Nie można dodać tego adresu e-mail do Twojego konta

Podczas dodawania użytkowników do Twojego konta Adobe Sign możesz napotkać komunikat błędu, informujący, że „Nie można dodać tego adresu e-mail do Twojego konta”.

Ten komunikat o błędzie sugeruje jeden lub dwa problemy z pocztą e-mail (użytkownika), pod warunkiem że:

 • Adres e-mail jest używany, ale użytkownik nie jest „aktywny”
 • Ustawienia Twojej domeny w usłudze Adobe Sign nie obejmują domeny poczty e-mail użytkownika

Użytkownicy, którzy nie są „aktywni”

Użytkownicy w systemie Adobe Sign mogą mieć jeden z kilku poziomów statusu: Aktywny, Utworzony, Oczekujący i Nieaktywny.

Aby sprawdzić, czy Twoi użytkownicy mają status Nieaktywny, sprawdź swoją listę użytkowników (Konto > Użytkownicy).

Aktywni użytkownicy wyświetlani są po otworzeniu listy Użytkownicy na konsoli administracyjnej usługi Adobe Sign.

Domyślna lista użytkowników wyświetla tylko Aktywnych użytkowników

 

Użytkownicy, którzy nie są Aktywni, zostaną odfiltrowani.  Aby wyświetlić wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij symbol trzech linii w prawym górnym rogu i wybierz opcję Pokaż wszystkich użytkowników.

Menu pokazujące wszystkich użytkowników

 

Zostanie wyświetlona pełna lista użytkowników, których będzie można sortować, klikając nagłówki kolumn. Sortowanie według adresu e-mail jest to zazwyczaj najlepsza opcja, ponieważ adres e-mail jest kluczową informacją wprowadzaną podczas tworzenia użytkownika i przyczyną komunikatu o błędzie.

Pełna lista użytkowników

Wysoki poziom rozróżniania statusów:

 • Aktywni użytkownicy – użytkownicy, którzy mogą logować się do systemu Adobe Sign i wysyłać umowy.
 • Utworzeni użytkownicy – użytkownicy, którzy zostali dodani do konta, ale nie ustawili jeszcze haseł. Ponieważ hasła nie zostały ustalone, nie mogą się oni logować do systemu.
  • Po kliknięciu opcji Utworzony użytkownik możesz wybrać opcję Wyślij wiadomość e-mail ponownie lub Zresetuj hasło. Obie opcje spowodują wysyłanie do użytkownika wiadomości e-mail z prośbą o ustawienie hasła i aktywację konta.
 • Nieaktywni użytkownicy – użytkownicy utworzeni w systemie, którzy zostali dezaktywowani. Nieaktywni użytkownicy nie mają żadnego dostępu do usługi Adobe Sign, w tym w celu podpisywania umów.
  • Po kliknięciu opcji Nieaktywny użytkownik możesz wybrać opcję Reaktywuj użytkownika.
  • Reaktywacja użytkownika spowoduje zmianę jego statusu na Aktywny i wysłanie wiadomość e-mail, umożliwiającej mu ustalenie nowego hasła.
 • Oczekujący użytkownicy – użytkownicy Oczekujący są osobami skojarzonymi na pewnym etapie z umową, dla których administrator nie utworzył konta.
  • Użytkownicy Oczekujący mogą zostać przekonwertowani do Aktywnych w ramach normalnego procesu dodawania użytkownika.

Problemy z nazwą domeny

Niektóre konta są skonfigurowane z zabezpieczeniami na poziomie domeny. Wszyscy licencjonowani klienci strony, jak również klienci korzystający z funkcji SAML, powinni mieć tego typu zabezpieczenia.

Należy jednak pamiętać, że zabezpieczenia na poziomie domeny nie są wyświetlane w interfejsie administratora.  Można je sprawdzić wyłącznie wewnętrznie poprzez dział obsługi klienta lub zespół ds. sukcesów klienta.

Jeśli nie możesz znaleźć problematycznego użytkownika na swoim koncie pod żadnym ze statusów, problem jest prawie na pewno związany z uprawnieniami domeny.  Skontaktuj się z działem obsługi klienta lub menedżerem ds. sukcesów klienta, o ile jest dostępny.

Podaj adres e-mail swojego administratora konta oraz adres e-mail użytkownika, którego próbujesz dodać.

Uzyskiwanie własności domeny jest procesem bezpośrednim, ale zajmuje trochę czasu.  Jeśli uważasz, że masz problem z typem domeny lub po prostu chcesz aktywnie zapobiegać takiej możliwości, rozpocznij proces uzyskiwania własności odpowiednio wcześniej.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online