Uwaga:

W tym artykule omówiono narzędzie Pędzel korygujący i związane z nim narzędzia programu Photoshop na szeregu przykładów. Na poniższych stronach można znaleźć podstawowe informacje o korzystaniu z tych narzędzi:

Sterowanie suwakiem dyfuzji

Narzędzia Pędzel korygujący, Punktowy pędzel korygujący i Łatka w programie Photoshop zawierają teraz suwak Dyfuzja, który steruje szybkością dopasowywania sąsiedztwa do obrazu otaczającego. 

Sterowanie suwakiem dyfuzji w programie Photoshop

Zazwyczaj niskie wartości tego suwaka są przydatne na obrazach ziarnistych lub z drobnymi szczegółami, a wysokie wartości powinny być stosowane w przypadku bardziej jednolitych obrazów. 

Przykłady: Realizacja korekty zdjęcia w programie Photoshop

W poniższych przykładach zilustrowano użycie funkcji korekcji programu Photoshop.

Przykład 1

W następującym przykładzie prostokątny obszar z lewej części obrazu został wklejony do prawego obrazu.

Realizacja korekty zdjęcia w programie Photoshop

Na tych trzech obrazach przedstawiono skutek zwiększania wartości Dyfuzja.

Realizacja korekty zdjęcia w programie Photoshop

Przykład 2

Następnie zostaną usunięte dwa kuliste obiekty z obrazu.

Obraz z dwoma kulistymi obiektami w lewym górnym rogu
Obraz z dwoma kulistymi obiektami w lewym górnym rogu

Lewy górny róg skorygowany przy użyciu narzędzia Łatka w programie Photoshop CC 2015.1
Lewy górny róg skorygowany przy użyciu narzędzia Łatka w programie Photoshop CC 2015.1

Lewy górny róg skorygowany przy użyciu narzędzia Łatka w programie Photoshop CC 2014
Lewy górny róg skorygowany przy użyciu narzędzia Łatka w programie Photoshop CC 2014


Przykład 3

Nowy algorytm korekcji skuteczniej realizuje dyfuzję kolorów i rozkładanie ich na danym obszarze. Trzeba jednak bardzo dokładnie określić obszar próbkowania i obszar wypełniania. W przypadku zaznaczenia rozmytego program Photoshop stosuje próg — wartość 128 — aby wyświetlić maskę 8-bitową. Wskutek tego podgląd ekranowy narzędzia Łatka może nie odpowiadać dokładnie temu, co jest próbkowane lub korygowane. Powoduje to czasami jasne lub ciemne zanieczyszczenia na krawędziach wypełnianego obszaru. Nowy algorytm w ulepszony sposób obsługuje bardzo miękkie pędzle. Aby ograniczyć zanieczyszczenia, można użyć innych wartości suwaka Dyfuzja i należy ostrożnie określać próbkowany region. Narzędzie Łatka jest podatne na takie błędy, co zilustrowano w następnym przykładzie.

Obraz oryginalny
Obraz oryginalny

Obszar pod lewym okiem skorygowany przy użyciu narzędzia Łatka w programie Photoshop CC 2014
Obszar pod lewym okiem skorygowany przy użyciu narzędzia Łatka w programie Photoshop CC 2014


Obszar pod lewym okiem skorygowany przy użyciu narzędzia Łatka w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 6)
Obszar pod lewym okiem skorygowany przy użyciu narzędzia Łatka w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 6)


Następne sześć przykładów pozwala porównać wyniki użycia różnych wartości suwaka. Skupiono się w nich na zawartości z szumami, wyraźną fakturą oraz drobnymi szczegółami.

Przykład 4

Obraz oryginalny
Obraz oryginalny

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 2)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 2)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 4)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 4)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 6)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 6)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2014 lub starszym
Skorygowano w programie Photoshop CC 2014 lub starszym

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 3)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 3)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 5)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 5)


Obraz oryginalny — Giuseppe Circhetta

Przykład 5

Obraz oryginalny
Obraz oryginalny

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1

Skorygowano w programie Photoshop CC 2014 lub starszym
Skorygowano w programie Photoshop CC 2014 lub starszym


Przykład 6

Obraz oryginalny
Obraz oryginalny

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 2)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 2)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 4)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 4)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 6)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 6)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2014 lub starszym
Skorygowano w programie Photoshop CC 2014 lub starszym

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 3)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 3)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 5)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 5)


Przykład 7

Obraz oryginalny
Obraz oryginalny

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 2)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 2)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 4)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 4)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 6)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 6)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2014 lub starszym
Skorygowano w programie Photoshop CC 2014 lub starszym

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 3)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 3)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 5)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 5)


Przykład 8

Obraz oryginalny
Obraz oryginalny

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 2)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 2)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 4)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 4)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2014 lub starszym
Skorygowano w programie Photoshop CC 2014 lub starszym

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 3)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 3)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 5)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 5)


Przykład 9

Obraz oryginalny
Obraz oryginalny

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 2)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 2)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 4)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 4)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2014 lub starszym
Skorygowano w programie Photoshop CC 2014 lub starszym

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 3)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 3)

Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 5)
Skorygowano w programie Photoshop CC 2015.1 (Dyfuzja 5)


Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online