Błąd: „Nie można otworzyć [Nazwapliku].psd” | Otwieranie obrazów | System Mac OS

Błąd otwierania plików

Podczas otwierania obrazu w programie Photoshop występuje jeden z następujących błędów:

 • Nie można otworzyć dokumentu nazwapliku.psd. Program Photoshop nie może otworzyć plików w formacie plików programu Adobe Photoshop.
 • Program Photoshop nie może otworzyć plików w formacie plików JPEG programu Adobe Photoshop.
 • Program Photoshop nie może otworzyć plików w formacie [inny format plików, które powinien otwierać program Photoshop].
Okno dialogowe

Ten błąd może wystąpić, gdy baza danych uruchamiania usług systemu Mac OS jest tymczasowo w złym stanie, ponieważ powiązane pliki nie są buforowane lub zawierają błędy.

Rozwiązanie 1: otwórz plik ponownie

 1. Poczekaj 30–60 sekund, a następnie spróbuj otworzyć plik ponownie.

 2. Jeśli plik się nie otworzy, wyłącz program Photoshop i uruchom go ponownie, po czym otwórz plik ponownie.

Rozwiązanie 2: odbuduj bazę danych uruchamiania usług systemu Mac OS

 1. Zamknij program Photoshop.

 2. Otwórz aplikację Terminal, wybierając opcje Aplikacje > Narzędzia > Terminal.

  Uwaga:

  Aplikacja Terminal może wprowadzić kompleksowe zmiany w komputerze. Jeśli nie czujesz się komfortowo, wprowadzając zmiany na takim poziomie, poproś o pomoc osobę z większym doświadczeniem. Jeśli robisz to samodzielnie, upewnij się, że dokładnie wpisujesz poniższą linijkę.

 3. Wpisz (lub skopiuj i wklej) poniższy komentarz dokładnie tak, jak jest napisany:

  /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/LaunchServices.framework/Support/lsregister -kill -r domain local -domain system -domain user

 4. Naciśnij klawisz Powrót.

 5. Zamknij aplikację Terminal.

 6. Ponownie uruchom komputer.

 7. Otwórz ponownie program Photoshop i otwórz dany obraz.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto