Rozszerzenia opcjonalne służą do zarządzania operacjami specjalnymi, np. dodatkowym przewijaniem, zarządzaniem buforowaniem VM oraz wyłączaniem kompresji dysku zapasowego.

Uwaga:

W starszych wersjach klienci mogli instalować wtyczek rozszerzeń w systemie Mac OS oraz klucze rejestru w systemie Windows w celu zarządzania operacjami specjalnymi. Starsze wtyczki oraz klucze rejestru już nie działają i w przypadku ich instalowania jest wyświetlany następujący błąd: „Nie można wczytać modułu [nazwa wtyczki], ponieważ nie jest obsługiwany w tej wersji programu Photoshop”.

Uwaga:

Ręczne przeciąganie wtyczek z folderu poprzedniej wersji do folderu wtyczek bieżącej wersji programu Photoshop nie jest nigdy dobrym pomysłem. Więcej informacji można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów z dodatkami plug-in programu Photoshop.

Jak włączać rozszerzenia

 1. W programie Notatnik (Windows) lub TextEdit (Mac OS) utwórz zwykły plik tekstowy.

 2. Użyj poniższej tabeli, aby wprowadzić wymagany tekst i włączyć żądane ustawienie:

  Nazwa Wymagany tekst
  Wyłącz opcję Async IO AllowAsyncIO 0
  Wyłącz opcję buforowania VM VMDisableBuffering 1
  Wymuś opcję bufowania VM VMForceBuffering 1
  Wyłącz kompresję dysku zapasowego VMCompressPages 0
  Zawsze dodatkowe przewijanie OverscrollAlways 2
  Pamiętaj wolne pliki RecentFilesSlowTimeout 1200
  Włącz opcję Pędzel do korekty starszego typu LegacyHealingBrush161 1
  Wyłącz rysik systemowy UseSystemStylus 0
  Włącz opcję RealTimeStylus uRTS 1
  Rozmiar Podglądu bez ograniczeń
  FullPreviewMaxSize 32767

  Uwaga:

  Przykład: Wpisz następujący tekst:

  # Wymuś opcję buforowania VM
  VMForceBuffering 1

  w pliku tekstowym. Umieść wymagany tekst poszczególnych ustawień w nowym wierszu w pliku tekstowym.

 3. Zapisz plik jako „PSUserConfig.txt” w folderze ustawień używanej wersji programu Photoshop: 

  • Windows[dysk instalacyjny]:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Adobe Photoshop CC 2015 Settings\
  • Mac OS: //Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2015 Settings/
  Uwaga: Niektóre pliki i foldery w systemie Windows są ukryte. Więcej informacji można znaleźć w artykule Wyświetlanie ukrytych plików i folderów w systemie Windows 10 i we wcześniejszych systemach.
   
  Uwaga: Folder Biblioteka użytkownika jest ukryty w systemie Mac OS 10.7 i jego nowszych wersjach. Więcej informacji można znaleźć w artykule Uzyskanie dostępu do ukrytych plików biblioteki użytkownika | Mac OS 10.7 i nowszy.

Opisy i zgodność rozszerzeń

Wyłącz opcję Async IO

Wymagany tekst Zgodność Nazwa starszej wersji dodatku plug-in
# Wyłącz opcję Async IO
AllowAsyncIO 0
 • CC (v14.1 lub nowsze wersje)
n.d.

Wyłącz opcję kompresji dysku zapasowego

Wymagany tekst Zgodność Nazwa starszej wersji dodatku plug-in
# Wyłącz kompresję dysku zapasowego
VMCompressPages 0

 • CC (v14.1 lub nowsze wersje)
DisableScratch
Compression.plugin

Domyślnie program Photoshop kompresuje strony przed zapisaniem ich w pliku zapasowym. Kompresja nie powoduje uzyskania mniejszego pliku zapasowego, ponieważ program Photoshop musi nadal zachować przestrzeń na strony nieskompresowane. Jednak w przypadku powolnych dysków lub wdrożeń SCSI redukcja ilości danych, które będą przysyłane na dysk i z dysku, pozwala z nawiązką nadrobić czas potrzebny na kompresję lub dekompresję danych. W przypadku szybkich dysków i wdrożeń SCSI tak się nie dzieje. Wtyczka Wyłącz kompresję dysku zapasowego zapewnia pewną poprawę wydajności na urządzeniach z szybkimi dyskami oraz wdrożeniami SCSI.

Wyłącz opcję buforowania VM

Wymagany tekst Zgodność Nazwa starszej wersji dodatku plug-in
# Wyłącz opcję buforowania VM
VMDisableBuffering 1

 • Tylko komputery Mac
 • CC (v14.1 lub nowsze wersje)
DisableVMBuffering.plugin

Podczas uruchamiania na komputerze Mac wyposażonym w więcej niż 4 GB pamięci RAM program Photoshop wyśle do systemu operacyjnego polecenie użycia dodatkowej pamięci RAM jako bufora do pliku zapasowego w celu przyspieszenia dostępu do pliku zapasowego. Wyłączenie buforowania VM gwarantuje, że program Photoshop nie uzyska dostępu do dodatkowej pamięci RAM.

Wymuś opcję bufowania VM

Wymagany tekst Zgodność Nazwa starszej wersji dodatku plug-in
# Wymuś opcję buforowania VM
VMForceBuffering 1
 • Tylko komputery Mac
 • CC (v14.1 lub nowsze wersje)
ForceVMBuffering.plugin

Podczas uruchamiania na komputerze Mac wyposażonym w mniej niż 4 GB pamięci RAM program Photoshop nie wyśle do systemu operacyjnego polecenia użycia dodatkowej pamięci RAM jako bufora do pliku zapasowego w celu przyspieszenia dostępu do pliku zapasowego. Wtyczka Wymuś buforowanie VM wymusza na programie Photoshop uzyskanie dostępu do pamięci RAM w celu buforowania VM.

Zawsze dodatkowe przewijanie

Wymagany tekst Zgodność Nazwa starszej wersji dodatku plug-in
# Zawsze przewijanie dodatkowe
OverscrollAlways 2
 • CC (tylko wersje od v14.1 do 14.2.1)
Overscroll Always.plugin

Wtyczka Zawsze przewijanie dodatkowe pozwala kontynuować przesuwanie dokumentu nawet poza granicami dokumentu (domyślnie oznaczonymi obszarem szarym wokół granic obrazu). Domyślnie obrazów, które mieszczą się w oknie dokumentu, nie można dodatkowo przewijać.

Uwaga:

W bieżących wersjach programu Photoshop operacja przewijania dodatkowego jest uzależniona od preferencji:

 • W programie Photoshop CC 2014 wybierz kolejno polecenia Preferencje > Interfejs i włącz opcję Przewiń dodatkowo.
 • W programie Photoshop CC 2015 i jego nowszych wersjach wybierz kolejno polecenia Preferencje > Narzędzia i włącz opcję Przewiń dodatkowo.

Pamiętaj wolne pliki

Wymagany tekst Zgodność Nazwa starszej wersji dodatku plug-in
# Pamiętaj wolne pliki
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • CC (v14.1 lub nowsze wersje)
RememberSlowFiles.plugin

Domyślnie program Photoshop usuwa pliki z listy ostatnio otwieranych plików, o ile kiedykolwiek będzie potrzeba więcej czasu niż 1/3 sekundy na ustalenie, gdzie jest plik po aktualizacji listy po zapisaniu lub otwarciu pliku. W przypadku niektórych urządzeń wymiennych oraz niektórych dysków sieciowych może to zająć więcej czasu. Dzięki wtyczce Pamiętaj wolne pliki na liście ostatnio otwieranych plików nie dojdzie do pominięcia plików, których rozpoznanie podczas aktualizacji listy zabiera zbyt wiele czasu (dopuszcza się maksymalnie 20 sekund). Zapisywanie lub otwieranie pliku może jednak zabrać więcej czasu, jeśli ten dodatek plug-in jest zainstalowany.

Włącz opcję Pędzel do korekty starszego typu

Wymagany tekst Zgodność Nazwa starszej wersji dodatku plug-in
LegacyHealingBrush161 1
 • CC (tylko 2015.1.x)
n.d.

Uwaga:

W wersji Photoshop CC 2015.5 lub nowszej można przywrócić zachowanie starszej wersji narzędzia Pędzel do korekty z programu Photoshop CC 2014, wybierając polecenia Preferencje > Narzędzia > Użyj starszego algorytmu pędzla do korekty.

W aplikacji Photoshop CC 2015 wprowadzono nowy algorytm pędzla do korekty w czasie rzeczywistym. Jednak niektórzy użytkownicy wolą stary algorytm pędzla do korekty i/lub informacji zwrotnych. W wersji CC 2015.1.x istnieją trzy opcje do kontroli działania Pędzel do korekty:

0 — algorytm programu Photoshop CC 2015 w czasie rzeczywistym z informacjami zwrotnymi interfejsu użytkownika w czasie rzeczywistym

1 — algorytm pędzla do korekty (starszego typu) z wersji Photoshop CC 2014 lub starszej z informacjami zwrotnymi interfejsu użytkownika w czasie nierzeczywistym

2 - algorytm programu Photoshop CC 2015 w czasie rzeczywistym bez informacji zwrotnych interfejsu użytkownika w czasie rzeczywistym 

Uwaga:

Uwaga: W programie Photoshop CC 2015.1 wprowadzono nowy suwak rozpraszania, który umożliwia uzyskanie rezultatów porównywalnych z algorytmem starszego typu. Więcej informacji można znaleźć w artykule Przykłady pędzla do korekty.

Wyłącz Rysik systemowy

Wymagany tekst Zgodność Nazwa starszej wersji dodatku plug-in
# Użyj opcji WinTab
UseSystemStylus 0

 • Tylko dla systemu Windows
 • CC 2014 (v15.x lub nowsza wersja)
n.d.

W systemie Windows 8 lub nowszym program Photoshop (CC 2014 lub nowszy) wykorzystuje interfejs Windows Ink do obsługi interakcji programu Photoshop z urządzeniem sterowanym rysikiem. Korzystanie z interfejsu Windows Ink zapewnia lepszą dokładność pociągnięć rysika i umożliwia korzystanie z tabletu lub urządzenia konwertowalnego bez konieczności instalowania sterownika.

Jeśli tablet korzysta ze sterownika WinTab i nie ma opcji korzystania z interfejsu Windows Ink lub wystąpią inne problemy, można wymusić na programie Photoshop korzystanie ze sterownika WinTab za pomocą opcji Wyłącz rysik systemowy.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Obsługa techniczna tabletu dla programu Photoshop.

Włącz opcję RealTimeStylus

Wymagany tekst Zgodność Nazwa starszej wersji dodatku plug-in
# Allow RTS
uRTS 1

 • Tylko dla systemu Windows
 • CC (tylko wersja v14.2.x)
n.d.

W przypadku uruchamiania programu Photoshop CC (v14.2.x) w systemie Windows 8.x program Photoshop korzysta z technologii Wintab firmy Microsoft, aby sterować interakcją programu Photoshop z urządzeniem sterowanym rysikiem. Jeśli podczas korzystania z technologii WinTab wystąpią problemy na tablecie, można użyć opcji Włącz RealTimeStylus, aby wymusić użycie interfejsu Windows Ink, który może zapewnić lepszą wydajność rysika.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Funkcje tabletu nie działają w programie Photoshop (v14.2.x) | Windows.

Rozmiar Podglądu bez ograniczeń

Wymagany tekst Zgodność Nazwa starszej wersji dodatku plug-in
# Rozmiar podglądu bez ograniczeń
FullPreviewMaxSize 32767

 • CC (v14.1 lub nowsze wersje)
Unlimited Preview Size.plugin

Jeśli w oknie dialogowym Zapisywanie preferencji plików w obszarze Podglądy obrazów jest włączona opcja Pełny rozmiar, program Photoshop ogranicza rozmiar podglądu do 512 x 512 pikseli. Nieograniczony rozmiar podglądu powoduje usunięcie ograniczenia 512 x 512 pikseli na podglądach plików.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online