Korzystanie z plików WebP w programie Photoshop

Format plików WebP pozwala z łatwością zapisywać 8-bitowe dokumenty RGB programu Photoshop. Format WebP obsługuje zarówno kompresję bezstratną, jak i stratną, podczas pracy z obrazami w Internecie. 

Pełna obsługa formatu WebP w programie Photoshop

Natywna obsługa formatu WebP

Od wersji 23.2 program Photoshop w pełni obsługuje format plików WebP. Pliki WebP można teraz otwierać, tworzyć, edytować i zapisywać w programie Photoshop bez konieczności używania wtyczki lub ustawiania preferencji.

Aby otworzyć plik WebP, wystarczy wybrać i otworzyć ten plik w taki sam sposób, jak każdy inny obsługiwany plik lub dokument. Oprócz możliwości otwierania można teraz tworzyć, edytować i zapisywać pliki WebP. Po zakończeniu edycji dokumentu otwórz ekran Zapisz kopię i wybierz opcję WebP z menu rozwijanego formatu plików, aby zapisać plik WebP. Format WebP jest też dostępny w oknie zapisywania jako. Ta funkcja eliminuje ryzyko nadpisania pliku (utraty danych).

Pobierz wtyczkę do programu Photoshop 23.1 i starszych

Aby otwierać i zapisywać obrazy WebP bezpośrednio w programie Photoshop 23.1 i starszych, wystarczy pobrać i zainstalować wtyczkę WebPShop. Wtyczkę WebPShop w wersji uniwersalnej lub dla procesorów ARM możesz pobrać od firmy Google, która opracowała i obsługuje format WebP. Wtyczka WebPShop jest też dostępna w serwisie GitHub z licencją Apache 2.0.

Pobierz wtyczkę WebPShop

Łącza do pobrania bezpośrednio:

Instalowanie wtyczki

  1. Pobraną wtyczkę możesz zainstalować w następującej lokalizacji:

    Współdzielona lokalizacja usługi Creative Cloud: Wtyczki są wczytywane we wszystkich zainstalowanych wersjach programu Photoshop bez potrzeby ich ponownej instalacji.

    Windows: \Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC

    macOS: /Biblioteki/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC

  2. Uruchom program Photoshop.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o wtyczce formatu WebP do programu Photoshop.

Kwarantanna wtyczki (tylko macOS)

W systemie macOS 10.15 lub nowszym monit „Nie można otworzyć WebPShop; aplikacja pochodzi od dewelopera, którego nie można zweryfikować.” możesz pominąć przez umieszczenie wtyczki w kwarantannie. Dzieje się tak, gdyż wtyczka nie jest podpisana. Najprostszą metodą umieszczenia wtyczki WebPShop w kwarantannie jest przeciągnięcie jej do okna terminala, dzięki czemu zostanie zainstalowana z właściwą wersją i w odpowiedniej ścieżce.

Aby umieścić wtyczkę w kwarantannie, uruchom następujący kod w oknie Terminal (Finder > Aplikacje > Narzędzia):

sudo xattr -r -d com.apple.quarantine /Biblioteki/Application\ Support/Adobe/Plug-Ins/CC/WebPShop.plugin

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto