Podręcznik użytkownika Anuluj

Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   10. Kivuto — często zadawane pytania
   11. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
    6. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 7. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 8. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 9. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 10. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 11. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Szybka pomoc dla użytkowników Adobe Acrobat Sign
Ten produkt umożliwia szybkie podpisywanie dokumentów, przygotowywanie i wysyłanie dokumentu do podpisu, proszenie wielu osób o podpisanie dokumentu oraz zarządzanie dokumentami wysłanymi do podpisu i śledzenie ich. Zaloguj się, aby rozpocząć pracę. 
Przeczytaj przewodnik Szybki start.

Wykonuje: Administrator

Na tej stronie podano informacje dla administratorów produktu Adobe Acrobat Sign, którzy zarządzają użytkownikami i licencjami Adobe Acrobat Sign na platformie korporacyjnej Adobe — Adobe Admin Console.

Uwaga:

Niektóre konta Acrobat Sign mogą stosować inny sposób zarządzania użytkownikami i licencjami — bezpośrednio w aplikacji Acrobat Sign. Ta druga metoda została opisana w tym dokumencie.

Wprowadzenie do produktu Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console

Admin Console a aplikacja Acrobat Sign

Zarządzając kontem Acrobat Sign za pośrednictwem serwisu Admin Console, administrator może mieć dostęp do dwóch odrębnych środowisk administracyjnych 1) platformy Admin Console, 2) aplikacji Acrobat Sign. Dostępność jednego lub obu tych środowisk administracyjnych zależy od ustawień wybranych przez organizację. Każde z powyższych środowisk administracyjnych udostępnia odmienne funkcje.

W serwisie Admin Console administrator może zarządzać użytkownikami i ich dostępem do licencji w odniesieniu do wszystkich produktów i usług Adobe. Więcej informacji o serwisie Admin Console podano tutaj. Administrator produktu Acrobat Sign korzystający z serwisu Admin Console ma do dyspozycji następujące funkcje:

 • tworzenie początkowych administratorów produktu Acrobat Sign;
 • przyznawanie administratorom i użytkownikom końcowym dostępu do produktu Acrobat Sign;
 • tworzenie i edytowanie profilów produktu Acrobat Sign, w tym dodawanie do nich użytkowników;
 • tworzenie i edytowanie grup użytkowników Admin Console (co pozwala na przydzielenie takiej grupy do profilu produktu Acrobat Sign);
 • konfigurowanie pojedynczego logowania i usługi SAML dla użytkowników końcowych produktu Acrobat Sign (jeśli ma to zastosowanie);
 • ... a także inne funkcje.

Za pomocą aplikacji Acrobat Sign administrator może zarządzać składnikami, funkcjami i zachowaniem tego produktu. Aby wykonywać funkcje administracyjne w aplikacji Acrobat Sign, użytkownik musi najpierw otrzymać dostęp do produktu Acrobat Sign w serwisie Admin Console (zob. punkt 1 procedury „Konfigurowanie konta Acrobat Sign” poniżej). Więcej informacji o funkcjach administracyjnych w aplikacji Acrobat Sign podano tutaj oraz tutaj. Administrator produktu Acrobat Sign korzystający z funkcji administracyjnych tej aplikacji ma do dyspozycji następujące możliwości:

 • tworzenie i edytowanie grup użytkowników Acrobat Sign (w celu dostosowywania zachowania aplikacji w odniesieniu do różnych grup); więcej informacji podano poniżej w sekcji „Tworzenie grup użytkowników produktu Acrobat Sign”;
 • konfigurowanie preferencji podpisu;
 • przesyłanie niestandardowego logo;
 • konfigurowanie ustawień globalnych;
 • konfigurowanie ustawień bezpieczeństwa;
 • ... a także inne funkcje.

Licencje na użytkownika a licencje na transakcje

Produkt Acrobat Sign można nabywać na licencji opartej na liczbie użytkowników lub liczbie transakcji. Rodzaj wybranego planu decyduje o sposobie prezentowania produktu Acrobat Sign w serwisie Admin Console.

Licencje na użytkownika
Plan z licencjami według liczby użytkowników

Licencje według liczby transakcji
Plan z licencjami według liczby transakcji

Usługa VIP
Plan licencjonowany wg liczby transakcji (VIP Admin Console)

Administrator może wyświetlać w serwisie Admin Console informacje o liczbie użytkowników lub transakcji powiązanych z zarządzanym przez niego planem produktu Acrobat Sign.

Konfigurowanie konta Acrobat Sign

Poniżej podano ogólną procedurę konfigurowania konta Acrobat Sign w serwisie Admin Console. Pierwszy administrator otrzymuje dostęp do serwisu Admin Console, w którym pojawi się produkt Acrobat Sign. Administrator może wówczas wykonać następujące czynności:

 1. Tworzenie kont administratorów produktu Acrobat Sign

  Za pomocą serwisu Adobe Admin Console administrator systemu może zapewnić użytkownikom dostęp do produktu Acrobat Sign i nadać im status administratora. Dzięki temu będą mogli konfigurować funkcje Acrobat Sign i dostosowywać zachowanie tego produktu.

  Szczegółową procedurę i opcje tworzenia kont administratorów produktu Acrobat Sign opisano tutaj.

 2. Konfigurowanie konta Acrobat Sign

  Przed dodaniem użytkowników końcowych do konta produktu Acrobat Sign jego administrator może skonfigurować to konto odpowiednio do oczekiwanego przez organizację sposobu wykorzystania aplikacji. Może to obejmować konfigurowanie preferencji lub zachowań aplikacji Acrobat Sign, definiowanie opcji bezpieczeństwa, dostosowywanie wiadomości e-mail wysyłanych przez aplikację, a także inne aspekty.

  Tutaj podano omówienie sposobu konfiguracji konta Acrobat Sign przeznaczone dla administratora tego produktu.

 3. Konfigurowanie grup użytkowników Acrobat Sign oraz administratorów tych grup

  Użytkowników aplikacji Acrobat Sign można podzielić na grupy funkcjonalne, co jest przydatne, jeśli różne osoby mają różne wymagania dotyczące podpisów lub podlegają innym strukturom przełożonych. Jak wspomniano powyżej, grupy użytkowników aplikacji Acrobat Sign nie są równoważne grupom użytkowników w serwisie Admin Console. Początkowo użytkownik końcowy lub administrator, który otrzyma dostęp do produktu Acrobat Sign w serwisie Admin Console, jest umieszczany w domyślnej grupie użytkowników Acrobat Sign. Jednak administrator produktu może przenieść tego użytkownika do dowolnej innej grupy użytkowników Acrobat Sign. Ponadto użytkownik produktu Acrobat Sign może zostać wyznaczony na administratora grupy Acrobat Sign, co umożliwi mu konfigurowanie funkcji dla tej grupy użytkowników aplikacji.

  Tutaj przedstawiono omówienie grup użytkowników.

  Grupy Adobe Sign
  Grupy użytkowników produktu Acrobat Sign

 4. Dodawanie użytkowników do produktu Acrobat Sign

  Administrator Acrobat Sign może teraz dodawać użytkowników końcowych do konta produktu Acrobat Sign w serwisie Admin Console. Jest to proces podobny do dodawania użytkowników do innych produktów i usług Adobe. Instrukcje dodawania użytkowników podano tutaj.

  Użytkownicy serwisu Admin Console.
  Dodawanie użytkowników produktu Acrobat Sign w serwisie Adobe Admin Console

Korzystanie z konta Acrobat Sign

Gdy konto produktu Acrobat Sign zostanie skonfigurowane, użytkownicy końcowi mogą zacząć korzystać z aplikacji. Na tej stronie zebrano podręczniki i samouczki dotyczące używania aplikacji Acrobat Sign. Jest również dostępny film prezentujący sposób wysyłania materiałów za pomocą aplikacji Acrobat Sign, a także lista często poruszanych tematów.

Dodatkowe kwestie dotyczące produktu Acrobat Sign w serwisie Admin Console

W zależności od sposobu korzystania z konta Acrobat Sign mogą mieć zastosowanie następujące dodatkowe kwestie dotyczące produktu Acrobat Sign w serwisie Admin Console.

Konfigurowanie integracji Acrobat Sign z rozwiązaniami partnerskimi

Za pomocą serwisu Admin Console można zarządzać produktem Acrobat Sign i integrować go z szeregiem aplikacji partnerskich. Tutaj podano pełną listę obsługiwanych aplikacji partnerskich oraz dokładne instrukcje realizacji takiej integracji.

Gdy produkt Acrobat Sign podlega zarządzaniu za pośrednictwem serwisu Admin Console, użytkownik końcowy musi otrzymać bezpośredni dostęp do konta Acrobat Sign (w serwisie Admin Console), aby móc korzystać z funkcji Acrobat Sign w aplikacji partnerskiej. Instrukcje dodawania użytkowników do konta Acrobat Sign w serwisie Admin Console podano w punkcie 4 procedury „Konfigurowanie konta Acrobat Sign”. Obecnie produkt Acrobat Sign zarządzany w serwisie Admin Console nie obsługuje funkcji samodzielnej konfiguracji dla użytkowników korzystających z funkcji Acrobat Sign w aplikacjach partnerskich.

Typowe problemy

Poniżej wymieniono problemy, które może napotkać administrator lub użytkownik końcowy podczas korzystania z produktu Acrobat Sign.

Użytkownik końcowy nie może się zalogować do aplikacji Acrobat Sign

Problem: Użytkownik końcowy dodany do konta Acrobat Sign w serwisie Admin Console nie może się mimo to prawidłowo zalogować do aplikacji Acrobat Sign.

Potencjalna przyczyna: Adres e-mail tego użytkownika końcowego może już być powiązany z innym kontem Acrobat Sign, co uniemożliwia mu dostęp do nowego konta.

Możliwe rozwiązania problemu:

 • Rozwiązanie 1: Użyj innego adresu e-mail, aby dodać tego użytkownika końcowego do konta Acrobat Sign w serwisie Admin Console.
 • Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy podczas logowania się do aplikacji Acrobat Sign użytkownik otrzymuje jakieś informacje lub instrukcje. Produkt Acrobat Sign często prosi w takiej sytuacji użytkownika końcowego o usunięcie powiązania adresu e-mail ze starym kontem Acrobat Sign, tak aby było możliwe powiązanie go z nowym kontem.
 • Rozwiązanie 3: Skontaktuj się z działem obsługi klienta Adobe, korzystając z karty „Pomoc techniczna” w serwisie Admin Console. Tutaj podano więcej informacji o nawiązywaniu kontaktu z działem pomocy technicznej.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto