Problem

Podczas otwierania obrazu w programie Photoshop występuje jeden z następujących błędów:

 • Nie można wykonać polecenia, ponieważ nie jest to prawidłowy dokument programu Photoshop.
 • Nie można wykonać polecenia, ponieważ odnaleziono nieznany lub nieprawidłowy typ znacznika JPEG.
 • Nie można wykonać polecenia, ponieważ moduł formatów plików nie może przeprowadzić analizy pliku.
 • To nie jest poprawny dokument Portable Document File (PDF) i nie można go otworzyć. 
Komunikaty o błędach w programie Photoshop

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że rozszerzenie nazwy pliku rzeczywiście pasuje do typu pliku.

Ważne jest, by rozszerzenie dodawane do nazwy pliku było rzeczywiście odpowiednie do typu pliku obrazu. Gdy wybierasz format z menu podręcznego Format w oknie dialogowym Zapisz jako, odpowiednie rozszerzenie jest dodawane automatycznie. Gdyby rozszerzenie było wprowadzane ręcznie, można by wpisać rozszerzenie, które nie pasuje do formatu pliku użytkownika. 

Rozszerzenia nazw plików są domyślnie ukryte. Aby je włączyć, wykonaj następujące kroki:

Mac OS

 1. W programie Finder wybierz kolejno opcje Finder > Preferencje Finder > Zaawansowane.
 2. Wybierz opcję Wyświetlaj wszystkie rozszerzenia nazw plików.
Windows 
 1. Otwórz program Eksplorator Windows.

  Otwórz program Eksplorator Windows
 2. Jeśli menu nie są widoczne, wybierz kolejno opcje Organizuj > Układ > Pasek menu.

  Wybierz kolejno opcje Organizuj > Układ > Pasek menu
 3. Wybierz kolejno opcje Narzędzia > Opcje folderów > Widok.

  Wybierz kolejno opcje Narzędzia > Opcje folderów > Widok
 4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.

  Usuń zaznaczenie pola wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików
 5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwiązanie 2: Upewnij się, że plik ma tylko jedno rozszerzenie nazwy pliku.

Włącz rozszerzenia nazw plików jak w Rozwiązaniu 1 i wyświetl obrazy w programie Finder lub Eksploratorze Windows. Następnie sprawdź, czy pliki mają po dwa rozszerzenia. Jeśli obrazy mają po dwa rozszerzenia, np.:

filename.pdf.jpg

Usuń ostatnie rozszerzenie, aby nazwa pliku wyglądała w następujący sposób:

filename.pdf

Rozwiązanie 3: Otwórz plik w innej aplikacji do zdjęć i zapisz jako JPEG

Otwórz problematyczny obraz w aplikacji do zdjęć, takiej jak Preview (na MacOS) lub Zdjęcia (w systemie Windows). Teraz zapisz plik ponownie jako obraz JPEG w tej aplikacji. Spróbuj ponownie otworzyć plik w Photoshopie.

Rozwiązanie 4: Upewnij się, że sprzęt nie jest uszkodzony.

Sprawdź poprawność działania sprzętu i upewnij się, że nie ma awarii, np. dotyczących zewnętrznego dysku twardego lub sieci.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online