Informacje o aktualizacji informacji rozliczeniowych i metody płatności w planie subskrypcyjnym Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników.

Aktualizowanie danych karty kredytowej lub informacji rozliczeniowych

Aktualizowanie danych karty kredytowej

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. W zależności od lokalizacji, wybierz jedną z następujących opcji w sekcji Plany i produkty:

  • Edytuj szczegóły płatności
  • Zarządzaj planem > Edytuj informacje rozliczeniowe
  • Dodaj informacje dotyczące płatności
  edit_payment_details3

  Opcja edytowania danych rozliczeniowych nie jest widoczna? Może to wynikać z problemu z Twoim kontem. W takiej sytuacji skontaktuj się z nami, aby zmienić dane rozliczeniowe.

 3. Uaktualnij dane karty kredytowej w wyskakującym oknie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Jeśli ta sama karta kredytowa jest powiązana z wieloma subskrypcjami, to zmiana danych karty w ramach jednej subskrypcji spowoduje również aktualizację tych danych we wszystkich pozostałych subskrypcjach.

Zmiana danych rozliczeniowych konta PayPal

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. W sekcji Plany i produkty wybierz opcję Edytuj szczegóły płatności.

  Paypal-edit-payment-details
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić dane bieżącego konta PayPal, kliknij opcję Zmień dane rozliczeniowe zapisane na koncie PayPal.
  • Aby przejść na inne konto PayPal, kliknij opcję Przełącz się z jednego konta PayPal na inne.
  edit-PayPal-payment-details

  Nastąpi przekierowanie do serwisu PayPal. 

 4. W serwisie PayPal wprowadź odpowiednie zmiany. Po zapisaniu zmian nastąpi przekierowanie z powrotem na stronę konta Adobe.

 5. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zapisz.

  save_paypal_changes

Przełączanie między płatnością kartą kredytową i przez PayPal

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. W sekcji Plany i produkty wybierz opcję Edytuj szczegóły płatności.

  Paypal-edit-payment-details

  Nie widać odsyłacza Edytuj szczegóły płatności? Skontaktuj się z nami, aby zmienić metodę płatności. W krajach obsługiwanych przez Digital River, partnera handlu elektronicznego Adobe, opcja wprowadzania zmian przez Internet nie jest możliwa.

  Opcja edytowania danych rozliczeniowych nie jest widoczna? Może to wynikać z problemu z Twoim kontem. W takiej sytuacji skontaktuj się z nami, aby zmienić dane rozliczeniowe.

 3. W wyskakującym okienku wybierz odpowiednią metodę płatności — kartę kredytową lub PayPal — a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zmiana z usługi PayPal na kartę kredytową: Jeśli zmieniasz metodę płatności z usługi PayPal na kartę kredytową, wprowadź dane karty.
  • Zmiana z karty kredytowej na usługę PayPal: Jeśli zmieniasz metodę płatności z karty kredytowej na usługę PayPal, kliknij opcję Zaloguj się na konto PayPal. Następnie wykonaj instrukcje w serwisie PayPal. Po ich zakończeniu nastąpi powrót do serwisu Adobe. 

  Z usługi PayPal na kartę kredytową

  Zmiana metody płatności z usługi PayPal na kartę kredytową
  Zmiana metody płatności z usługi PayPal na kartę kredytową

  Z karty kredytowej na usługę PayPal

  Zmiana metody płatności z karty kredytowej na usługę PayPal
  Zmiana metody płatności z karty kredytowej na usługę PayPal

 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

  Uwaga:

  Jeśli ta sama karta kredytowa jest powiązana z wieloma subskrypcjami, to zmiana danych karty w ramach jednej subskrypcji spowoduje również aktualizację tych danych we wszystkich pozostałych subskrypcjach.

Aktualizowanie danych rozliczeniowych Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub dla zespołów

Zarządzanie kontem dla przedsiębiorstw

Zaloguj się w serwisie Admin Console, aby zmienić dane rozliczeniowe Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Zarządzanie kontem dla zespołów

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zmienić informacje rozliczeniowe Creative Cloud dla zespołów.

Zmiana adresu do rozliczeń

Zmiana adresu w obrębie tego samego kraju

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. W zależności od lokalizacji, wybierz jedną z następujących opcji w sekcji Plany i produkty:

  • Edytuj szczegóły płatności
  • Zarządzaj planem > Edytuj informacje rozliczeniowe
  • Dodaj informacje dotyczące płatności
  edit_payment_details3

  Opcja edytowania adresu do rozliczeń nie jest widoczna? Może to wynikać z problemu z Twoim kontem. W takiej sytuacji skontaktuj się z nami, aby zmienić adres do rozliczeń.

 3. Uaktualnij adres do rozliczeń w wyskakującym oknie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana adresu wraz ze zmianą kraju

Jeśli masz aktywną subskrypcję, skontaktuj się z nami, aby zmienić kraj w danych adresowych.

Często zadawane pytania

Mam więcej niż jedną subskrypcję powiązaną z tą samą kartą kredytową. Czy muszę zmieniać dane rozliczeniowe dla każdej subskrypcji z osobna?

Nie. Jeśli ta sama karta kredytowa jest powiązana z wieloma subskrypcjami, to zmiana danych karty w ramach jednej subskrypcji spowoduje również aktualizację tych danych we wszystkich pozostałych subskrypcjach.

W jaki sposób można zmienić numer VAT lub inne informacje podatkowe?

Aby zmienić numer VAT w krajach Unii Europejskiej, zobacz Aktualizacja numeru VAT | Kraje Unii Europejskiej.

Aby zaktualizować informacje podatkowe w innych krajach, skontaktuj się z nami.

Dlaczego opcja edytowania danych rozliczeniowych nie jest widoczna?

Może to wynikać z problemu z Twoim kontem. W takiej sytuacji skontaktuj się z nami, aby zmienić dane rozliczeniowe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online