Ten artykuł zawiera listę znanych problemów ze zgodnością, które mogą wystąpić podczas korzystania z programu Illustrator CC w systemie macOS 10.14 (Mojave).

Ustawienie Ciemnego wyglądu systemu macOS nie działa się w oknach dialogowych wejścia/wyjścia menu Plik

Po włączeniu motywu Ciemny wygląd systemu macOS przy użyciu opcji Preferencje systemowe > Ogólne motyw nie działa w oknach dialogowych menu Plik programu Illustrator, wykonujących operacje wejścia i wyjścia. Zamiast tego te okna dialogowe są wyświetlane z motywem Jasny wygląd.

Okna dialogowe wejścia/wyjścia menu Plik można otworzyć za pomocą następujących opcji menu: 

  • Plik > Otwórz
  • Plik > Eksportuj
  • Wszystkie opcje Plik > Zapisz
  • Plik > Umieść

Aplikacje GPU Sniffer i Tryb bezpieczny są zadokowane osobno w pasku dockbar

Przy uruchamianiu programu Illustrator, wszystkie aplikacje modułu uruchamiania działające w tle, takie jak GPU Sniffer i tryb bezpieczny, są dokowane w pasku dockbar wraz z programem Illustrator. System macOS traktuje je jako samodzielne aplikacje i wyświetla dla nich osobne ikony na pasku dockbar.

W celu obejścia tego problemu należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  1. Przejdź do Preferencje systemowe > Dock
  2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż ostatnie aplikacje w panelu Dock.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online