Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Program Fuse można pobrać z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Program Fuse i inne aplikacje Creative Cloud można zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Postępuj według tych szczegółowych instrukcji, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Podstawy

Program Fuse wymaga 4 GB pamięci RAM i 5,5 GB miejsca na dysku twardym. Program działa w systemach Windows 7 (i nowsze) i Mac OS X v10.8 (i nowsze). Pobierz pełną listę wymagań systemowych.

Program Fuse jest bezpłatny w wersji beta. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcja Najczęściej zadawane pytania dot. Fuse.

Następnie wykonaj czynności opisane w tym samouczku, aby utworzyć pierwszą postać 3D. W tym artykule wprowadzającym można również uzyskać informacje na temat podstawowego obiegu pracy.

Zapoznaj się z opisem obszaru roboczego i dowiedz się, jak dostosować interfejs użytkownika oraz preferencje.

Jeśli nie znasz terminologii używanej w branży grafiki 3D, zapoznaj się z naszym wizualnym słownikiem terminów 3D.

Dostosuj

Tak. Aby tworzyć zawartości niestandardowe, pobierz pakiet Content Creator Pack. Wybierz pozycje Plik > Pobierz pakiet Content Creator Pack. Dowiedz się więcej o tworzeniu zawartości niestandardowych.

Tak. Dowiedz się, jak importować niestandardowe zawartości takie jak substancje, postaci, ubrania i fryzury.

Aby utworzyć niestandardową sylwetkę, należy opracować postać podstawową w odpowiednim oprogramowaniu do rzeźbienia, a następnie zaimportować zawartość do programu Fuse. Dowiedz się, jak utworzyć niestandardową sylwetkę.

Aby utworzyć niestandardowe ubrania lub włosy, rozpocznij od postaci podstawowej i utwórz rzeźbę niestandardową w odpowiednim oprogramowaniu. Patrz: Tworzenie niestandardowych ubrań lub Tworzenie niestandardowych włosów.

Współpraca z innymi aplikacjami

Tak. Dowiedz się, jak wyeksportować zawartość z programu Fuse w celu opracowania w innej aplikacji.

Uwaga: Ważna informacja dla klientów Mixamo.
Wycofujemy funkcje i usługi w tej witrynie – dowiedz się, jaki ma to wpływ na Ciebie. Odwiedź stronę http://blogs.adobe.com/adobecare/2017/05/23/download-assets-from-mixamo/.

Dowiedz się, jak tworzyć realistyczne złożone zdjęcia w programie Photoshop z użyciem postaci 3D.

Za pomocą usługi Creative Cloud 3D Animation (Preview) dostępnej w programie Photoshop można animować postaci 3D utworzone w programie Fuse.

W wersji beta usługi Mixamo są dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników dysponujących identyfikatorem Adobe ID. Zaloguj się w sklepie Mixamo za pomocą identyfikatora Adobe ID. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcja Najczęściej zadawane pytania dot. Fuse.

Uwaga: Ważna informacja dla klientów Mixamo.
Wycofujemy funkcje i usługi w tej witrynie – dowiedz się, jaki ma to wpływ na Ciebie. Odwiedź stronę http://blogs.adobe.com/adobecare/2017/05/23/download-assets-from-mixamo/.

Dostępne są informacje dotyczące Mixamo, np. samouczki, sposoby rozwiązywania problemów i łącza do forów Mixamo.

Uwaga: Ważna informacja dla klientów Mixamo.
Wycofujemy funkcje i usługi w tej witrynie – dowiedz się, jaki ma to wpływ na Ciebie. Odwiedź stronę http://blogs.adobe.com/adobecare/2017/05/23/download-assets-from-mixamo/.