Odszukiwanie i drukowanie faktury Adobe

Informacje o lokalizowaniu historii rozliczeń na koncie Adobe i drukowaniu faktury.

Comiesięczne faktury na e-mail nie są dostępne: Obecnie Adobe nie wysyła automatycznie comiesięcznych faktur pocztą elektroniczną.

Klienci używający subskrypcji dla zespołów: Nabyte licencje są dostępne w serwisie Admin Console. Więcej informacji: Zarządzanie kontem zespołowym.

Odszukiwanie faktury dotyczącej aktywnej subskrypcji

W przypadku aktywnej subskrypcji postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej. W przypadku subskrypcji anulowanej lub innych zamówień zobacz Jak uzyskać fakturę za anulowaną subskrypcję lub inne zamówienia.

 Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/plans.

Zaloguj się na swoje konto Adobe

  Wybierz opcję Zarządzaj planem lub Wyświetl plan.

Ekran Zarządzaj planem

  W sekcji Historia rozliczeń wybierz jedną z następujących opcji:

 • , aby wyświetlić fakturę w postaci dokumentu PDF
 • , aby wysłać kopię faktury na swój adres e-mail

Zamiast faktur widać odsyłacz do sklepu Adobe?

Aby wydrukować fakturę, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W przeglądarce plików PDF kliknij ikonę Drukuj.
 • W przeglądarce internetowej wybierz polecenie Plik > Drukuj

 

Plany dla zespołów

Jeśli korzystasz z konta Creative Cloud dla zespołów, informacje rozliczeniowe tego konta mogą być wyświetlane tylko przez głównego administratora.

Zamiast faktur widać odsyłacz do sklepu Adobe?

Jeśli w sekcji Historia rozliczeń jest widoczny odsyłacz do sklepu Adobe, wykonaj poniższe instrukcje, aby wydrukować fakturę.

 1. W sekcji Historia rozliczeń kliknij odsyłacz Sklep Adobe.

 2. Jeśli pojawi się taka prośba, podaj swój identyfikator Adobe ID i hasło.

 3. Na ekranie Informacje o planie kliknij opcję Pokaż historię transakcji.

 4. Kliknij numer zamówienia lub transakcji, aby wydrukować odnośną fakturę.

 5. Na kolejnym ekranie kliknij opcję Wyświetl fakturę lub opcję Szczegóły zamówienia, w zależności od regionu, w którym się znajdujesz.

 6. Na kolejnym ekranie kliknij przycisk Wydruk lub przycisk Drukuj, w zależności od regionu, w którym się znajdujesz.

 7. Aby wydrukować fakturę, kliknij ikonę Drukuj w przeglądarce PDF albo wybierz polecenie Plik > Drukuj w przeglądarce WWW.

Jak uzyskać fakturę za anulowaną subskrypcję lub inne zamówienia

Wykonaj następujące instrukcje, aby uzyskać fakturę za anulowaną subskrypcję lub inne zamówienia:

 1. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/orders.

 2. Kliknij numer zamówienia, dla którego chcesz wydrukować fakturę. 

 3. W sekcji Historia rozliczeń odszukaj fakturę, którą chcesz wydrukować, i kliknij umieszczoną obok niej ikonę Wyświetl PDF

 4. Aby wydrukować tę fakturę, kliknij ikonę Drukuj w przeglądarce PDF albo wybierz polecenie Plik > Drukuj w przeglądarce WWW.

Często zadawane pytania

Informacje na ten temat podano w artykule Aktualizowanie identyfikatora podatkowego | Użytkownicy biznesowi.

Jeśli korzystasz z konta Creative Cloud dla zespołów, informacje rozliczeniowe tego konta mogą być wyświetlane tylko przez głównego administratora.

Jeśli masz produkt oferowany poza subskrypcją, taki jak Photoshop Elements, Adobe Premiere Elements lub Adobe Captivate, zobacz Jak uzyskać fakturę za anulowaną subskrypcję lub inne zamówienia.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto