Pędzle stosowane do malowania obrazów można tworzyć na kilka sposobów. Zaznacz istniejące predefiniowane ustawienia pędzla lub kształt końcówki pędzla albo utwórz niepowtarzalny pędzle z części obrazu. Wybierając opcje w panelu Ustawienia pędzla, można określić sposób nakładania farby.

Omówienie panelu Ustawienia pędzla

Panel Ustawienia pędzla umożliwia modyfikowanie istniejących pędzli oraz tworzenie własnych. Panel Ustawienia pędzla zawiera opcje końcówki pędzla określające sposób nakładania farby na obrazie. Podgląd pociągnięcia pędzla u dołu panelu pozwala sprawdzić, jak będą wyglądać pociągnięcia pędzla przy obecnych ustawieniach.

Panel pędzli w programie Photoshop
Panele Ustawienia pędzla (z lewej) i Pędzle (z prawej)

A. Zablokowane/odblokowane B. Wybrana końcówka pędzla C. Podgląd śladu pędzla D. Panel Pędzle 

Wyświetlanie panelu Pędzel i opcji pędzla

 1. Wybierz polecenie Okno > Ustawienia pędzla. Można także wybrać narzędzie do malowania, wymazywania, tonowania lub określania ostrości, a następnie kliknąć przycisk panelu  z lewej strony paska opcji.

 2. Wybierz zestaw opcji z lewej strony panelu. Opcje dostępne dla zestawu zostaną wyświetlone z prawej strony panelu.

  Uwaga:

  Aby włączyć lub wyłączyć zestaw opcji bez pokazywania jego opcji, kliknij pole wyboru po jego lewej stronie.

Importowanie pędzli i pakietów pędzli

Do programu Photoshop można importować różnorodne bezpłatne i kupione pędzle, na przykład pakiety pędzli Kyle'a do programu Photoshop. Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Pędzle wybierz z menu podręcznego polecenie Pobierz więcej pędzli. Można też kliknąć pędzel prawym przyciskiem myszy w panelu Pędzle i wybrać z menu kontekstowego polecenie Pobierz więcej pędzli.

  get_more_brushes2
  Wybierz polecenie Pobierz więcej pędzli z manu podręcznego w panelu Pędzle.
  get_more_brushes
  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pobierz więcej pędzli.

 2. Pobierz pakiet pędzli. Pobierz na przykład zestaw Kyle'a „Megapak”.

 3. Uruchom program Photoshop i kliknij dwukrotnie pobrany plik ABR.

  Dodane pędzle zostaną wyświetlone w panelu Pędzle.

Uwaga:

Można również użyć opcji Importuj pędzle z menu podręcznego panelu Pędzle, aby znaleźć pobrany plik ABR i go otworzyć. Po wykonaniu tej czynności pobrane pędzle zostaną dodane do panelu Pędzle.

Pierwsze kroki z zaawansowanymi pędzlami niestandardowymi

Pierwsze kroki z zaawansowanymi pędzlami niestandardowymi
ftcxo8t3
Kyle T Webster

Tworzenie końcówki pędzla z obrazu

 1. Za pomocą dowolnego narzędzia do zaznaczania zaznacz obszar obrazu, który ma być używany jako niestandardowy pędzel. Maksymalna wielkość końcówki pędzla wynosi 2500 na 2500 pikseli.

  Podczas malowania można regulować twardość próbkowanych pędzli. Aby utworzyć pędzel z ostrymi krawędziami, ustaw wartość Wtapianie na zero pikseli. Aby utworzyć pędzel z miękkimi krawędziami, zwiększ wartość ustawienia Wtapianie.

  Uwaga:

  Jeśli zaznaczony obraz jest kolorowy, obraz końcówki pędzla zostanie przekonwertowany na skalę szarości. Jakiekolwiek maski warstw zastosowane do obrazu nie wpływają na definicję końcówki pędzla.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Zdefiniuj ustawienie domyślne pędzla.
 3. Podaj nazwę pędzla i kliknij przycisk OK.

Tworzenie pędzli i określanie opcji malowania

 1. Wybierz narzędzie do malowania, wymazywania, tonowania lub określania ostrości. Następnie wybierz polecenie Okno > Ustawienia pędzla.

 2. W panelu Ustawienia pędzla zaznacz kształt końcówki pędzla lub kliknij opcję Pędzle predefiniowane, aby wybrać istniejące ustawienie domyślne.

 3. Wybierz opcję Kształt końcówki pędzla z lewej strony panelu i ustaw opcje.

 4. Aby zablokować atrybuty kształtu końcówki pędzla (zabezpieczając je na wypadek wybrania innego ustawienia predefiniowanego pędzla), kliknij ikonę odblokowania . Aby odblokować końcówkę, kliknij ikonę blokowania .
 5. Aby zapisać pędzel do użytku w przyszłości, wybierz polecenie Nowe ustawienie predefiniowane pędzla z menu panelu Pędzel.

  Uwaga:

  Aby trwale zapisać nowy pędzel i przekazać go innym użytkownikom, należy zapisać pędzel jako część zestawu pędzli. Wybierz polecenie Zapisz pędzle z menu panelu Domyślne ustawienia pędzla i zapisz je w nowym zestawie lub nadpisz istniejący zestaw. Jeśli pędzle w panelu Domyślne ustawienia pędzla zostaną wyzerowane lub zastąpione bez zapisywania w zestawie, nowy pędzel może zostać utracony.

Opcje standardowego kształtu końcówki pędzla

W odniesieniu do standardowych końcówek pędzla można w panelu Ustawienia pędzla ustawić następujące opcje:

Rozmiar

Określa rozmiar pędzla. Wprowadź wartość w pikselach lub przeciągnij suwak.

Opcje standardowego kształtu końcówki pędzla w programie Photoshop
Pociągnięcia pędzlem przy różnych wartościach opcji Średnica

Użyj rozmiaru próbki

Przywraca oryginalną średnicę pędzla. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy końcówka pędzla została utworzona poprzez próbkowanie pikseli obrazu.

Odbij X

Zmienia kierunek końcówki pędzla na osi x.

Flip X — Photoshop
Odbijanie końcówki pędzla względem osi x

A. Końcówka pędzla w położeniu domyślnym B. Zaznaczona opcja Odbij X C. Zaznaczone opcje Odbij X i Odbij Y 

Odbij Y

Zmienia kierunek końcówki pędzla na osi y.

Odbij Y — Photoshop
Odbijanie końcówki pędzla względem osi y

A. Końcówka pędzla w położeniu domyślnym B. Zaznaczona opcja Odbij Y C. Zaznaczone opcje Odbij Y i Odbij X 

Kąt

Określa kąt odchylenia od poziomu dłuższej osi pędzla (na bazie próbki lub o kształcie eliptycznym). Aby ustawić ten kąt, należy wpisać wartość wyrażoną w stopniach lub przeciągnąć oś poziomą w polu podglądu.

Kąt w programie Photoshop
Malowanie pod kątem daje pochyłe pociągnięcia

Zaokrąglenie

Określa stosunek między krótszą i dłuższą osią pędzla. Wpisz wartość wyrażoną w procentach lub przeciągnij punkty w polu podglądu. Wartość 100% oznacza pędzel okrągły, a 0% — płaski; wartości pośrednie oznaczają pędzle eliptyczne.

Zaokrąglenie w programie Photoshop
Dopasowywanie zaokrąglenia końcówki pędzla

Twardość

Określa wielkość twardego środka pędzla. Wartość opcji należy wpisać lub wybrać za pomocą suwaka. Wartość ta stanowi procent średnicy pędzla. Nie można zmienić twardości pędzli próbkowanych.

Twardość w programie Photoshop
Pociągnięcia pędzlem przy różnych wartościach twardości

Odstępy

Określa odległości między śladami pędzla w pociągnięciu. Wartość opcji należy wpisać lub wybrać za pomocą suwaka. Wartość ta stanowi procent średnicy pędzla. Gdy opcja nie jest zaznaczona, odstępy wyznacza szybkość kursora.

Odstępy w programie Photoshop
Zwiększenie odstępów powoduje, że pędzel pozostawia puste miejsca

Uwaga:

Podczas korzystania z domyślnego pędzla naciśnięcie klawisza [ powoduje zmniejszenie szerokości pędzla, a klawisza ] — jej zwiększenie. W przypadku pędzli zaokrąglonych i kaligraficznych naciśnięcie klawiszy Shift+[ powoduje zmniejszenie twardości, a klawiszy Shift+] — jej zwiększenie.

Opcje kształtu końcówki szczeciny

Końcówki ze szczeciny umożliwiają precyzyjne określanie charakterystyki szczeciny, a przez to uzyskanie realistycznych, naturalnie wyglądających pociągnięć. W panelu Pędzel można ustawić następujące opcje kształtu końcówki pędzla:

Kształt

Określa ogólne ułożenie szczeciny.

Szczecina

Steruje ogólną gęstością szczeciny.

Długość

Zmienia długość szczeciny.

Grubość

Steruje szerokością poszczególnych włókien szczeciny.

Sztywność

Steruje elastycznością szczeciny. Przy niskich wartościach kształt pędzla łatwo ulega deformacjom.

Uwaga:

Aby zróżnicować pociągnięcia tworzone za pomocą myszy, dostosuj ustawienie dla sztywności.

Odstępy

Określa odległości między śladami pędzla w pociągnięciu. Aby zmienić odstępy, wpisz liczbę lub użyj suwaka w celu określenia wartości procentowej średnicy pędzla. Gdy opcja nie jest zaznaczona, odstępy wyznacza szybkość kursora.

Kąt

Określa kąt końcówki pędzla przy malowaniu myszą.

Podgląd pędzla

Wyświetla końcówkę pędzla, która odzwierciedla powyższe zmiany w ustawieniach, a także bieżący nacisk i kąt pociągnięcia. Kliknij okno podglądu, aby wyświetlić pędzel z różnych stron.

Opcje miękkiej końcówki

Pędzle o miękkich końcówkach zachowują się podobnie do ołówków i kredek: podczas rysowania ulegają zużyciu w naturalny sposób. W lewym górnym rogu ekranu jest wyświetlany aktywny podgląd końcówki, który uwidacznia stopień jej zużycia.

Rozmiar

Określa rozmiar pędzla. Wprowadź wartość w pikselach lub przeciągnij suwak.

Miękkość

Określa szybkość zużycia. Wprowadź wartość w procentach lub przeciągnij suwak.

Kształt

Określa kształt końcówki. Można wybrać jedną z wielu opcji.

Wyostrz końcówkę

Przywraca pierwotną ostrość końcówki.

Odstępy

Określa odległości między śladami pędzla w pociągnięciu. Aby zmienić odstępy, wpisz liczbę lub użyj suwaka w celu określenia wartości procentowej średnicy pędzla. Gdy opcja nie jest zaznaczona, odstępy wyznacza szybkość kursora.

Podgląd pędzla

Wyświetla końcówkę pędzla, która odzwierciedla powyższe zmiany w ustawieniach, a także bieżący nacisk i kąt pociągnięcia. Kliknij okno podglądu, aby wyświetlić pędzel z różnych stron.

Opcje końcówki aerografu

Końcówki aerografu pozwalają uzyskać efekt trójwymiarowego stożka rozpylania farby z puszki. Gdy jest używany pisak, wielkość obszaru natryskiwanego pociągnięciami zależny od siły nacisku.

Rozmiar

Określa rozmiar pędzla. Wprowadź wartość w pikselach lub przeciągnij suwak.

Twardość

Określa wielkość twardego środka pędzla.

Zniekształcenie

Określa zniekształcenia, jakie mają być stosowane podczas rozpylania farby.

Ziarnistość

Określa stopień ziarnistości kropel farby. 

Rozmiar bryzgania

Określa rozmiar kropel farby.

Natężenie bryzgania

Określa liczbę kropel farby.

Odstępy

Określa odległość między kroplami. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, odstępy zależą od szybkości kursora.

Podgląd pędzla

Wyświetla końcówkę pędzla, która odzwierciedla powyższe zmiany w ustawieniach, a także bieżący nacisk i kąt pociągnięcia. Kliknij okno podglądu, aby wyświetlić pędzel z różnych stron.

Opcje ułożenia pędzla

Opcje ułożenia pędzla pozwalają uzyskać efekt przypominający stosowanie pisaka. Służą do sterowania kątem i położeniem pędzla.

Pochylenie X

Określa kąt pochylenia pędzla od lewej do prawej.

Pochylenie Y

Określa kąt pochylenia pędzla od przodu do tyłu.

Obrót

Określa kąt obrotu szczeciny.

Nacisk

Określa nacisk pędzla na obszar roboczy.

Aby stosować statyczne ułożenie pędzla, można włączyć opcje przesłaniania.

Inne opcje pędzli

Szum

Do poszczególnych pociągnięć pędzla są dodawane pewne składniki losowe. Opcja jest najbardziej efektywna, gdy dotyczy miękkich końcówek (końcówek zawierających odcienie szarości).

Mokre krawędzie

Zaznaczenie tej opcji powoduje nanoszenie farby wzdłuż brzegów pociągnięć, co przypomina malowanie akwarelami.

Aerograf/Nagromadzenie

Na obraz są nanoszone ciągłe odcienie danego koloru, co przypomina tradycyjną technikę malowania aerografem. Opcja Aerograf dostępna w panelu Pędzel odpowiada opcji Aerograf z paska opcji.

Wygładzanie

Pociągnięcia pędzla wydają się gładsze. Najlepsze efekty uzyskuje się, malując pisakiem. Przy renderowaniu pociągnięć może jednak wystąpić małe opóźnienie.

Zachowaj teksturę

Opcja pozwala zastosować ten sam wzorek i tę samą skalę do wszystkich domyślnych pędzli z teksturą. Opcję należy zaznaczyć, aby podczas malowania wieloma pędzlami z teksturą była symulowana jednolita tekstura obszaru roboczego.

Wygładzanie pociągnięć

Program Photoshop w inteligentny sposób wygładza pociągnięcia pędzlem. Wystarczy wprowadzić wartość (0–100) opcji Wygładzanie na pasku opcji, pracując z jednym z następujących narzędzi: Pędzel, Ołówek, Pędzel mieszający lub Gumka. Wartość 0 odpowiada algorytmowi wygładzania ze starszych wersji programu Photoshop. Wyższe wartości zwiększają natężenie inteligentnego wygładzania pociągnięć.

Wygładzanie pociągnięć ma kilka trybów. Kliknij ikonę koła zębatego (), aby włączyć co najmniej jeden z następujących trybów:

Tryb ciągnięcia za sznurek

Malowanie następuje tylko po naciągnięciu sznurka. Ruchy kursora wewnątrz promienia wygładzania nie zostawiają śladów.

pulled-string-mode

Dołączanie pociągnięcia

Umożliwia dociąganie farby do kursora po wstrzymaniu pociągnięcia. Wyłączenie tego trybu powoduje zatrzymanie dodawania farby natychmiast po wstrzymaniu ruchu kursora.

enable-stroke-catch_up

Dociągnij na końcu pociągnięcia

Uzupełnia pociągnięcie, łącząc ostatnie położenie farby z punktem zwolnienia myszy lub uniesienia pióra.

catch_up-on-stroke-end

Dopasuj do powiększenia

Zapobiega powstawaniu pociągnięć z ostrymi krawędziami przez dostosowanie wygładzania. Zmniejsza stopień wygładzania po powiększeniu dokumentu i zwiększa go, kiedy dokument jest zmniejszony.

eraser_smoothing

Rozproszenie pędzla

Opcje rozproszenia pędzla pozwalają określić liczbę i rozmieszczenie śladów w pociągnięciu pędzlem.

Rozproszenie pędzla w programie Photoshop
Pociągnięcia pędzlem bez rozproszenia (po lewej) i z rozproszeniem (po prawej)

Rozproszenie i Sterowanie

Określa rozkład śladów w pociągnięciach pędzlem. Gdy jest zaznaczona opcja Obie osie, ślady są rozmieszczane promieniście. W przeciwnym razie ślady są rozmieszczane prostopadle do ścieżki pociągnięcia.

Można wpisać wartość określającą maksymalny procent rozproszenia. Zasady zmiany rozproszenia śladów pędzla są określane opcjami menu Sterowanie:

Wyłączone

Oznacza całkowity brak kontroli nad zmiennością rozproszenia.

Zanik

Rozproszenie zmienia się stopniowo, od maksymalnego rozproszenia do rozproszenia zerowego, w określonej liczbie kroków.

Nacisk pióra, Pochylenie pióra, Pokrętło pisaka, Obrót

Skala rozproszenia zmienia się w zależności od nacisku pióra, nachylenia pióra, położenia pokrętła pióra lub obrotu pisaka.

Liczba

Określa liczbę śladów pędzla w kolejnych interwałach.

Uwaga:

Zwiększenie liczby śladów bez zwiększenia odstępów między śladami i ich rozproszenia może zmniejszyć wydajność malowania.

Wahanie liczby i Sterowanie

Określa zakres i stopień zmian liczby śladów pędzla w poszczególnych interwałach. Należy wpisać wartość, która określa maksymalny procent liczby śladów przypadających na dany interwał. Zasady zmiany liczby śladów pędzla są określane opcjami menu Sterowanie:

Wyłączone

Oznacza całkowity brak kontroli nad zmiennością liczby śladów.

Zanik

Liczba śladów zmienia się stopniowo, od wartości opcji Liczba do 1, w określonej liczbie kroków.

Nacisk pióra, Pochylenie pióra, Pokrętło pisaka, Obrót

Liczba śladów pędzla zmienia się w zależności od nacisku pióra, nachylenia pióra, położenia pokrętła pióra lub obrotu pióra.

Czyszczenie opcji pędzla

Wszystkie opcje zmienione dla ustawień predefiniowanych pędzla (oprócz ustawień kształtu pędzla) można wyczyścić jednocześnie.

 1. Wybierz polecenie Wyczyść kontrolki pędzla z menu panelu Ustawienia pędzla.

  v3_brush-settings-panel-menu
  Menu panelu Ustawienia pędzla

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online