Lista błędów związanych z brakiem zgodności produktów Adobe Creative Cloud i systemu macOS 10.14 Mojave.

Uwaga:

Po uaktualnieniu systemu macOS to wersji 10.14 Mojave lub uruchomieniu na nim aplikacji Creative Cloud po raz pierwszy może wyświetlić się ostrzeżenie o konieczności optymalizacji oprogramowania firmy Adobe w celu zwiększenia wydajności. Jest to spowodowane 32-bitowymi komponentami, nad którymi pracujemy w następnej aktualizacji Creative Cloud. Na chwilę obecną nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkowników i wszystkie aplikacje powinny działać poprawnie.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kompatybilność aplikacji 32-bitowych z systemem macOS.

Firma Adobe przetestowała najnowsze wersje aplikacji Adobe Creative Cloud w celu zapewnienia ich niezawodności, wydajności i użyteczności po zainstalowaniu w środowiskach opartych na technologii Intel działających w systemie macOS 10.14 Mojave. Wszystkie produkty Creative Cloud w najnowszej wersji są zgodne.

Czy firmie Adobe znane są przypadki poważnych problemów, błędów lub nietypowego działania aplikacji Creative Cloud lub programów Adobe Acrobat® uruchamianych w systemie macOS Mojave?

Wiemy o kilku problemach, których mogą doświadczyć użytkownicy programu po dokonaniu aktualizacji do wersji macOS 10.14. Pracujemy nad rozwiązaniem tych problemów w przygotowywanym wydaniu.

Czy inne aplikacje Creative Cloud wymagają aktualizacji w celu zapewnienia zgodności z systemem macOS Mojave?

Obecnie nie.

Jak zgłosić ewentualnie pojawiające się problemy?

W przypadku wystąpienia problemów użytkownik powinien zgłosić ten fakt, korzystając z formularza zgłoszenia błędu.

W aplikacjach Creative Cloud wykorzystuję wiele wtyczek i sterowników urządzeń. Czy będą działać w systemie macOS Mojave?

Zachęcamy do sprawdzania zgodności wtyczki u producenta przed uaktualnieniem do systemu macOS Mojave. Ponadto Zalecamy użytkownikom przetestowanie partycji spoza środowiska produkcyjnego na własną rękę, aby upewnić się, że posiadany sprzęt i sterowniki działają w nowym systemie operacyjnym.

Czy firma Adobe zapewnia pomoc techniczną dla produktów działających w systemie macOS Mojave?

Firma Adobe zapewnia pomoc techniczną użytkownikom korzystającym z systemu macOS Mojave zgodnie z naszymi standardowymi zasadami dotyczącymi pomocy technicznej dla klientów. Odwiedź stronę pomocy technicznej, aby uzyskać dodatkowe informacje o naszych programach wsparcia technicznego.

Czy wersje próbne poszczególnych programów są zgodne z systemem macOS Mojave?

Tak. Jeżeli pełna wersja produktu jest zgodna z systemem macOS Mojave, wersja próbna tego produktu jest również zgodna z tym systemem. Znane problemy opisane w tym dokumencie odnoszą się również do wersji próbnych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online