Informacje o sposobie aktualizowania danych rozliczeniowych i metody płatności.

Zmiana danych karty kredytowej lub adresu do rozliczeń

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj planem.

  Jeśli ta sama karta kredytowa jest powiązana z wieloma subskrypcjami, to zmiana danych karty w ramach jednej subskrypcji spowoduje również aktualizację tych danych we wszystkich pozostałych subskrypcjach.

  Zarządzaj planem

   Nie widać opcji Zarządzaj planem? Skontaktuj się z nami.

 3. Kliknij opcję Zarządzaj płatnościami.Może być konieczne zalogowanie się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

  Uwaga:

  Jeśli zakupu dokonano z użyciem kodu realizacji i jeszcze nie dodano informacji rozliczeniowych, kliknij opcję Dodaj informacje rozliczeniowe i kontynuuj procedurę..

 4. Wykonaj następujące kroki w zależności od ekranu wyświetlanego w Twoim regionie.

  Okno Edytuj metodę płatności
  Okno Edytuj metodę płatności
  1. Podaj dane dotyczące płatności.
  2. Kliknij przycisk Zapisz.
  Okno Informacje of planie
  Okno Informacje of planie
  1. Kliknij opcję Edytuj dane rozliczeniowe.
  2. Zaktualizuj dane płatności w oknie Informacje rozliczeniowe
  3. Kliknij przycisk Prześlij.

   Nie możesz zmienić danych karty kredytowej? Zobacz Dlaczego nie można zmienić danych karty kredytowej?

   Chcesz zmienić kraj w adresie? Jeśli masz aktywną subskrypcję, skontaktuj się z nami, aby zmienić kraj w danych adresowych.

Zmiana danych rozliczeniowych konta PayPal

Uwaga:

W Japonii płatność za pośrednictwem usługi PayPal nie jest obsługiwana.

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj planem.

  Zarządzaj planem

  Uwaga:

  Jeśli w sekcji Plany nie widać opcji Zarządzaj planem lub jeśli jest wyświetlany inny ekran, skontaktuj się z nami.

 3. Kliknij opcję Zarządzaj płatnościami.

 4. Zaznacz jedną z poniższych opcji:

  Zmień dane rozliczeniowe zapisane na koncie PayPal umożliwia zmianę istniejących informacji o koncie PayPal.

  Przełącz się z jednego konta PayPal na inne umożliwia przejście na inne konto PayPal.

  Okno Edytuj metodę płatności — PayPal

  Nastąpi przekierowanie do serwisu PayPal. 

 5. W serwisie PayPal wprowadź odpowiednie zmiany. Po zapisaniu zmian nastąpi przekierowanie z powrotem na stronę konta Adobe.

 6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zapisz.

Przełączanie między płatnością z karty kredytowej i przez PayPal

Uwaga:

W Japonii płatność za pośrednictwem usługi PayPal nie jest obsługiwana.

Aktualizowanie danych rozliczeniowych Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub dla zespołów

Zarządzanie kontem dla przedsiębiorstw

Skontaktuj się z nami, aby zmienić dane rozliczeniowe Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Zarządzanie kontem dla zespołów

Zaloguj się w serwisie Admin Console, jeśli chcesz zmienić informacje rozliczeniowe Creative Cloud dla zespołów. Więcej informacji: Zarządzanie kontem dla zespołów.

Zmiana numeru VAT lub innych informacji podatkowych

Aby zmienić numer VAT w krajach Unii Europejskiej, zobacz Aktualizacja numeru VAT | Kraje Unii Europejskiej.

Aby zaktualizować informacje podatkowe w innych krajach, skontaktuj się z nami.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online