Informacje o aktualizacji informacji rozliczeniowych i metody płatności w planie subskrypcyjnym Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników.

Aktualizowanie danych karty kredytowej lub metody płatności

Aktualizowanie danych karty kredytowej

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. W zależności od lokalizacji można skorzystać z jednej następujących metod zmiany danych karty kredytowej:

  • Plany i produkty > Edytuj szczegóły płatności
  • Plany i produkty > Zarządzaj planem > Edytuj informacje rozliczeniowe
  Edytowanie danych rozliczeniowych
  Edytowanie danych rozliczeniowych

  Nie widać opcji Edytuj szczegóły płatności? 

  Jeśli do planu nabytego na podstawie kodu realizacji nie dodano informacji rozliczeniowych, to zamiast odsyłacza Edytuj szczegóły płatności może być widoczny odsyłacz Dodaj informacje rozliczeniowe.

 3. Uaktualnij dane karty kredytowej w wyskakującym oknie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Przełączanie między płatnością kartą kredytową i przez PayPal

Obecnie nie można wykonać tej czynności w Internecie. Aby zmienić formę płatności z karty kredytowej na usługę PayPal lub na odwrót, skontaktuj się z nami.

Aktualizowanie danych rozliczeniowych Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub dla zespołów

Zarządzanie kontem dla przedsiębiorstw

Zaloguj się w serwisie Admin Console, aby zmienić dane rozliczeniowe Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Zarządzanie kontem dla zespołów

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zmienić informacje rozliczeniowe Creative Cloud dla zespołów.

Zmiana adresu do rozliczeń

Zmiana adresu w obrębie tego samego kraju

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. Na pasku nawigacyjnym na górze strony Zarządzanie kontem kliknij przycisk Komunikacja.

 3. Aby zmienić numer telefonu lub adres, kliknij przycisk Edytuj.

  Edytowanie numeru telefonu i adresu
 4. Wprowadź zmiany w wyskakującym oknie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana adresu wraz ze zmianą kraju

Jeśli masz aktywną subskrypcję, skontaktuj się z nami, aby zmienić kraj w danych adresowych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online