Informacje o pozyskiwaniu cyfrowych zdjęć z aparatów fotograficznych

Obrazy mogą być kopiowane na komputer przez przyłączenie aparatu lub karty nośnika do danego komputera.

 • Polecenie Pobierz zdjęcia z aparatu w programie Adobe® Bridge® może służyć do pobierania i porządkowania zdjęć, zmieniania ich nazw, a także przypisywania zdjęciom metadanych.

 • Jeśli aparat lub czytnik kart jest wyświetlany na komputerze jako napęd, to skopiuj obrazy bezpośrednio na dysk twardy lub do programu Adobe Bridge.

 • W tym celu użyj oprogramowania dołączonego do aparatu albo programu Windows Image Acquision (WIA) lub Image Capture (Mac OS). Więcej informacji o programach Windows Image Acquision i Image Capture można znaleźć w dokumentacji komputera.

Importowanie obrazów z aparatu cyfrowego przy użyciu programu WIA (tylko Windows)

Niektóre aparaty cyfrowe zapewniają obsługę interfejsu WIA (Windows Image Acquisition). Jeśli użytkownik korzysta z interfejsu WIA, program Photoshop współpracuje z systemem Windows oraz oprogramowaniem aparatu cyfrowego lub skanera, dzięki czemu obrazy są importowane bezpośrednio do programu Photoshop.

 1. Wybierz polecenie Plik > Importuj > Obsługa WIA.
 2. Wybierz lokalizację docelową zapisywania plików obrazów na komputerze.

 3. Sprawdź, czy jest włączona opcja Otwórz uzyskane obrazy w programie Photoshop. Importując dużą liczbę obrazów lub planując ich późniejszą edycję, usuń zaznaczenie opcji Otwórz uzyskane obrazy.
 4. Jeśli importowane obrazy mają być zapisywane bezpośrednio w folderze o nazwie tożsamej z bieżącą datą, zaznacz opcję Niepowtarzalny podfolder.
 5. Kliknij przycisk Start.
 6. Zaznacz aparat cyfrowy, z którego będą importowane obrazy.

  Uwaga:

  Jeśli w menu nie jest wyświetlana nazwa danego aparatu, należy sprawdzić instalację oprogramowania i sterowników oraz upewnić się, że aparat jest podłączony.

 7. Wybierz obraz lub obrazy do zaimportowania:
  • Aby zaimportować obraz, kliknij go na liście miniaturek.

  • Aby zaimportować wiele obrazów jednocześnie, kliknij je z wciśniętym klawiszem Shift.

  • Aby zaimportować wszystkie dostępne obrazy, kliknij opcję Zaznacz wszystko.

 8. Kliknij przycisk Pobierz obraz.

Importowanie obrazów skanowanych

Uwaga:

Więcej informacji o skanowaniu w programie Photoshop CS6 lub nowszym zawiera artykuł Wtyczka TWAIN.

Aby zaimportować zeskanowane obrazy, otwórz pliki TIFF zapisane w oddzielnym programie do skanowania lub użyj interfejsu TWAIN albo WIA bezpośrednio w programie Photoshop. W obu przypadkach najpierw zainstaluj oprogramowanie wymagane przez skaner. Instrukcje dotyczące instalowania można uzyskać w dokumentacji dostarczonej przez producenta skanera.

Uwaga:

Firma Adobe nie udziela pomocy technicznej dotyczącej sterowników skanerów — robią producenci urządzeń. W przypadku problemów ze skanerem należy się upewnić, że są używane sterowniki i oprogramowanie skanera w najnowszej wersji.

Importowanie obrazów z oddzielnej aplikacji do skanowania

Większość skanerów jest dostarczanych z oprogramowaniem, które można uruchomić niezależnie od programu Photoshop. Zapewnia ono takie same opcje i taką samą jakość skanowania. Używając tej metody, można uniknąć problemów związanych z przestarzałymi sterownikami TWAIN. Pozwala ona również na zwiększenie wydajności, gdyż umożliwia edytowanie obrazów w programie Photoshop w czasie, gdy w tle przebiega skanowanie.

 1. Uruchom oprogramowanie do skanowania i ustaw odpowiednie opcje. (W systemie Mac OS można również użyć narzędzia Pobieranie obrazów).

 2. Zapisz zeskanowane obrazy w formacie TIFF.

 3. Otwórz zapisane pliki TIFF w programie Photoshop.

Uwaga:

Niektóre programy do skanowania umożliwiają ustawienie programu Photoshop jako zewnętrznego edytora obrazów dostępnego po zakończeniu skanowania.

Importowanie obrazów przy użyciu interfejsu TWAIN

TWAIN to dostępny dla wielu platform interfejs do pozyskiwania obrazów rejestrowanych przez niektóre skanery, aparaty cyfrowe i programy do przechwytywania kadrów filmowych.

 1. Zainstaluj oprogramowanie TWAIN dostarczone przez producenta urządzenia.
 2. Pobierz wtyczkę TWAIN do programu Photoshop dla systemu Windows lub Mac OS.

  Wtyczka ta obsługuje 32-bitowe wersje systemów Windows i Mac OS. Obsługuje również 64-bitową wersję systemu Mac OS 10.6, jeśli producent skanera udostępnia 64-bitowe sterowniki. Tylko niektórzy producenci oferują tę funkcję, dlatego większość użytkowników systemu Mac OS uruchamia programu Photoshop w trybie 32-bitowym.

 3. Wybierz polecenie Plik > Importuj i wybierz odpowiednie urządzenie z podmenu.

Importowanie obrazów przy użyciu interfejsu WIA (tylko Windows)

 1. Wybierz polecenie Plik > Importuj > Obsługa WIA.
 2. Wybierz miejsce, w którym mają zostać zapisane pliki obrazów.
 3. Kliknij przycisk Start.
 4. Wybierz opcję Otwórz uzyskane obrazy w programie Photoshop (chyba, że masz zamiar zaimportować wiele obrazów lub chcesz edytować obrazy później).
 5. Aby zapisać zaimportowane obrazy w folderze o nazwie zawierającej bieżącą datę, wybierz opcję Niepowtarzający się podfolder.
 6. Zaznacz skaner, który będzie używany.

  Uwaga:

  Jeśli w menu nie jest wyświetlana nazwa danego skanera, sprawdź poprawność instalacji oprogramowania i sterowników oraz upewnij się, że skaner jest podłączony.

 7. Wybierz rodzaj skanowanego obrazu: Zdjęcie kolorowe, Zdjęcie w skali szarości, Zdjęcie czarno-białe lub Tekst.

  Uwaga:

  Aby określić własne ustawienia, wybierz opcję Dopasuj jakość skanowanego obrazu.

 8. Kliknij opcję Podgląd. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zmienić kadrowanie, przeciągając uchwyty obwiedni.
 9. Kliknij przycisk Skanuj.

Zeskanowany obraz zostanie zapisany w formacie BMP.

Wideo | Ulepszanie obrazów ze smartfonów

Wideo | Ulepszanie obrazów ze smartfonów
Dowiedz się, jak ulepszać obrazy uzyskane ze smartfonów.
Adobe Photoshop

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online