Jaki jest najlepszy sposób korzystania z tabletu w programie Photoshop w systemie Windows 8 lub nowszym?

W systemie Windows 8 lub nowszym program Photoshop CC 2014 lub nowszy wykorzystuje interfejs Windows Ink — API systemu Windows dla rysika — do obsługi interakcji programu Photoshop z urządzeniem sterowanym rysikiem. Korzystanie z interfejsu Windows Ink zapewnia lepszą dokładność pociągnięć rysika i umożliwia korzystanie z tabletu lub urządzenia konwertowalnego bez konieczności instalowania sterownika.

Tablety Wacom:

Włącz interfejs Windows Ink w Panelu sterowania Wacom. Aby zmienić funkcję naciśnięcia i przytrzymania, użyj panelu sterowania Rysik i dotyk.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy Wacom.

Inne tablety:

Jeśli tablet korzysta ze sterownika WinTab, który nie ma opcji korzystania z interfejsu Windows Ink, lub wystąpią inne problemy (zobacz poniżej listę możliwych problemów), można wymusić na programie Photoshop korzystanie ze sterownika WinTab, wykonując poniższe czynności.

1. Utwórz plik tekstowy w edytorze tekstowym, np. w Notatniku.

2. Wpisz następujące wiersze:

    UseSystemStylus 0

3. Zapisz plik jako zwykły tekst pod nazwą PSUserConfig.txt w folderze ustawień programu Photoshop: [Dysk instalacji]:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Adobe Photoshop CC 2015 Settings\

Aby wyłączyć przywrócenie działania sterownika WinTab w programie Photoshop, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Usuń plik PSUSerConfig.txt.
  • Zmień wiersze, aby zawartość miała następującą postać:

          UseSystemStylus 1

Film: Dostosowywanie rysika Wacom i ustawień dotykowych w programie Photoshop — samouczek

Film: Dostosowywanie rysika Wacom i ustawień dotykowych w programie Photoshop — samouczek
Dowiedz się, jak dostosować działanie rysika firmy Wacom i sterować różnymi ustawieniami dotykowymi w programie Photoshop.
Photoshop Cafe

Omówienie możliwych problemów

Przykładowe problemy z tabletami firmy Wacom, które mogą oznaczać, że konieczne jest wykonanie powyższych kroków w celu zastosowania sterownika WinTab. Umożliwiają one:

  • Wyświetlanie menu kontekstowych, jeśli style nie mają być przesuwane po naciśnięciu przełącznika prawego kliknięcia.
  • Obsługę pokrętła rysika podczas korzystania z rysika Aerografu. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online