Informacje o sposobie aktualizowania danych rozliczeniowych i metody płatności.

Aktualizowanie danych karty kredytowej lub informacji rozliczeniowych

Aktualizowanie danych karty kredytowej

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. Kliknij opcję Plany na górnym pasku nawigacyjnym.

  Kliknij opcję Plany na górnym pasku nawigacyjnym
 3. Kliknij opcję Zarządzaj planem.

 4. Kliknij opcję Zarządzaj płatnościami.

  Zostanie wyświetlone okno Edytuj metodę płatności lub okno Informacje o planie, w zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przed uzyskaniem dostępu do okna Informacje o planie może się okazać konieczne zalogowanie przy użyciu identyfikatora Adobe ID.

  Okno Edytuj metodę płatności
  Okno Edytuj metodę płatności
  Okno Informacje of planie
  Okno Informacje of planie

  Jeśli pojawi się okno Edytuj metodę płatności (ilustracja po lewej stronie, powyżej)

  Wpisz dane płatności w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Jeśli wyświetlone zostanie okno Informacje o planie (ilustracja po prawej stronie, powyżej)

  Kliknij opcję Edytuj informacje rozliczeniowe (w dolnej części ekranu). Następnie zaktualizuj dane płatności w oknie Informacje rozliczeniowe i kliknij przycisk Prześlij

  Jeśli zakup nastąpił z wykorzystaniem kodu realizacji

  Jeśli zakupu dokonano z użyciem kodu realizacji i jeszcze nie dodano informacji rozliczeniowych, kliknij opcję Dodaj informacje rozliczeniowe. Następnie podaj informacje dotyczące płatności.

Uwaga:

Jeśli ta sama karta kredytowa jest powiązana z wieloma subskrypcjami, to zmiana danych karty w ramach jednej subskrypcji spowoduje również aktualizację tych danych we wszystkich pozostałych subskrypcjach.

Zmiana danych rozliczeniowych konta PayPal

Uwaga:

W Japonii płatność za pośrednictwem usługi PayPal nie jest obsługiwana.

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. Kliknij opcję Plany na górnym pasku nawigacyjnym.

  Kliknij opcję Plany na górnym pasku nawigacyjnym
 3. Kliknij opcję Zarządzaj planem

 4. Kliknij opcję Zarządzaj płatnościami.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić dane bieżącego konta PayPal, kliknij opcję Zmień dane rozliczeniowe zapisane na koncie PayPal.
  • Aby przejść na inne konto PayPal, kliknij opcję Przełącz się z jednego konta PayPal na inne.
  Edytuj metodę płatności

  Nastąpi przekierowanie do serwisu PayPal. 

 6. W serwisie PayPal wprowadź odpowiednie zmiany. Po zapisaniu zmian nastąpi przekierowanie z powrotem na stronę konta Adobe.

 7. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie metody płatności

Przełączanie między płatnością kartą kredytową i przez PayPal

Uwaga:

W Japonii płatność za pośrednictwem usługi PayPal nie jest obsługiwana.

Aktualizowanie danych rozliczeniowych Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub dla zespołów

Zarządzanie kontem dla przedsiębiorstw

Skontaktuj się z nami, aby zmienić dane rozliczeniowe Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Zarządzanie kontem dla zespołów

Zaloguj się w serwisie Admin Console, jeśli chcesz zmienić informacje rozliczeniowe Creative Cloud dla zespołów. Więcej informacji: Zarządzanie kontem dla zespołów.

Zmiana adresu do rozliczeń

Zmiana adresu w obrębie tego samego kraju

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. Kliknij opcję Plany na górnym pasku nawigacyjnym.

  Kliknij opcję Plany na górnym pasku nawigacyjnym
 3. Kliknij opcję Zarządzaj planem.

 4. Kliknij opcję Zarządzaj płatnościami.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj metodę płatności

  Edytuj metodę płatności

  Uaktualnij informacje rozliczeniowe w wyskakującym oknie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Nie wyświetla się okno dialogowe Edytuj metodę płatności?

  Jeśli okno dialogowe Edytuj metodę płatności nie wyświetli się, a zamiast tego widać ekran Informacje o planie, kliknij opcję Edytuj informacje rozliczeniowe. Następnie zmień swoje dane rozliczeniowe. 

  Jeśli zakupu dokonano z użyciem kodu realizacji i jeszcze nie dodano informacji rozliczeniowych, kliknij opcję Dodaj informacje rozliczeniowe. Następnie podaj swoje dane rozliczeniowe.

  Uwaga:

  Jeśli wyskakujące okno Edytuj metodę płatności nie zostało wyświetlone, a zamiast niego widoczne jest okno Informacje o planie, kliknij opcję Edytuj dane rozliczeniowe, aby edytować dane rozliczeniowe.

  Jeśli zakupu dokonano z użyciem kodu realizacji i jeszcze nie dodano informacji rozliczeniowych, kliknij opcję Dodaj informacje rozliczeniowe. Następnie podaj swoje dane rozliczeniowe.

Zmiana adresu wraz ze zmianą kraju

Jeśli masz aktywną subskrypcję, skontaktuj się z nami, aby zmienić kraj w danych adresowych.

Często zadawane pytania

Mam więcej niż jedną subskrypcję powiązaną z tą samą kartą kredytową. Czy muszę zmieniać dane rozliczeniowe dla każdej subskrypcji z osobna?

Nie. Jeśli ta sama karta kredytowa jest powiązana z wieloma subskrypcjami, to zmiana danych karty w ramach jednej subskrypcji spowoduje również aktualizację tych danych we wszystkich pozostałych subskrypcjach.

W jaki sposób można zmienić numer VAT lub inne informacje podatkowe?

Aby zmienić numer VAT w krajach Unii Europejskiej, zobacz Aktualizacja numeru VAT | Kraje Unii Europejskiej.

Aby zaktualizować informacje podatkowe w innych krajach, skontaktuj się z nami.

Dlaczego opcja edytowania danych rozliczeniowych nie jest widoczna?

Może to wynikać z problemu z Twoim kontem. W takiej sytuacji skontaktuj się z nami, aby zmienić dane rozliczeniowe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online