Rozwiązywanie problemów z wysyłką zbiorczą

Delegowanie/zastąpienie osoby podpisującej

Nie można oddelegować wysłanych transakcji wysyłki zbiorczej do żadnego innego sygnatariusza. Jeśli pierwotny odbiorca nie jest osobą, która ma podpisać dany dokument, anuluj transakcje przesłane za pośrednictwem usługi Następnie wyślij dokument jako nową transakcję do nowej osoby podpisującej.

Odbita wiadomość e-mail

Jeśli wiadomość e-mail przesłana do danego odbiorcy zostaje odbita, sprawdź, czy wprowadzony adres e-mail jest poprawny.

Jeśli adres e-mail był poprawny, odbiorca może skorzystać z następujących wskazówek, aby upewnić się, że może otrzymywać wiadomości e-mail z usługi Adobe Sign:

  • Sprawdź folder spam.
  • Dodaj adres „adobesign@adobesign.com” do książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
  • Jeśli w poczcie e-mail ustawiono rygorystyczną zasadę bezpieczeństwa, która blokuje wiadomości e-mail z aktywnymi łączami HTML, zmień to ustawienie.
  • Wyłącz filtrowanie.

Możesz ustawić przypomnienie dla danej transakcji na podany adres e-mail została wysłana kolejna wiadomość z prośbą o podpisanie. Jeśli problem nadal występuje, prześlij do działu pomocy technicznej zgłoszenie ze szczegółowym opisem problemu oraz odbijanym adresem e-mail.

Jeśli adres e-mail był nieprawidłowy lub błędny, anuluj transakcję przesłaną za pośrednictwem usługi , a następnie wyślij dokument jako nową transakcję do nowej osoby podpisującej.

Błąd partii

Często spotykana jest sytuacja, w której ten sam adres e-mail, z którego wysyłana jest transakcja wysyłki zbiorczej, znajduje się również na liście odbiorców. Transakcje nie mogą być przesyłane na ten sam adres e-mail, z którego są wysyłane. Dokładnie sprawdź listę odbiorców i upewnij się, że nie ma na niej adresu e-mail użytego przy logowaniu się do usług Adobe Sign.

Jeśli problem nadal występuje, prześlij do działu pomocy technicznej zgłoszenie ze szczegółowym opisem problemu i załącz do niego zrzuty ekranu komunikatów o błędach oraz plik CSV.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?