Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie i modyfikowanie pędzli

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Pędzle stosowane do malowania obrazów można tworzyć na kilka sposobów. Zaznacz istniejące predefiniowane ustawienia pędzla lub kształt końcówki pędzla albo utwórz niepowtarzalny pędzle z części obrazu. Wybierając opcje w panelu Ustawienia pędzla, można określić sposób nakładania farby.

Uwaga: Tryby Malowanie symetrii i Podgląd wzorków nie obsługują pędzli z aktywnymi końcówkami. Aby malować z symetrią lub wzorkami, wybierz zwykły pędzel.

Tryby Malowanie z symetrią i Podgląd wzorków nie są obsługiwane w przypadku pędzli z aktywną końcówką.

Omówienie panelu Ustawienia pędzla

Panel Ustawienia pędzla umożliwia modyfikowanie istniejących pędzli oraz tworzenie własnych. Panel Ustawienia pędzla zawiera opcje końcówki pędzla określające sposób nakładania farby na obrazie. Podgląd pociągnięcia pędzla u dołu panelu pozwala sprawdzić, jak będą wyglądać pociągnięcia pędzla przy obecnych ustawieniach.

Panel pędzli w programie Photoshop
Panele Ustawienia pędzla (z lewej) i Pędzle (z prawej)

A. Zablokowane/odblokowane B. Wybrana końcówka pędzla C. Podgląd śladu pędzla D. Panel Pędzle 

Wyświetlanie panelu Pędzel i opcji pędzla

 1. Wybierz polecenie Okno > Ustawienia pędzla. Można także wybrać narzędzie do malowania, wymazywania, tonowania lub określania ostrości, a następnie kliknąć przycisk panelu  z lewej strony paska opcji.

 2. Wybierz zestaw opcji z lewej strony panelu. Opcje dostępne dla zestawu zostaną wyświetlone z prawej strony panelu.
  Uwaga:

  Aby włączyć lub wyłączyć zestaw opcji bez pokazywania jego opcji, kliknij pole wyboru po jego lewej stronie.

Importowanie pędzli i pakietów pędzli

Do programu Photoshop można importować różnorodne bezpłatne i kupione pędzle, na przykład pakiety pędzli Kyle'a do programu Photoshop. Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Pędzle wybierz z menu podręcznego polecenie Pobierz więcej pędzli. Można też kliknąć pędzel prawym przyciskiem myszy w panelu Pędzle i wybrać z menu kontekstowego polecenie Pobierz więcej pędzli.

  Wybierz polecenie Pobierz więcej pędzli z manu podręcznego w panelu Pędzle.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pobierz więcej pędzli.

 2. Pobierz pakiet pędzli. Pobierz na przykład zestaw Kyle'a „Megapak”.

 3. Uruchom program Photoshop i kliknij dwukrotnie pobrany plik ABR.

  Dodane pędzle zostaną wyświetlone w panelu Pędzle.

Uwaga:

Można również użyć opcji Importuj pędzle z menu podręcznego panelu Pędzle, aby znaleźć pobrany plik ABR i go otworzyć. Po wykonaniu tej czynności pobrane pędzle zostaną dodane do panelu Pędzle.

Pierwsze kroki z zaawansowanymi pędzlami niestandardowymi

Tworzenie końcówki pędzla z obrazu

 1. Za pomocą dowolnego narzędzia do zaznaczania zaznacz obszar obrazu, który ma być używany jako pędzel niestandardowy. Maksymalna wielkość końcówki pędzla wynosi 2500 na 2500 pikseli.

  Podczas malowania można regulować twardość próbkowanych pędzli. Aby utworzyć pędzel z ostrymi krawędziami, ustaw wartość Wtapianie na zero pikseli. Aby utworzyć pędzel z miękkimi krawędziami, zwiększ wartość ustawienia Wtapianie.

  Uwaga:

  Jeśli zaznaczony obraz jest kolorowy, obraz końcówki pędzla zostanie przekonwertowany na skalę szarości. Jakiekolwiek maski warstw zastosowane do obrazu nie wpływają na definicję końcówki pędzla.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Zdefiniuj ustawienie domyślne pędzla.
 3. Podaj nazwę pędzla i kliknij przycisk OK.

Tworzenie pędzli i określanie opcji malowania

 1. Wybierz narzędzie do malowania, wymazywania, tonowania lub określania ostrości. Następnie wybierz polecenie Okno > Ustawienia pędzla.

 2. W panelu Ustawienia pędzla zaznacz kształt końcówki pędzla lub kliknij opcję Pędzle predefiniowane, aby wybrać istniejące ustawienie domyślne.

 3. Wybierz opcję Kształt końcówki pędzla z lewej strony panelu i ustaw opcje.

 4. Aby zablokować atrybuty kształtu końcówki pędzla (zabezpieczając je na wypadek wybrania innego domyślnego ustawienia pędzla), kliknij ikonę odblokowania . Aby odblokować końcówkę, kliknij ikonę blokowania .
 5. Aby zapisać pędzel do użytku w przyszłości, wybierz polecenie Nowy pędzel predefiniowany z menu panelu Pędzel.
  Uwaga:

  Aby trwale zapisać nowy pędzel i przekazać go innym użytkownikom, należy zapisać pędzel jako część zestawu pędzli. Wybierz polecenie Zapisz pędzle z menu panelu Domyślne ustawienia pędzla i zapisz je w nowym zestawie lub nadpisz istniejący zestaw. Jeśli pędzle w panelu Pędzle predefiniowane zostaną wyzerowane lub zastąpione bez zapisywania w zestawie, nowy pędzel może zostać utracony.

Opcje standardowego kształtu końcówki pędzla

W odniesieniu do standardowych końcówek pędzla można w panelu Ustawienia pędzla ustawić następujące opcje:

Rozmiar

Określa rozmiar pędzla. Wprowadź wartość w pikselach lub przeciągnij suwak.

Opcje standardowego kształtu końcówki pędzla w programie Photoshop
Pociągnięcia pędzlem przy różnych wartościach opcji Średnica

Użyj rozmiaru próbki

Przywraca oryginalną średnicę pędzla. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy końcówka pędzla została utworzona przez próbkowanie pikseli obrazu.

Odbij X

Zmienia kierunek końcówki pędzla na osi x.

Flip X — Photoshop
Odbijanie końcówki pędzla względem osi x

A. Końcówka pędzla w położeniu domyślnym B. Zaznaczona opcja Odbij X C. Zaznaczone opcje Odbij X i Odbij Y 

Odbij Y

Zmienia kierunek końcówki pędzla na osi y.

Odbij Y — Photoshop
Odbijanie końcówki pędzla względem osi y

A. Końcówka pędzla w położeniu domyślnym B. Zaznaczona opcja Odbij Y C. Zaznaczone opcje Odbij Y i Odbij X 

Kąt

Określa kąt odchylenia od poziomu dłuższej osi pędzla (na bazie próbki lub o kształcie eliptycznym). Aby ustawić ten kąt, należy wpisać wartość wyrażoną w stopniach lub przeciągnąć oś poziomą w polu podglądu.

Kąt w programie Photoshop
Malowanie pod kątem daje pochyłe pociągnięcia

Zaokrąglenie

Określa stosunek między krótszą i dłuższą osią pędzla. Wpisz wartość wyrażoną w procentach lub przeciągnij punkty w polu podglądu. Wartość 100% oznacza pędzel okrągły, a 0% — płaski; wartości pośrednie oznaczają pędzle eliptyczne.

Zaokrąglenie w programie Photoshop
Dopasowywanie zaokrąglenia końcówki pędzla

Twardość

Określa wielkość twardego środka pędzla. Wartość opcji należy wpisać lub wybrać za pomocą suwaka. Wartość ta stanowi procent średnicy pędzla. Nie można zmienić twardości pędzli próbkowanych.

Twardość w programie Photoshop
Pociągnięcia pędzlem przy różnych wartościach twardości

Odstępy

Określa odległości między śladami pędzla w pociągnięciu. Wartość opcji należy wpisać lub wybrać za pomocą suwaka. Wartość ta stanowi procent średnicy pędzla. Gdy opcja nie jest zaznaczona, odstępy wyznacza szybkość kursora.

Odstępy w programie Photoshop
Zwiększenie odstępów powoduje, że pędzel pozostawia puste miejsca

Uwaga:

Podczas korzystania z domyślnego pędzla naciśnięcie klawisza [ powoduje zmniejszenie szerokości pędzla, a klawisza ] — jej zwiększenie. W przypadku pędzli zaokrąglonych i kaligraficznych naciśnięcie klawiszy Shift+[ powoduje zmniejszenie twardości, a klawiszy Shift+] — jej zwiększenie.

Opcje kształtu końcówki szczeciny

Końcówki ze szczeciny umożliwiają precyzyjne określanie charakterystyki szczeciny, a przez to uzyskanie realistycznych, naturalnie wyglądających pociągnięć. W panelu Pędzel można ustawić następujące opcje kształtu końcówki pędzla:

Kształt

Określa ogólne ułożenie szczeciny.

Szczecina

Steruje ogólną gęstością szczeciny.

Długość

Zmienia długość szczeciny.

Grubość

Steruje szerokością poszczególnych włókien szczeciny.

Sztywność

Steruje elastycznością szczeciny. Przy niskich wartościach kształt pędzla łatwo ulega deformacjom.

Uwaga:

Aby zróżnicować pociągnięcia tworzone za pomocą myszy, dostosuj ustawienie dla sztywności.

Odstępy

Określa odległości między śladami pędzla w pociągnięciu. Aby zmienić odstępy, wpisz liczbę lub użyj suwaka w celu określenia wartości procentowej średnicy pędzla. Gdy opcja nie jest zaznaczona, odstępy wyznacza szybkość kursora.

Kąt

Określa kąt końcówki pędzla przy malowaniu myszą.

Podgląd pędzla

Wyświetla końcówkę pędzla, która odzwierciedla powyższe zmiany w ustawieniach, a także bieżący nacisk i kąt pociągnięcia. Kliknij okno podglądu, aby wyświetlić pędzel z różnych stron. W programie Photoshop 21.0.3 (styczeń 2020 r.) wycofano okno podglądu pędzla.

Opcje miękkiej końcówki

Pędzle o miękkich końcówkach zachowują się podobnie do ołówków i kredek: podczas rysowania ulegają zużyciu w naturalny sposób. W lewym górnym rogu ekranu jest wyświetlany aktywny podgląd końcówki, który uwidacznia stopień jej zużycia.

Rozmiar

Określa rozmiar pędzla. Wprowadź wartość w pikselach lub przeciągnij suwak.

Miękkość

Określa szybkość zużycia. Wprowadź wartość w procentach lub przeciągnij suwak.

Kształt

Określa kształt końcówki. Można wybrać jedną z wielu opcji.

Wyostrz końcówkę

Przywraca pierwotną ostrość końcówki.

Odstępy

Określa odległości między śladami pędzla w pociągnięciu. Aby zmienić odstępy, wpisz liczbę lub użyj suwaka w celu określenia wartości procentowej średnicy pędzla. Gdy opcja nie jest zaznaczona, odstępy wyznacza szybkość kursora.

Podgląd pędzla

Wyświetla końcówkę pędzla, która odzwierciedla powyższe zmiany w ustawieniach, a także bieżący nacisk i kąt pociągnięcia. Kliknij okno podglądu, aby wyświetlić pędzel z różnych stron.W programie Photoshop 21.0.3 (styczeń 2020 r.) wycofano okno podglądu pędzla.

Opcje końcówki aerografu

Końcówki aerografu pozwalają uzyskać efekt trójwymiarowego stożka rozpylania farby z puszki. Gdy jest używany pisak, wielkość obszaru natryskiwanego pociągnięciami zależny od siły nacisku.

Rozmiar

Określa rozmiar pędzla. Wprowadź wartość w pikselach lub przeciągnij suwak.

Twardość

Określa wielkość twardego środka pędzla.

Zniekształcenie

Określa zniekształcenia, jakie mają być stosowane podczas rozpylania farby.

Ziarnistość

Określa stopień ziarnistości kropel farby. 

Rozmiar bryzgania

Określa rozmiar kropel farby.

Natężenie bryzgania

Określa liczbę kropel farby.

Odstępy

Określa odległość między kroplami. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, odstępy zależą od szybkości kursora.

Podgląd pędzla

Wyświetla końcówkę pędzla, która odzwierciedla powyższe zmiany w ustawieniach, a także bieżący nacisk i kąt pociągnięcia. Kliknij okno podglądu, aby wyświetlić pędzel z różnych stron.W programie Photoshop 21.0.3 (styczeń 2020 r.) wycofano okno podglądu pędzla.

Opcje ułożenia pędzla

Opcje ułożenia pędzla pozwalają uzyskać efekt przypominający stosowanie pisaka. Służą do sterowania kątem i położeniem pędzla.

Pochylenie X

Określa kąt pochylenia pędzla od lewej do prawej.

Pochylenie Y

Określa kąt pochylenia pędzla od przodu do tyłu.

Obrót

Określa kąt obrotu szczeciny.

Nacisk

Określa nacisk pędzla na obszar roboczy.

Aby stosować statyczne ułożenie pędzla, można włączyć opcje przesłaniania.

Inne opcje pędzli

Szum

Do poszczególnych pociągnięć pędzla są dodawane pewne składniki losowe. Opcja jest najbardziej efektywna, gdy dotyczy miękkich końcówek (końcówek zawierających odcienie szarości).

Mokre krawędzie

Zaznaczenie tej opcji powoduje nanoszenie farby wzdłuż brzegów pociągnięć, co przypomina malowanie akwarelami.

Aerograf/Nagromadzenie

Na obraz są nanoszone ciągłe odcienie danego koloru, co przypomina tradycyjną technikę malowania aerografem. Opcja Aerograf dostępna w panelu Pędzel odpowiada opcji Aerograf z paska opcji.

Wygładzanie

Pociągnięcia pędzla wydają się gładsze. Najlepsze efekty uzyskuje się, malując pisakiem. Przy renderowaniu pociągnięć może jednak wystąpić małe opóźnienie.

Zachowaj teksturę

Opcja pozwala zastosować ten sam wzorek i tę samą skalę do wszystkich domyślnych pędzli z teksturą. Opcję należy zaznaczyć, aby podczas malowania wieloma pędzlami z teksturą była symulowana jednolita tekstura obszaru roboczego.

Wygładzanie pociągnięć

Program Photoshop w inteligentny sposób wygładza pociągnięcia pędzlem. Wystarczy wprowadzić wartość (0–100) opcji Wygładzanie na pasku opcji, pracując z jednym z następujących narzędzi: Pędzel, Ołówek, Pędzel mieszający lub Gumka. Wartość 0 odpowiada algorytmowi wygładzania ze starszych wersji programu Photoshop. Wyższe wartości zwiększają natężenie inteligentnego wygładzania pociągnięć.

Wygładzanie pociągnięć ma kilka trybów. Kliknij ikonę koła zębatego (), aby włączyć co najmniej jeden z następujących trybów:

Tryb ciągnięcia za sznurek

Malowanie następuje tylko po naciągnięciu sznurka. Ruchy kursora wewnątrz promienia wygładzania nie zostawiają śladów.

Dołączanie pociągnięcia

Umożliwia dociąganie farby do kursora po wstrzymaniu pociągnięcia. Wyłączenie tego trybu powoduje zatrzymanie dodawania farby natychmiast po wstrzymaniu ruchu kursora.

Dociągnij na końcu pociągnięcia

Uzupełnia pociągnięcie, łącząc ostatnie położenie farby z punktem zwolnienia myszy lub uniesienia pióra.

Dopasuj do powiększenia

Zapobiega powstawaniu pociągnięć z ostrymi krawędziami przez dostosowanie wygładzania. Zmniejsza stopień wygładzania po powiększeniu dokumentu i zwiększa go, kiedy dokument jest zmniejszony.

Rozproszenie pędzla

Opcje rozproszenia pędzla pozwalają określić liczbę i rozmieszczenie śladów w pociągnięciu pędzlem.

Rozproszenie pędzla w programie Photoshop
Pociągnięcia pędzlem bez rozproszenia (po lewej) i z rozproszeniem (po prawej)

Rozproszenie i Sterowanie

Określa rozkład śladów w pociągnięciach pędzlem. Gdy jest zaznaczona opcja Obie osie, ślady są rozmieszczane promieniście. W przeciwnym razie ślady są rozmieszczane prostopadle do ścieżki pociągnięcia.

Można wpisać wartość określającą maksymalny odsetek rozproszenia. Zasady zmiany rozproszenia śladów pędzla są określane opcjami menu Sterowanie:

Wył.

Oznacza całkowity brak kontroli nad zmiennością rozproszenia.

Zanik

Rozproszenie zmienia się stopniowo, od maksymalnego rozproszenia do rozproszenia zerowego, w określonej liczbie kroków.

Nacisk pióra, Pochylenie pióra, Pokrętło pisaka, Obrót

Skala rozproszenia zmienia się w zależności od nacisku pióra, nachylenia pióra, położenia pokrętła pióra lub obrotu pisaka.

Liczba

Określa liczbę śladów pędzla w kolejnych interwałach.

Uwaga:

Zwiększenie liczby śladów bez zwiększenia odstępów między śladami i ich rozproszenia może zmniejszyć wydajność malowania.

Wahanie liczby i Sterowanie

Określa zakres i stopień zmian liczby śladów pędzla w poszczególnych interwałach. Należy wpisać wartość, która określa maksymalny procent liczby śladów przypadających na dany interwał. Zasady zmiany liczby śladów pędzla są określane opcjami menu Sterowanie:

Wyłączone

Oznacza całkowity brak kontroli nad zmiennością liczby śladów.

Zanik

Liczba śladów zmienia się stopniowo, od wartości opcji Liczba do 1, w określonej liczbie kroków.

Nacisk pióra, Pochylenie pióra, Pokrętło pisaka, Obrót

Liczba śladów pędzla zmienia się w zależności od nacisku pióra, nachylenia pióra, położenia pokrętła pióra lub obrotu pióra.

Czyszczenie opcji pędzla

Wszystkie opcje zmienione dla ustawień predefiniowanych pędzla (oprócz ustawień kształtu pędzla) można wyczyścić jednocześnie.

 1. Wybierz polecenie Wyczyść kontrolki pędzla z menu panelu Ustawienia pędzla.

  Menu panelu Ustawienia pędzla

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto