Informacje o lokalizowaniu historii rozliczeń na koncie Adobe i drukowaniu faktury.

Comiesięczne faktury na e-mail nie są dostępne: Obecnie Adobe nie wysyła automatycznie comiesięcznych faktur pocztą elektroniczną.

Odszukiwanie faktury dotyczącej aktywnej subskrypcji

W przypadku aktywnej subskrypcji postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej. W przypadku subskrypcji anulowanej lub innych zamówień zobacz Jak uzyskać fakturę za anulowaną subskrypcję lub inne zamówienia.

 1. Wejdź na swoje konto Adobe ID i zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID oraz hasło, albo skorzystaj w tym celu z konta w serwisie społecznościowym (Facebook lub Google).

  Plany dla zespołów

  Jeśli korzystasz z konta Creative Cloud dla zespołów, informacje rozliczeniowe tego konta mogą być wyświetlane tylko przez głównego administratora.

 2. Kliknij opcję Plany na górnym pasku nawigacyjnym.

  Kliknij opcję Plany
 3. Kliknij opcję Zarządzaj planem.

  Manage-plan-page
 4. W sekcji Historia rozliczeń kliknij opcję Wyświetl PDF obok odpowiedniego rachunku. 

  Aby wydrukować fakturę, kliknij ikonę Drukuj w przeglądarce PDF albo wybierz polecenie Plik > Drukuj w przeglądarce WWW. Jeśli na Twoim komputerze nie ma przeglądarki PDF, musisz zainstalować program Adobe Reader.

  Billing-history-view-PDF

  Uwaga:

  Jeśli kupiono nową subskrypcję, to może upłynąć pewien czas, zanim pojawi się sekcja Historia rozliczeń.

Zamiast faktur widać odsyłacz do sklepu Adobe

krajach obsługiwanych przez firmę Digital River, partnera Adobe w segmencie handlu elektronicznego, proces drukowania faktur wygląda nieco inaczej. Jeśli w sekcji Historia rozliczeń jest widoczny odsyłacz do sklepu Adobe, wykonaj poniższe instrukcje, aby wydrukować fakturę.

Jeśli w sekcji Historia rozliczeń widać odsyłacz do sklepu Adobe

 1. Wejdź na swoje konto Adobe ID i zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID oraz hasło, albo skorzystaj w tym celu z konta w serwisie społecznościowym (Facebook lub Google).

 2. Kliknij opcję Plany na górnym pasku nawigacyjnym.

  Wybierz opcję Plany z górnego paska nawigacyjnego
 3. W sekcji Moje plany kliknij opcję Zarządzaj planem.

 4. W sekcji Historia rozliczeń kliknij odsyłacz Sklep Adobe.

  Kliknij odsyłacz do sklepu Adobe
 5. Jeśli pojawi się taka prośba, podaj swój identyfikator Adobe ID i hasło.

 6. Na ekranie Informacje o planie kliknij opcję Pokaż historię transakcji.

  Kliknij opcję Pokaż historię transakcji
 7. Kliknij numer zamówienia lub transakcji, aby wydrukować odnośną fakturę.

 8. Na kolejnym ekranie kliknij opcję Wyświetl fakturę lub opcjęSzczegóły zamówienia, w zależności od regionu, w którym się znajdujesz.

  Wyświetlanie faktury
 9. Na kolejnym ekranie kliknij przycisk Wydruk lub przycisk Drukuj, w zależności od regionu, w którym się znajdujesz.

  Kliknij przycisk Drukuj
 10. Aby wydrukować fakturę, kliknij ikonę Drukuj w przeglądarce PDF albo wybierz polecenie Plik > Drukuj w przeglądarce WWW.

  Jeśli na Twoim komputerze nie ma przeglądarki PDF, zainstaluj program Adobe Reader.

Jak uzyskać fakturę za anulowaną subskrypcję lub inne zamówienia

Wykonaj następujące czynności:

Uwaga:

krajach obsługiwanych przez firmę Digital River, partnera Adobe w segmencie handlu elektronicznego, należy skontaktować się z nami, aby uzyskać fakturę za anulowaną subskrypcję.

 1. Zaloguj się na swoje konto Adobe ID, podając identyfikator oraz hasło.

 2. Kliknij opcję Plany na górnym pasku nawigacyjnym.

 3. W okienku po lewej stronie kliknij pozycję Historia zamówień.

 4. Kliknij numer zamówienia, którego fakturę chcesz wydrukować. 

 5. W sekcji Historia rozliczeń odszukaj fakturę, którą chcesz wydrukować, i kliknij umieszczoną obok niej ikonę Wyświetl PDF

 6. Aby wydrukować tę fakturę, kliknij ikonę Drukuj w przeglądarce PDF albo wybierz polecenie Plik > Drukuj w przeglądarce WWW.

  Jeśli na Twoim komputerze nie ma przeglądarki PDF, musisz zainstalować program Adobe Reader.

  Uwaga:

  Jeśli przy próbie wydruku faktury w przeglądarce jest wyświetlany pusty ekran, wyczyść bufor przeglądarki lub spróbuj ponownie wykonać tę procedurę w innej przeglądarce.

Często zadawane pytania

W jaki sposób można zmienić numer VAT lub inne informacje podatkowe?

Aby zmienić numer VAT w krajach Unii Europejskiej, zobacz Aktualizacja numeru VAT | Kraje Unii Europejskiej.

Aby zaktualizować informacje podatkowe w innych krajach, skontaktuj się z nami.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online