Uwaga: Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w języku angielskim.

Usługa Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)

Usługa Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź) w programie Photoshop pozwala na łatwe animowanie postaci 3D. Obecnie usługa ta współpracuje z modelami 3D postaci ludzkich przygotowanymi w programie Adobe Fuse CC (beta). Za jej pomocą można stosować do modeli różne pozy, animacje i efekty, używając elementów sterujących dostępnych w programie Photoshop. Dodatkowo możliwe jest integrowanie postaci z większymi scenami 3D w różnych scenariuszach oraz drukowanie ich na drukarkach 3D. Program Photoshop ułatwia ustawienie kąta kamery i oświetlenia w celu uzyskania pożądanego wyglądu.

Uwaga:

Usługa Creative Cloud 3D Animation jest domyślnie włączona. Jeśli nie można jej użyć, należy się upewnić, że jest zaznaczona opcja Preferencje > Zapowiedzi technologii > Włącz animacje 3D CC (zapowiedź). Usługa staje się aktywna natychmiast po zamknięciu okna dialogowego Preferencje.

Adobe Fuse (beta) a Biblioteki Creative Cloud

Adobe Fuse CC (beta) to aplikacja komputerowa do szybkiego tworzenia własnych modeli 3D postaci ludzkich. Nie wymaga doświadczenia w pracy z grafiką 3D. Za pomocą biblioteki materiałów 3D można szybko utworzyć postacie wysokiej jakości — twarzami, ciałami, ubraniami i teksturami — a ponad 280 atrybutów pozwala określić własne wartości koloru, tekstury i kształtu.

Po utworzeniu postaci w programie Adobe Fuse (beta) można je zapisać w Bibliotekach Creative Cloud i wprowadzić do obszaru roboczego 3D w programie Photoshop. Program Photoshop pozwala zastosować do postaci animacje, pozy i efekty oraz umieścić je w większych, złożonych scenach 3D.

Adobe Fuse a Biblioteki Creative Cloud
Zapisywanie modelu 3D utworzonego w programie Adobe Fuse (beta) w bibliotece Creative Cloud

Animowanie postaci 3D w programie Photoshop

Animowanie postaci w programie Photoshop wymaga modyfikacji jej właściwości w obszarze roboczym 3D. Zakres możliwych zmian w obszarze roboczym 3D obejmuje następujące właściwości animacji:

Animowanie postaci 3D w programie Photoshop
A. Ciało | B. Twarz | C. Współrzędne | D. Menu Właściwości | E. Wyszukaj | F. Opcje wyszukiwania 

Ciało

Ustawianie właściwości ciała postaci 3D.

Twarz

Ustawianie właściwości twarzy postaci 3D.

Współrzędne

Ustawianie dokładnych wartości lokalizacji postaci 3D.

Menu Właściwości

Dostosowywanie rozmiaru i stylu miniaturek.

Wyszukaj

Wyszukiwanie ruchów ciała lub wyrazów twarzy.

Opcje wyszukiwania

Filtrowanie animacji według kategorii i typu.

Omówienie | Animacja postaci 3D

 1. W panelu Biblioteki otwórz bibliotekę, z którą jest zsynchronizowana postać. Program Photoshop umieści postać z programu Fuse (beta) w zasobach 3D.

 2. Kliknij dwukrotnie postać, aby ją otworzyć.

  Animacje 3D w programie Photoshop
  Zsynchronizowany zasób 3D z programu Fuse

 3. Jeśli korzystasz z innej przestrzeni roboczej, przełącz się do przestrzeni roboczej 3D. Wybierz polecenie Okno > 3D.

 4. Zaznacz szkielet postaci w panelu Warstwy 3D.

  Panel warstw 3D w programie Photoshop
  Szkielet postaci

  Uwaga:

  Aby wygodniej poruszać się nad postacią, można kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję wyświetlenia na środku obrazu samej postaci lub jej twarzy.

 5. W panelu Właściwości wybierz opcję Ciało.

 6. Wyszukaj działanie, na przykład Taniec.

 7. Kliknij miniaturkę, aby zastosować animację do modelu. W razie potrzeby dostosuj parametry animacji.

  Przycięcie

  Dopasuj punkty początkowy i końcowy animacji. Określ punkt początkowy animacji w polu Minimum i końcowy w polu Maksimum.

  Lokalnie

  W przypadku animacji powodujących utratę ostrości postaci 3D, na przykład biegu, to ustawienie wymusza, aby animowana postać pozostawała w miejscu.

  Odbicie

  Przełącza strony animacji.

  Odstęp między rękami

  Dopasowanie rozłożenia rąk.

  Przyspieszenie

  Dopasuj szybkość animacji.

  Animacje 3D w programie Photoshop
  Stosowanie animacji

 8. W panelu Właściwości wybierz opcję Twarz.

 9. Wyszukaj wyraz twarzy, na przykład Radosna.

 10. Kliknij miniaturkę, aby zastosować animację do modelu. W razie potrzeby dostosuj natężenie wyrazu twarzy oraz położenie oczu i głowy.

  Animacje 3D w programie Photoshop
  Dopasowanie natężenia wyrazu twarzy

Wynik

Powstanie w ten sposób całkowicie animowana i pozowana postać, którą można umieścić w dowolnej scenie.

Animacje 3D w programie Photoshop
Postać 3D gotowa do umieszczenia w kompozycji

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online