Definicje statusu identyfikatora użytkownika

Administratorzy konta i grup mogą zobaczyć wszystkich użytkowników związanych z kontami, wybierając kolejno Konto > Grupy użytkowników > Pokaż wszystkich użytkowników.

W nowym interfejsie użytkownika wybierz kolejno Konto > Użytkownicy.

Nad listą użytkowników dostępne są cztery przyciski:

  • Po lewej stronie znajduje się przycisk Szukaj służący do wyszukiwania użytkowników na koncie.
  • Po prawej stronie:
    • Ikona plusa służy do dodawania użytkowników
    • Ikona strzałki służy do eksportowania listy użytkowników
    • Ikona z trzema paskami daje dostęp do większej liczby opcji, wliczając w to opcję wyświetlenia większej liczby użytkowników.
Przyciski użytkownika
Przyciski wyszukiwania, dodawania użytkownika, eksportu użytkownika oraz dostępu do większej liczby opcji

Uwaga:

Jeżeli nie wyświetlono wszystkich użytkowników, usuń zaznaczenie opcji Pokaż tylko aktywnych użytkowników.

Kolumna Status zawiera status użytkownika. Poniżej znajdują się opisy poszczególnych statusów.

Aktywny

Aktywni użytkownicy mogą logować się i uzyskiwać dostęp do wszystkich funkcji swojego konta. Aktywni użytkownicy zajmują miejsce na koncie. Na przykład jeżeli dostępne jest konto z dziesięcioma miejscami, na koncie może znajdować się tylko dziesięciu aktywnych użytkowników.

Nieaktywny

Nieaktywni użytkownicy zostali zdezaktywowani przez administratora konta i nie mogą logować się oraz wyświetlać, przesyłać i podpisywać dokumentów. Ponadto nie zajmują oni miejsca na koncie. Jest to dobre rozwiązanie zapobiegające niepożądanemu dostępowi użytkowników oraz zwalniające miejsce na koncie. Administrator konta może ponownie aktywować użytkownika i zmienić jego status na Aktywny.

Uwaga:

Jeżeli konieczne jest, aby NIEAKTYWNY użytkownik podpisał dokumenty, należy utworzyć przypadek obsługi technicznej w celu usunięcia użytkownika z konta i ponownej aktywacji.

Utworzony

Status Utworzony oznacza, że adres e-mail został dodany do konta przez administratora, ale użytkownik nigdy nie zarejestrował się w usłudze Adobe Sign lub nie utworzył hasła. Użytkownicy o tym statusie nie mogą się logować ani zajmować miejsca na koncie. Mogą jedynie podpisywać wysyłane im dokumenty. Po zarejestrowaniu się ich status zmieni się na Aktywny.

Oczekujący

Status Oczekujący oznacza, że na adres e-mail wysłano dokumenty do podpisania, a użytkownik nigdy nie zarejestrował się w usłudze Adobe Sign ani nie utworzył hasła. Użytkownicy o tym statusie nie mogą się logować ani zajmować miejsca na koncie. Mogą jedynie podpisywać wysyłane im dokumenty. Po zarejestrowaniu się ich status zmieni się na Aktywny.

Niezweryfikowany

Status Niezweryfikowany oznacza, że do użytkownika wysłano wiadomość weryfikacyjną e-mail w celu potwierdzenia prawidłowości adresu e-mail, ale użytkownik nie kliknął łącza zawartego w wiadomości. Użytkownicy o tym statusie nie mogą się logować ani zajmować miejsca na koncie. Mogą jedynie podpisywać wysyłane im dokumenty. Po kliknięciu łącza w weryfikacyjnej wiadomości e-mail, status użytkownika zostanie zmieniony na Aktywny.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online