okna dialogowego wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli wybrano opcję Zmień na określoną datę i godzinę, wpisz nową datę i godzinę w polu tekstowym Poprawiona godzina. Możesz również wybrać wartości daty i godziny, a następnie zwiększyć lub zmniejszyć je za pomocą przycisków strzałek w górę lub w dół.

  • W przypadku wybrania opcji Przesuń o określoną liczbę godzin wybierz wartość z menu podręcznego, aby zmienić godzinę na wcześniejszą lub późniejszą.

  Uwaga:

  Jeśli w widoku siatki wybrano więcej niż jedno zdjęcie, program Lightroom Classic zmienia czas zarejestrowania aktywnego zdjęcia zgodnie z określonym dopasowaniem. (Aktywne zdjęcie jest wyświetlane w oknie dialogowym Edytuj czas zarejestrowania). Inne wybrane zdjęcia są dostosowywane przy pomocy takiego samego czasu. Jeżeli na taśmie filmowej w widoku lupy, porównania lub analizy wybrano więcej niż jedno zdjęcie, czas zarejestrowania jest zmieniany tylko dla aktywnego zdjęcia.

 4. (Opcjonalnie) Aby przywrócić pierwotny czas zarejestrowania, wybierz zdjęcia w widoku siatki lub na taśmie filmowej i wybierz kolejno Metadane > Przywróć czas zarejestrowania do oryginalnego.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto