TWAIN jest interfejsem, który służy do importowania z urządzeń do przetwarzania obrazów, takich jak skanery.Więcej informacji można znaleźć w witrynie Grupy roboczej protokołu TWAIN pod adresem www.twain.org.Dodatek plug-in obsługujący protokół TWAIN w programie Photoshop łączy się ze zgodnym urządzeniami, które są zainstalowane na komputerze.

Uwaga:

Wtyczka protokołu TWAIN do pobrania na tej stronie NIE jest zgodna z programem Photoshop CC 2015.5 lub nowszym w systemie Mac OS.

Alternatywny do korzystania TWAIN

Ze względu na ograniczenia TWAIN w programie Photoshop zaleca się użycie następujących alternatyw do skanowania obrazów:

Użyj oprogramowania do skanowania autonomicznego dołączonego do skanera

Większość skanerów zapewnia aplikację do skanowania autonomicznego, której można użyć do skanowania i zapisywania obrazów.

Dzięki korzystaniu z oprogramowania do skanera autonomicznego można uniknąć problemów związanych z protokołem TWAIN. Korzystanie z dedykowanej aplikacji do skanowania pozwala na retuszowanie i edytowanie obrazów w programie Photoshop podczas skanowania w tle — co zapewnia lepszą efektywność.

Jeśli używasz aplikacji do skanowania autonomicznego, zapisz swoje zeskanowane obrazy jako pliki TIFF, następnie otwórz je w programie Photoshop.

Instrukcje: Skanuj i importuj obrazy z osobnych aplikacji do skanowania

Uwaga:

Niektóre programy do skanowania umożliwiają ustawienie programu Photoshop jako zewnętrznego edytora obrazów dostępnego po zakończeniu skanowania. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną ze skanerem lub skontaktuj się z producentem skanera, aby uzyskać więcej informacji.

Użyj natywnego interfejsu skanowania systemu operacyjnego

Mac OS:

Użyj technologii ImageKit firmy Apple zamiast protokołu TWAIN do skanowania bezpośrednio do programu Photoshop. Obsługa funkcji ImageKit jestwbudowanaw program Photoshop bez konieczności użyciawtyczkii zapewnia dostęp do wielu skanerów.

Instrukcje: Skanuj i importuj obrazy za pomocą interfejsu ImageKit firmy Apple (tylko macOS)

Windows:

Użyj interfejsu WIA (Windows Image Acquisition) do urządzenia, jeśli jest dostępny, aby skanować bezpośrednio do programu Photoshop.

Instrukcje: Skanuj i importuj obrazy za pomocą interfejsu WIA (tylko system Windows)

Uwaga:

Skontaktuj się z producentem skanera i uzyskaj więcej informacji dotyczących skanowania przy użyciu technologii ImageKit lub interfejsu WIA.

Zgodność

Photoshop:

Wtyczka protokołu TWAIN do pobrania na tej stronie NIE jest zgodna z:

 • Program Photoshop CC 2015.5 i nowsze wersje w systemie macOS

Wtyczka do protokołu TWAIN do pobrania na tej stronie jest zgodna z:

 • Photoshop CC
 • Photoshop CC 2014
 • Photoshop CC 2015

macOS:

W systemie Mac OS program Photoshop działa tylko w trybie 64-bitowym. Niewielu producentów skanerów wydało 64-bitowe wersje sterowników skanerów, więc użycie protokołu TWAIN może nie być możliwe.

Windows:

Protokół TWAIN nie jest obsługiwany w programie Photoshop, gdy jest uruchamiany w trybie 64-bitowym. 

Uwaga:

Od wydania programu Photoshop CC z października 2018 r. (wersja 20.0), 32-bitowa wersja systemu Windows nie jest już obsługiwana. Aby uzyskać pomoc dla 32-bitowych sterowników i wtyczek, użyj wcześniejszych wersji programu Photoshop. Pobierz i zainstaluj 32-bitową wersję programu Photoshop 2018.

Uwaga:

Skontaktuj się z producentem skanera, aby uzyskać więcej informacji dotyczących zgodności.

Uwaga:

Używaj tylko wtyczki TWAIN pobranej z tej strony. Nie używaj wtyczki do protokołu TWAIN w starszej wersji programu Photoshop. (np. CS5 lub starsza)

Pobierz i zainstaluj sterownik skanera

Pobierz najnowszy sterownik skanera z witryny producenta skanera i zainstaluj sterownik.

Uwaga:

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy sterownik jest zgodny z wersją systemu operacyjnego na komputerze.

Pobierz i zainstaluj 32-bitową wersję programu Photoshop 2018

Od wydania programu Photoshop CC z października 2018 r. (wersja 20.0), 32-bitowa wersja systemu Windows nie jest już obsługiwana. Aby uzyskać pomoc dla 32-bitowych sterowników i wtyczek, użyj wcześniejszych wersji programu Photoshop. Pobierz i zainstaluj 32-bitową wersję programu Photoshop 2018.

Pobierz i zainstaluj wtyczkę do protokołu TWAIN

 1. Zamknij program Photoshop.

 2. Pobierz pakiet wtyczek opcjonalnych:

  macOS:

  Pobierz

  Windows:

  Pobierz

 3. Po pobraniu pliku z pakietem wtyczek opcjonalnych powyżej kliknij go dwukrotnie, aby go zdekompresować. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wyodrębnienie wszystkich plików, zrób to.

 4. macOS:

  Kopiuj plik TWAIN.plugin do folderu wtyczek programu Photoshop:

  • Applications\Adobe Photoshop [Wersja _Photoshop]\Plug-ins\

  Windows:

  Skopiuj plik Twain_32.8BA do folderu wtyczek programu Photoshop w wersji 32-bitowej:
  • Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop [Wersja_Photoshop]\Plug-ins\

  Uwaga:

  Od wydania programu Photoshop CC z października 2018 r. (wersja 20.0), 32-bitowa wersja systemu Windows nie jest już obsługiwana. Aby uzyskać pomoc dla 32-bitowych sterowników i wtyczek, użyj wcześniejszych wersji programu Photoshop. Pobierz i zainstaluj 32-bitową wersję programu Photoshop 2018.

 5. Ponownie uruchom program Photoshop.

Uzyskanie dostępu do skanera z programu Photoshop

 1. Otwórz program Photoshop.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Importuj > [nazwa skanera].

Uwaga:

W systemie Windows upewnij się, że uruchamiasz wersję 32-bitową, przechodząc do: Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop [Wersja_Photoshop]\

Rozwiązywanie problemów Wtyczka TWAIN

W przypadku użycia protokołu TWAIN do importowania z urządzenia do przetwarzania obrazów mogą wystąpić następujące problemy:

 • Program Photoshop lub aplikacja skanera niespodziewanie blokuje się lub zamyka.
 • Nie można zamknąć okna skanera.
 • Podczas importowania występują błędy.
 • Podgląd importowanego obrazu lub sam importowany obraz jest nieprawidłowo wyświetlany na ekranie.

 

Wypróbuj poniższe rozwiązanie:

Aktualizuj sterownik TWAIN

Pobierz najnowszy sterownik skanera z witryny producenta skanera i zainstaluj sterownik. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy sterownik jest zgodny z wersją systemu operacyjnego na komputerze.

Użyj dedykowanej aplikacji do skanowania innej firmy

Jeśli producent skanera nie oferuje zaktualizowanych sterowników zgodnych z używanymi obecnie systemami operacyjnymi, może trzeba będzie rozważyć użycie rozwiązań w zakresie skanowania innychfirm.Te narzędzia innych firm są dedykowanymi rozwiązaniami w zakresie skanowania i są bardziej odpowiednie do skanowania o krytycznym znaczeniu lub skanowania w dużych ilościach.

Narzędzia do skanowania innych firm:

Jeśli używasz aplikacji do skanowania innej firmy, zapisz zeskanowane obrazy jako pliki TIFF, następnie otwórz je w programie Photoshop.

Rozwiązywanie innych problemów

Starsze wersje

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online