Wysyłanie podpisu Mega Sign za pomocą pliku CSV

Możesz użyć pliku CSV, aby zaimportować adresy e-mail odbiorców i wprowadzić niestandardowe dane do pól w dokumentach wysyłanych do każdego odbiorcy. Możesz również spersonalizować treść wiadomości e-mail wysyłanej do poszczególnych odbiorców, prosząc o podpisanie dokumentów.

Skrót CSV oznacza dane oddzielone przecinkami (Comma-Separated Value). W programie Excel można zapisywać pliki w tym formacie.

Uwaga:

Ten film pokazuje, jak skonfigurować plik CSV oraz jak używać go w transakcjach typu Mega Sign. Pokazuje on także sposób śledzenie stanu wszystkich dokumentów w transakcji Mega Sign. 


Konfiguracja pliku .CSV

Przed skonfigurowaniem pliku .CSV konieczna jest znajomość nazw pól w dokumencie. Sposób konfiguracji może różnić się w zależności od pól dodanych do dokumentu:

 • Jeżeli dokument stworzono za pomocą znaczników (tekstowych lub PDF), skorzystaj z nazwy zdefiniowanej w znaczniku. Na przykład znacznik {{Address1_es_:signer1}} zawiera nazwę Address1.
 • W przypadku korzystania ze środowiska pozwalającego na przeciąganie i upuszczanie, otwórz edycję dokumentu i kliknij dwukrotnie żądane pole. Nazwa pola wyświetlana jest u góry okna właściwości.

Gdy znasz już nazwy wszystkich pól w dokumencie, otwórz przykładowy plik znajdujący się na stronie wysyłania podpisu Mega lub utwórz plik programu Excel.

 1. Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól i znaczniki informacji. Aby dodać własne pola, dodaj ich nazwy jako nagłówki kolumn.

  Znaczniki informacyjne zostały opisane poniżej:

  _es_signer_email (wymagany) oznacza adres e-mail sygnatariusza;

  _es_signer_name (opcjonalny) oznacza imię i nazwisko sygnatariusza wykorzystane w podpisie;

  _es_signer_fullname (opcjonalny) oznacza imię i nazwisko sygnatariusza widoczne na dokumencie;

  _es_signer_company (opcjonalny) oznacza nazwę firmy sygnatariusza;

  _es_signer_title (opcjonalny) oznacza tytuł sygnatariusza;

  _es_agreement_message (opcjonalny) oznacza wiadomość zawartą w treści wiadomości e-mail wysłanej do sygnatariusza.

  Pozostałe użyte nazwy (telefon i kod pocztowy) są nazwami niestandardowych pól dodanych do dokumentu.

  Znaczniki informacyjne w pliku CSV
 2. Następne wiersze wypełniane są informacjami dotyczącymi sygnatariuszy. Tutaj można ustawić adresy e-mail, imiona i nazwiska, nazwy firm, tytuły, własne wiadomości i inne informacje zawarte w niestandardowych polach.

  Wprowadzone dane sygnatariusza
 3. Zapisz plik w systemie lokalnym, korzystając z rozszerzenia .CSV.

  Zapis w postaci pliku CSV w systemie lokalnym

Wysyłanie z wykorzystaniem pliku .CSV

 1. Po utworzeniu pliku .CSV kliknij przycisk Mega Sign na stronie pulpitu.

  Łącze Mega Sign na stronie pulpitu
 2. Na stronie wysyłania podpisu Mega Sign kliknij przycisk Importuj odbiorców i scal pola z pliku, aby skorzystać z pliku .CSV do celów wysyłania.

  Importowanie odbiorców i scalanie pola z pliku
 3. Kliknij przycisk Wyślij.

  Przekaż
 4. Kliknij plik .CSV, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk Otwórz.

  Przeglądaj i wybierz plik CSV
 5. Ustaw żądane opcje i kliknij przycisk Wyślij.

  Wybierz opcje i wyślij

Wskazówki od Działu pomocy – warto się z nimi zapoznać!

 • W pliku CSV muszą znajdować się co najmniej dwa różne adresy e-mail.
 • Adres e-mail nadawcy nie może znajdować się w pliku CSV.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online