Ten artykuł zawiera listę znanych problemów ze zgodnością, które mogą wystąpić podczas korzystania z programu Photoshop w systemie macOS 10.14 (Mojave), oraz znane sposoby obejścia problemu.

Firma Adobe wykryła przedstawione poniżej problemy ze zgodnością dotyczące działania programu Photoshop CC 2018 (i starszych wersji) w systemie macOS 10.14 Mojave.

Firma Adobe zdecydowanie zaleca, aby przed aktualizacją systemu macOS do wersji 10.14 (Mojave) zaktualizować program Photoshop do wersji 2019. Starsze wersje programu Photoshop nie zostały zaprojektowane ani wszechstronnie przetestowane pod kątem uruchamiania w systemie macOS Mojave. Co więcej, zdecydowanie zalecamy użytkownikom przetestowanie partycji spoza środowiska produkcyjnego na własną rękę, aby upewnić się, że posiadany sprzęt i sterowniki działają w aktualnym systemie operacyjnym (drukowanie itp.). Możesz podjąć decyzję o pozostaniu w starszej wersji systemu operacyjnego, która jest zgodna z poprzednimi wersjami naszego oprogramowania.

W przypadku napotkania problemów, które jeszcze nie zostały udokumentowane, zachęcamy do zgłaszania ich na naszej stronie opinii.

Wersje, których dotyczy dokument Photoshop CC 2018 lub starszy
System operacyjny macOS 10.14 Mojave

Firma Adobe wykryła przedstawiony poniżej problem ze zgodnością dotyczący działania programu Photoshop CC 2018 i jego starszych wersji w systemie macOS 10.14 Mojave.

Nacisk pióra nie działa, a podczas malowania wyświetla się kursor zajętości

Rozwiązanie

Aktualizacja do wersji Photoshop CC 2019 20.0.2.

Obejście problemu (Starsze wersje)

Przy uruchomieniu programu Photoshop CC 2018 (lub starszej wersji) po aktualizacji do wersji systemu macOS 10.14 pojawi się następujące okno dialogowe:

Zezwolenie na dostęp do programu Photoshop
Zezwolenie na dostęp do programu Photoshop

Program Adobe Photoshop chce sterować komputerem za pomocą funkcji dostępności. Przyznaj dostęp do aplikacji w preferencjach Bezpieczeństwa i prywatności w Preferencjach systemowych.

Jeśli klikniesz przycisk Odmawiaj, podczas korzystania z programu Photoshop pojawią się następujące problemy:

 • Nacisk pióra nie działa
 • Podczas malowania wyświetla się kursor zajętości

Zamiast tego wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Preferencje systemowe.

 2. Wybierz opcję Bezpieczeństwo i prywatność.

 3. Kliknij blokadę, aby wprowadzić zmiany, a następnie wprowadź nazwę użytkownika systemu i hasło.

 4. Wybierz opcję Prywatność z górnego zestawu kart, a następnie wybierz opcję Dostępność z lewej kolumny opcji.

 5. Kliknij przycisk + (plus) pod listą „Pozwól, aby aplikacje poniżej sterowały komputerem”.

 6. Przejdź do folderu Aplikacje, wybierz aplikację Photoshop i kliknij przycisk Otwórz.

  Ustawienia okna dialogowego Preferencje systemowe programu Photoshop powinny wyglądać podobnie jak na poniższym zdjęciu z dodanym i zaznaczonym programem Photoshop:

  Zezwolenie na dostęp do programu Photoshop
  Zezwolenie na dostęp do programu Photoshop
 7. Kliknij blokadę, aby uniemożliwić dalsze zmiany. Ponownie uruchom program Photoshop.

Czarne artefakty na zdjęciu po użyciu filtra Skraplanie

Po użyciu filtra Skraplanie na obrazie przy użyciu określonego sprzętu Mac/karty graficznej, na obrazie pojawiają się nieoczekiwane czarne piksele.

Używasz systemu macOS 10.14.0, 10.14.2 lub 10.14.3.

Problem dotyczy komputerów Mac z następującymi kartami graficznymi:

 • AMD Radeon HD – FirePro D300
 • AMD Radeon HD – FirePro D500
 • AMD Radeon HD – FirePro D700
 • AMD Radeon R9 M290
 • AMD Radeon R9 M370
 • AMD Radeon R9 M390

Obejścia problemów:

Aktualizuj do wersji macOS Mojave 10.14.4.

lub

Uruchom opcję Skraplanie bez przyspieszania grafiki:

 • Przytrzymaj klawisz [Opcja] przy wybieraniu opcji Filtr > Skraplanie, aby wyłączyć opcję Użyj procesora graficznego podczas otwierania okna dialogowego filtra Skraplanie.
 • Wyłącz opcję Użyj procesora graficznego w preferencjach.
  1. Wybierz opcje Photoshop > Preferencje > Wydajność.
  2. Usuń zaznaczenie opcji Użyj procesora graficznego.
  3. Zamknij i ponownie uruchom program Photoshop.

Współpracujemy z firmą Apple w celu rozwiązania problemu.

Brak profili drukarek Epson w programie Photoshop

Po aktualizacji do systemu macOS Mojave, w programie Photoshop brakuje profili drukarek Epson.

Aby rozwiązać ten problem, wyzeruj system drukowania w preferencjach systemowych komputera Mac, a następnie ponownie dodaj drukarkę Epson. 

 1. Zerowanie systemu drukowania

  Instrukcje można znaleźć w dokumentacji technicznej firmy Apple: https://support.apple.com/pl-pl/HT203343#reset

 2. Ponownie dodaj drukarkę Epson.

  Instrukcje można znaleźć w Podręczniku użytkownika macOS Mojave firmy Apple: Dodawanie drukarki na Macu

 3. Ponownie uruchom program Photoshop.

Ustawienie Ciemnego wyglądu nie wpływa na cały Interfejs użytkownika

Po włączeniu Trybu ciemnego w menu Preferencje systemowe > Ogólne w systemie macOS, zmiany nie dotyczą całego Interfejsu użytkownika programu Photoshop. Menu Aplikacje odzwierciedla Tryb ciemny, ale poniższe elementy są niezmienione:

 • Ramka aplikacji i panele
 • Okna dialogowe programu Photoshop
 • Menu wyskakujące
 • Menu paneli
 • Menu kontekstowe
 • Okna dialogowe systemu operacyjnego, takie jak Otwórz... i Próbnik kolorów Apple

Program Photoshop ma własne ustawienia służące do kontrolowania ramki aplikacji, paneli i okien dialogowych programu Photoshop. Aby lepiej dopasować te elementy interfejsu do wyglądu Trybu ciemnego:

 1. Przejdź do sekcji Preferencje > Interfejs.
 2. Ustaw Motyw kolorystyczny do najciemniejszego ustawienia.

Uwaga: Ustawienie nie stosuje się do okienek wyskakujących, paneli i menu kontekstowych oraz okien dialogowych systemu operacyjnego, takich jak Otwórz i Próbnik kolorów Apple.

Brakuje funkcji szybkiego udostępniania na serwisach Facebook, Twitter itp

Po kliknięciu na ikonę Udostępnij w prawym górnym rogu paska opcji, aby udostępnić zdjęcie, serwisy Facebook, Twitter itp. nie są już dostępne w menu.

Program Photoshop używa do udostępnienia interfejsu macOS API, a te opcje zostały usunięte w wersji Mojave.

Ustawienia wtyczki Save for Web nie są zachowywane między sesjami

Po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu Photoshop ostatnio używane ustawienia we wtyczce Save for Web nie są zachowane. Zespół inżynierów Adobe bada ten problem.

Awaria za pomocą tylko Ciemnego paska menu i polecenia terminalu Dock

Jeśli użyto polecenia terminalu do włączenia tylko ciemnego paska menu i Dock w Mojave, to ustawienie może spowodować awarię programu Photoshop i innych aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powrócić do trybu pełnej mocy Mojave na tej samej stronie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online