Wykonuje: Administrator

Na tej stronie podano informacje dla administratorów produktu Adobe Sign, którzy zarządzają użytkownikami i licencjami Sign na platformie korporacyjnej Adobe — Adobe Admin Console.

Uwaga:

Niektóre konta Adobe Sign mogą stosować inny sposób zarządzania użytkownikami i licencjami — bezpośrednio w aplikacji Sign. Ta druga metoda została opisana w tym dokumencie.

Wprowadzenie do produktu Adobe Sign w serwisie Admin Console

Admin Console a aplikacja Adobe Sign

Zarządzając kontem Sign za pośrednictwem serwisu Admin Console, administrator może mieć dostęp do dwóch odrębnych środowisk administracyjnych 1) platformy Admin Console, 2) aplikacji Sign. Dostępność jednego lub obu tych środowisk administracyjnych zależy od ustawień wybranych przez organizację. Każde z powyższych środowisk administracyjnych udostępnia odmienne funkcje.

W serwisie Admin Console administrator może zarządzać użytkownikami i ich dostępem do licencji w odniesieniu do wszystkich produktów i usług Adobe. Więcej informacji o serwisie Admin Console podano tutaj. Administrator produktu Sign korzystający z serwisu Admin Console ma do dyspozycji następujące funkcje:

  • tworzenie początkowych administratorów produktu Sign;
  • przyznawanie administratorom i użytkownikom końcowym dostępu do produktu Sign;
  • tworzenie i edytowanie profilów produktu Sign, w tym dodawanie do nich użytkowników;
  • tworzenie i edytowanie grup użytkowników Admin Console (co pozwala na przydzielenie takiej grupy do profilu produktu Sign);
  • konfigurowanie pojedynczego logowania i usługi SAML dla użytkowników końcowych produktu Sign (jeśli ma to zastosowanie);
  • ... a także inne funkcje.

Za pomocą aplikacji Adobe Sign administrator może zarządzać składnikami, funkcjami i zachowaniem tego produktu. Aby móc wykonywać funkcje administracyjne w aplikacji Sign, użytkownik musi najpierw otrzymać dostęp do produktu Adobe Sign w serwisie Admin Console (zob. punkt 1 procedury „Konfigurowanie konta Adobe Sign” poniżej). Więcej informacji o funkcjach administracyjnych w aplikacji Sign podano tutaj oraz tutaj. Administrator produktu Sign korzystający z funkcji administracyjnych tej aplikacji ma do dyspozycji następujące możliwości:

  • tworzenie i edytowanie grup użytkowników Sign (w celu dostosowywania zachowania aplikacji w odniesieniu do różnych grup); więcej informacji podano poniżej w sekcji „Tworzenie grup użytkowników produktu Sign”;
  • konfigurowanie preferencji podpisu;
  • przesyłanie niestandardowego logo;
  • konfigurowanie ustawień globalnych;
  • konfigurowanie ustawień bezpieczeństwa;
  • ... a także inne funkcje.

Licencje dla użytkownika a licencje na transakcje

Produkt Sign można nabywać na licencji opartej na liczbie użytkowników lub liczbie transakcji. Rodzaj wybranego planu decyduje o sposobie prezentowania produktu Sign w serwisie Admin Console.

Plan z licencjami dla użytkowników
Plan z licencjami dla użytkowników
Plan z licencjami według liczby transakcji
Plan z licencjami według liczby transakcji

Administrator widzi w serwisie Admin Console pewne informacje o liczbie użytkowników lub transakcji powiązanych z zarządzanym przez niego planem produktu Sign. Można jednak również wyświetlić bardziej szczegółowy raport, klikając opcję „Zarządzaj Adobe Sign”, dostępną dla administratora w serwisie Admin Console. Umożliwi to uruchomienie raportów wewnątrz aplikacji Sign. Więcej informacji podano poniżej w sekcji „Raporty o wykorzystaniu produktu Sign”.

Konfigurowanie konta Adobe Sign

Poniżej podano ogólną procedurę konfigurowania konta Adobe Sign w serwisie Admin Console. Pierwszy administrator otrzymuje dostęp do serwisu Admin Console, w którym pojawi się produkt Sign. Administrator może wówczas wykonać następujące czynności:

  1. Tworzenie kont administratorów produktu Sign

    Administrator systemu powinien najpierw utworzyć początkowe konto administratora produktu Sign. Tym pierwszym administratorem Sign może być administrator systemu lub inna osoba z organizacji. Pierwszy administrator Sign musi być zarówno administratorem systemu w serwisie Admin Console, jak i użytkownikiem mającym w tym serwisie dostęp do produktu Sign. Pierwszy administrator produktu Sign jest osobą zarządzającą ogólnym wykorzystaniem tego produktu w organizacji, co obejmuje między innymi przyznawanie użytkownikom końcowym dostępu i konfigurowanie aplikacji Sign.

    Szczegółową procedurę i opcje tworzenia kont administratorów produktu Sign opisano tutaj.

  2. Konfigurowanie konta Sign

    Przed dodaniem użytkowników końcowych do konta produktu Sign jego administrator może skonfigurować to konto odpowiednio do oczekiwanego przez organizację sposobu wykorzystania aplikacji. Może to obejmować konfigurowanie preferencji lub zachowań aplikacji Sign, definiowanie opcji bezpieczeństwa, dostosowywanie wiadomości e-mail wysyłanych przez aplikację, a także inne aspekty.

    Tutaj podano omówienie sposobu konfiguracji konta Sign przeznaczone dla administratora tego produktu.

  3. Konfigurowanie grup użytkowników Sign oraz administratorów tych grup

    Użytkowników aplikacji Sign można podzielić na grupy funkcjonalne, co jest przydatne, jeśli różne osoby mają różne wymagania dotyczące podpisów lub podlegają innym strukturom przełożonych. Jak wspomniano powyżej, grupy użytkowników aplikacji Sign nie są tym samym, co grupy użytkowników w Admin Console. Początkowo użytkownik końcowy lub administrator, który otrzyma dostęp do produktu Sign w serwisie Admin Console, jest umieszczany w domyślnej grupie użytkowników Sign. Jednak administrator produktu może przenieść tego użytkownika do dowolnej innej grupy użytkowników Sign. Ponadto użytkownik produktu Sign może zostać wyznaczony na administratora grupy Sign, co umożliwi mu konfigurowanie funkcji dla tej grupy użytkowników aplikacji.

    Tutaj przedstawiono omówienie grup użytkowników.

    Grupy użytkowników produktu Sign
    Grupy użytkowników produktu Sign
  4. Dodawanie użytkowników produktu Sign

    Ponadto administrator Sign może dodawać użytkowników końcowych do konta produktu Sign w serwisie Admin Console. Jest to proces podobny do dodawania użytkowników do innych produktów i usług Adobe. Instrukcje dodawania użytkowników podano tutaj.

    Dodawanie użytkowników produktu Sign w serwisie Adobe Admin Console
    Dodawanie użytkowników produktu Sign w serwisie Admin Console

Korzystanie z konta Adobe Sign

Gdy konto produktu Sign zostanie skonfigurowane, użytkownicy końcowi mogą zacząć korzystać z aplikacji. Na tej stronie zebrano podręczniki i samouczki dotyczące używania aplikacji Sign. Jest również dostępny film prezentujący sposób wysyłania materiałów za pomocą aplikacji Sign, a także lista często poruszanych tematów.

Dodatkowe informacje dotyczące produktu Adobe Sign w serwisie Admin Console

W zależności od sposobu korzystania z konta Sign mogą mieć zastosowanie następujące dodatkowe informacje dotyczące produktu Sign w serwisie Admin Console.

Konfigurowanie integracji Adobe Sign z rozwiązaniami partnerskimi

Za pomocą serwisu Admin Console można zarządzać produktem Adobe Sign i integrować go z szeregiem aplikacji partnerskich. Tutaj podano pełną listę obsługiwanych aplikacji partnerskich oraz dokładne instrukcje realizacji takiej integracji.

Gdy produkt Sign podlega zarządzaniu za pośrednictwem serwisu Admin Console, użytkownik końcowy musi otrzymać bezpośredni dostęp do konta Sign (w Admin Console), aby móc korzystać z funkcji Sign w aplikacji partnerskiej. Instrukcje dodawania użytkowników do konta Sign w serwisie Admin Console podano w punkcie 4 procedury „Konfigurowanie konta Adobe Sign”. Obecnie produkt Sign zarządzany w Admin Console nie obsługuje funkcji samodzielnej konfiguracji dla użytkowników korzystających z funkcji Sign w aplikacjach partnerskich.

Raporty z wykorzystania produktu Adobe Sign

Wykonaj następującą procedurę, aby sprawdzić statystyki transakcji i wygenerować szczegółowe raporty z wykorzystania produktu Adobe Sign. Więcej informacji na temat raportów produktu Sign podano tutaj.

  1. Przejdź do sekcji Raporty i kliknij opcję Utwórz nowy raport.

    Tworzenie nowego raportu
  2. Aby wygenerować raport ze szczegółowymi statystykami wykorzystania, dostosuj ustawienia filtrów i kliknij opcję Uruchom raport.

    Uruchamianie raportu
  3. Zostanie wyświetlony raport graficzny zgodny z wybranymi filtrami. Można go wyeksportować do pliku CSV, klikając opcję Eksportuj dane raportu.

    Uwaga:

    Niektóre wykresy nie są dostępne w wersjach językowych innych niż angielska.

    Raporty

Typowe problemy

Poniżej wymieniono problemy, które może napotkać administrator lub użytkownik końcowy podczas korzystania z produktu Adobe Sign.

Użytkownik końcowy nie może się zalogować do aplikacji Adobe Sign

Problem: Użytkownik końcowy dodany do konta Sign w serwisie Admin Console nie może się mimo to prawidłowo zalogować do aplikacji Adobe Sign.

Potencjalna przyczyna: Adres e-mail tego użytkownika końcowego może już być powiązany z innym kontem Sign, co uniemożliwia mu dostęp do nowego konta.

Opcje rozwiązania problemu:

  • Rozwiązanie 1: Użyj innego adresu e-mail, aby dodać tego użytkownika końcowego do konta Sign w serwisie Admin Console.
  • Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy podczas logowania się do aplikacji Sign użytkownik otrzymuje jakieś informacje lub instrukcje. Produkt Sign często prosi w takiej sytuacji użytkownika końcowego o usunięcie powiązania adresu e-mail ze starym kontem Sign, tak aby było możliwe powiązanie go z nowym kontem.
  • Rozwiązanie 3: Skontaktuj się z działem obsługi klienta Adobe, korzystając z karty „Pomoc techniczna” w serwisie Admin Console. Tutaj podano więcej informacji o nawiązywaniu kontaktu z działem pomocy technicznej.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online