Informacje o lokalizowaniu historii rozliczeń na koncie Adobe i drukowaniu faktury.

Comiesięczne faktury na e-mail nie są dostępne: Obecnie Adobe nie wysyła automatycznie comiesięcznych faktur pocztą elektroniczną.

Klienci używający subskrypcji dla zespołów: Nabyte licencje są dostępne w serwisie Admin Console. Więcej informacji: Zarządzanie kontem zespołowym.

Odszukiwanie faktury dotyczącej aktywnej subskrypcji

W przypadku aktywnej subskrypcji postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej. W przypadku subskrypcji anulowanej lub innych zamówień zobacz Jak uzyskać fakturę za anulowaną subskrypcję lub inne zamówienia.

Zaloguj się na konto Adobe

Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 

Okno Wyświetl PDF

W sekcji Historia rozliczeń kliknij opcję Wyświetl PDF obok odpowiedniego rachunku.

 Zamiast faktur widać odsyłacz do sklepu Adobe?

 

Ekran Zarządzaj planem

W sekcji Plany kliknij opcję Zarządzaj planem.
 

 

Drukowanie faktury

Aby wydrukować tę fakturę, kliknij ikonę Drukuj w przeglądarce PDF albo wybierz polecenie Plik > Drukuj w przeglądarce WWW.

Plany dla zespołów

Jeśli korzystasz z konta Creative Cloud dla zespołów, informacje rozliczeniowe tego konta mogą być wyświetlane tylko przez głównego administratora.

Zamiast faktur widać odsyłacz do sklepu Adobe?

Jeśli w sekcji Historia rozliczeń jest widoczny odsyłacz do sklepu Adobe, wykonaj poniższe instrukcje, aby wydrukować fakturę.

 1. W sekcji Historia rozliczeń kliknij odsyłacz Sklep Adobe.

 2. Jeśli pojawi się taka prośba, podaj swój identyfikator Adobe ID i hasło.

 3. Na ekranie Informacje o planie kliknij opcję Pokaż historię transakcji.

 4. Kliknij numer zamówienia lub transakcji, aby wydrukować odnośną fakturę.

 5. Na kolejnym ekranie kliknij opcję Wyświetl fakturę lub opcjęSzczegóły zamówienia, w zależności od regionu, w którym się znajdujesz.

 6. Na kolejnym ekranie kliknij przycisk Wydruk lub przycisk Drukuj, w zależności od regionu, w którym się znajdujesz.

 7. Aby wydrukować fakturę, kliknij ikonę Drukuj w przeglądarce PDF albo wybierz polecenie Plik > Drukuj w przeglądarce WWW.

Jak uzyskać fakturę za anulowaną subskrypcję lub inne zamówienia

Uwaga:

krajach obsługiwanych przez firmę Digital River, partnera Adobe w segmencie handlu elektronicznego, należy skontaktować się z nami, aby uzyskać fakturę za anulowaną subskrypcję.

Wykonaj następujące instrukcje, aby uzyskać fakturę za anulowaną subskrypcję lub inne zamówienia:

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło. 

 2. W okienku po lewej stronie sekcji Plany kliknij pozycję Historia zamówień.

 3. Kliknij numer zamówienia, dla którego chcesz wydrukować fakturę. 

 4. W sekcji Historia rozliczeń odszukaj fakturę, którą chcesz wydrukować, i kliknij umieszczoną obok niej ikonę Wyświetl PDF

 5. Aby wydrukować tę fakturę, kliknij ikonę Drukuj w przeglądarce PDF albo wybierz polecenie Plik > Drukuj w przeglądarce WWW.

Często zadawane pytania

Aby zmienić numer VAT w krajach Unii Europejskiej, zobacz Aktualizacja numeru VAT | Kraje Unii Europejskiej.

Aby zaktualizować informacje podatkowe w innych krajach, skontaktuj się z nami.

Jeśli korzystasz z konta Creative Cloud dla zespołów, informacje rozliczeniowe tego konta mogą być wyświetlane tylko przez głównego administratora.

Jeśli masz produkt oferowany poza subskrypcją, taki jak Photoshop Elements, Premiere Elements lub Adobe Captivate, zobacz Jak uzyskać fakturę za anulowaną subskrypcję lub inne zamówienia.

Wideo: Jak odnaleźć i wydrukować faktury Adobe

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online