Informacje o lokalizowaniu historii rozliczeń na koncie Adobe i drukowaniu faktury.

Przydatne informacje:

 • Obecnie Adobe nie wysyła automatycznie comiesięcznych faktur pocztą elektroniczną.
 • Jeśli korzystasz z konta Creative Cloud dla zespołów lub Creative Cloud dla przedsiębiorstw, informacje rozliczeniowe tego konta mogą być wyświetlane tylko przez głównego administratora.
 • Aby wyświetlić fakturę za anulowaną subskrypcję, wybierz opcję Plany i produkty > Historia zamówień. Jest to możliwe, jeśli subskrypcja została nabyta bezpośrednio od Adobe.
 • W krajach obsługiwanych przez Digital River, partnera handlu elektronicznego Adobe, trzeba skontaktować się z nami, aby uzyskać fakturę za anulowaną subskrypcję.

Instrukcje lokalizowania i drukowania faktury Creative Cloud

 1. Wejdź na swoje konto Adobe ID i zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID oraz hasło, albo skorzystaj w tym celu z konta w serwisie społecznościowym (Facebook lub Google).

 2. W sekcji Plany i produkty kliknij opcję Zarządzaj planem.

  Zarządzaj planem

  Zostanie wyświetlona jedna z poniższych opcji (w zależności od kraju):

  Opcje drukowania faktury
  Zostanie wyświetlona opcja Historia rozliczeń albo opcja Wyświetl historię transakcji.
 3. Kliknij tę z poniższych opcji, która odpowiada wyświetlonemu powyżej ekranowi, a następnie wykonaj pozostałe instrukcje.

Opcja Historia rozliczeń

 1. W sekcji Historia rozliczeń odszukaj fakturę, którą chcesz wydrukować. Kliknij przycisk Drukuj obok tej faktury.

  W osobnej karcie przeglądarki zostanie wyświetlona kopia faktury lub rachunku w formacie PDF.

  Drukowanie faktury
  Drukowanie faktury
 2. Aby wydrukować tę fakturę, kliknij ikonę Drukuj w przeglądarce PDF albo wybierz polecenie Plik > Drukuj w przeglądarce WWW.

  Jeśli na Twoim komputerze nie ma przeglądarki PDF, musisz zainstalować program Adobe Reader.

  Uwaga:

  Jeśli przy próbie wydruku faktury w przeglądarce jest wyświetlany pusty ekran, wyczyść bufor przeglądarki lub spróbuj ponownie wykonać tę procedurę w innej przeglądarce.

Opcja Wyświetl historię transakcji

 1. Kliknij opcję Wyświetl historię transakcji.

 2. Kliknij numer zamówienia lub transakcji, dla którego chcesz wydrukować fakturę. 

 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij opcję Wyświetl fakturę.

  Wyświetl fakturę
  Wyświetl fakturę

  Uwaga:

  Opcje na ekranie mogą wyglądać inaczej — zależy to od kraju. Na przykład zamiast opcji Wyświetl fakturę może być widoczna opcja Szczegóły zamówienia. Wybierz odpowiednią opcję i przejdź dalej, aby wydrukować fakturę.

 4. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk Drukuj

  Drukuj
  Drukuj
 5. Aby wydrukować tę fakturę, kliknij ikonę Drukuj w przeglądarce PDF albo wybierz polecenie Plik > Drukuj w przeglądarce WWW.

  Jeśli na Twoim komputerze nie ma przeglądarki PDF, musisz zainstalować program Adobe Reader.

  Uwaga:

  Jeśli przy próbie wydruku faktury w przeglądarce jest wyświetlany pusty ekran, wyczyść bufor lub spróbuj użyć innej przeglądarki. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online