Adobe Fuse (Beta) — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Aplikacja Fuse została usunięta z pakietu Creative Cloud i nie jest już dostępna do pobierania.

Tak, koniec usługi Adobe Fuse dotyczy wszystkich użytkowników. 

Aplikacja Fuse nie jest już obsługiwana, a firma Adobe nie będzie mogła oferować wsparcia w zakresie bieżących problemów. 

W zeszłym roku odświeżyliśmy Mixamo.com, usługę internetową do rigowania postaci i tworzenia animacji w 3D. Możesz znaleźć dziesiątki gotowych do użycia postaci w 3D i odświeżony interfejs użytkownika.

W związku z usunięciem programu Fuse z usług Creative Cloud nie będzie już możliwe bezpośrednie przesyłanie postaci z programu Fuse do usługi Mixamo z dniem 28 września 2020 r.  Możesz nadal używać usługi Mixamo dla postaci w programie Fuse, ręcznie eksportując i przesyłając pliki:

  • Wyeksportuj postać do formatu .obj
  • Skompresuj formaty .obj, .mtl i tekstury w plik .zip
  • Prześlij plik .zip bezpośrednio do witryny Mixamo.com

Ręczne przesyłanie umożliwi dalsze korzystanie z usług Mixamo do automatycznego rigowania postaci, ale nie zapewni wsparcia w zakresie blendingu twarzy ani żadnych unikalnych funkcji programu Fuse do rigowania postaci.

Zaloguj się na konto Adobe. Następnie kliknij przycisk Zmień dla opcji Bieżące hasło i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować i zmienić.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Postępuj według tych szczegółowych instrukcji, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Program Fuse wymaga 4 GB pamięci RAM i 5,5 GB miejsca na dysku twardym. Program działa w systemach Windows 7 (i nowsze) i Mac OS X v10.8 (i nowsze). Pobierz pełną listę wymagań systemowych.

Program Fuse jest bezpłatny w wersji beta. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcja Najczęściej zadawane pytania dot. Fuse.

Następnie wykonaj czynności opisane w tym samouczku, aby utworzyć pierwszą postać 3D. W tym artykule wprowadzającym można również uzyskać informacje na temat podstawowego obiegu pracy.

Zapoznaj się z opisem obszaru roboczego i dowiedz się, jak dostosować interfejs użytkownika oraz preferencje.

Jeśli nie znasz terminologii używanej w branży grafiki 3D, zapoznaj się z naszym wizualnym słownikiem terminów 3D.

Tak. Aby tworzyć zawartości niestandardowe, pobierz pakiet Content Creator Pack. Wybierz pozycje Plik > Pobierz pakiet Content Creator Pack. Dowiedz się więcej o tworzeniu zawartości niestandardowych.

Tak. Dowiedz się, jak importować niestandardowe zawartości takie jak substancje, postaci, ubrania i fryzury.

Aby utworzyć niestandardową sylwetkę, należy opracować postać podstawową w odpowiednim oprogramowaniu do rzeźbienia, a następnie zaimportować zawartość do programu Fuse. Dowiedz się, jak utworzyć niestandardową sylwetkę.

Aby utworzyć niestandardowe ubrania lub włosy, rozpocznij od postaci podstawowej i utwórz rzeźbę niestandardową w odpowiednim oprogramowaniu. Patrz: Tworzenie niestandardowych ubrań lub Tworzenie niestandardowych włosów.

Tak. Dowiedz się, jak wyeksportować zawartość z programu Fuse w celu opracowania w innej aplikacji.

Uwaga: Ważna informacja dla klientów Mixamo.
Wycofujemy funkcje i usługi w tej witrynie – dowiedz się, jaki ma to wpływ na Ciebie. Odwiedź stronę http://blogs.adobe.com/adobecare/2017/05/23/download-assets-from-mixamo/.

Dowiedz się, jak tworzyć realistyczne złożone zdjęcia w programie Photoshop z użyciem postaci 3D.

Za pomocą usługi Creative Cloud 3D Animation (Preview) dostępnej w programie Photoshop można animować postaci 3D utworzone w programie Fuse.

W wersji beta usługi Mixamo są dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników dysponujących identyfikatorem Adobe ID. Zaloguj się w sklepie Mixamo za pomocą identyfikatora Adobe ID. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcja Najczęściej zadawane pytania dot. Fuse.

Uwaga: Ważna informacja dla klientów Mixamo.
Wycofujemy funkcje i usługi w tej witrynie – dowiedz się, jaki ma to wpływ na Ciebie. Odwiedź stronę http://blogs.adobe.com/adobecare/2017/05/23/download-assets-from-mixamo/.

Dostępne są informacje dotyczące Mixamo, np. samouczki, sposoby rozwiązywania problemów i łącza do forów Mixamo.

Uwaga: Ważna informacja dla klientów Mixamo.
Wycofujemy funkcje i usługi w tej witrynie – dowiedz się, jaki ma to wpływ na Ciebie. Odwiedź stronę http://blogs.adobe.com/adobecare/2017/05/23/download-assets-from-mixamo/.