Dezaktywacja użytkownika na koncie

Administrator konta może dezaktywować identyfikator użytkownika na danym koncie. Nieaktywny identyfikator użytkownika nie może być używany do logowania się, wysyłania i podpisywania dokumentów oraz nie zajmuje miejsca na koncie.  

Gdy użytkownik opuszcza firmę, należy zdezaktywować jego identyfikator użytkownika z poziomu konsoli administratora w usłudze Adobe Sign, aby zabezpieczyć dane logowania przed nieautoryzowanym dostępem.

Dezaktywacja identyfikatora użytkownika zapobiega logowaniu, ale nie powoduje anulowania trwających transakcji i nie ma na nie wpływu. Wszystkie transakcje danego identyfikatora użytkownika zostają zakończone w normalny sposób. Dezaktywacja jest tylko środkiem zapobiegającym logowaniu/uzyskiwaniu dostępu.

Nieaktywnych użytkowników można aktywować ponownie w dowolnym momencie, bez negatywnego wpływu na identyfikator użytkownika. Jednakże użytkownik musi ponownie ustawić hasło, korzystając z łącza przypomnienia hasła na stronie logowania.

Administratorzy kont mogą dezaktywować użytkowników w dowolnym momencie. Administratorzy grup mogą dezaktywować użytkowników, jeżeli mają nadane uprawnienia dostępu do funkcji dodawania użytkowników.

Inactive user on User list

Szybkie kroki

 1. Przejdź do pozycji Konto > Użytkownicy.
 2. Kliknij menu Opcje i wybierz polecenie Pokaż wszystkich użytkowników.
 3. Kliknij adres e-mail użytkownika.
 4. Kliknij przycisk Wyłącz użytkownika.
 5. Zaznacz opcję udostępnienia konta użytkownika administratorowi.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby ukończyć dezaktywację.

Krok po kroku

 1. Aby dezaktywować użytkownika, zaloguj się jako administrator konta (lub grupy) i otwórz kartę Konto > Użytkownicy.

  Kliknij opcję Pokaż wszystkich użytkowników w menu Opcje
  .

  Nav to Users
 2. Zostaną wyświetleni wszyscy użytkownicy.

  Znajdź i kliknij jednokrotnie użytkownika, którego chcesz dezaktywować

  Po zaznaczeniu użytkownika na górze listy pojawi się łącze Wyłącz użytkownika. Kliknij przycisk Wyłącz użytkownika.

  DEactivate User Link
 3. Po kliknięciu przyciski Wyłącz użytkownika zostanie wyświetlona strona potwierdzenia. Wyświetlony tekst służy potwierdzeniu, że administrator zdaje sobie sprawę z tego, że użytkownik nie będzie mógł logować się oraz wysyłać i podpisywać umów.

  Zostanie również wyświetlone zapytanie, czy mają zostać wyświetlone wszystkie umowy dezaktywowanego konta. Ta opcja dostępna jest tylko w przypadku włączenia funkcji udostępniania konta.

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie jednostronnego udostępnienia oraz wyświetlenie wszystkich umów dezaktywowanego użytkownika na karcie Zarządzaj. Udostępnienie można anulować w dowolnym momencie.

  Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij przycisk Tak, wyłącz.

  Deactivate Challenge

  Uwaga:

  Aby skonfigurować to udostępnienie w przyszłości, można wrócić do ustawień użytkowników, aktywować użytkownika, a następnie ponownie go dezaktywować.

 4. Nastąpi przekierowanie na stronę użytkownika.

  Na górze strony pojawi się komunikat o powodzeniu operacji.

  Użytkownik ponownie pojawi się na liście, a jego status będzie Nieaktywny.

  Success Message

Wskazówka od Działu pomocy

 • Dezaktywowani użytkownicy nie mogą podpisywać dokumentów ani się logować. Jeżeli użytkownik musi podpisać dokumenty, utwórz przypadek w Dziale pomocy, aby jego pracownicy usunęli użytkownika z konta i ponownie go aktywowali.

Uwaga:

Należy upewnić się, że to administrator jest osobą, która utworzyła przypadek. Ze względów bezpieczeństwa spełnione zostanie żądanie tylko administratora konta.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online