Ten artykuł zawiera listę znanych problemów ze zgodnością, które mogą wystąpić podczas korzystania z aplikacji Adobe w systemie macOS 10.14 (Mojave), oraz znane sposoby obejścia problemu.

Firma Adobe wykryła przedstawiony poniżej problem ze zgodnością dotyczący działania aplikacji w systemie macOS 10.14 Mojave.

Firma Adobe zdecydowanie zaleca, aby przed aktualizacją systemu macOS do wersji 10.14 Mojave zaktualizować aplikację do najnowszej wersji (CC 2019). Starsze wersje aplikacji nie zostały zaprojektowane ani wszechstronnie przetestowane pod kątem uruchamiania w systemie macOS Mojave. Co więcej, zdecydowanie zalecamy użytkownikom przetestowanie partycji spoza środowiska produkcyjnego na własną rękę, aby upewnić się, że posiadany sprzęt i sterowniki działają w aktualnym systemie operacyjnym. Możesz podjąć decyzję o pozostaniu w starszej wersji systemu operacyjnego, która jest zgodna z poprzednimi wersjami naszego oprogramowania.

Dotyczy produktów
System operacyjny
Premiere Pro CC, After Effects CC, Character Animator CC, Prelude CC, Audition CC wersja 2019 lub wcześniejsze wersje macOS 10.14 Mojave

Firma Adobe wykryła poniższe problemy ze zgodnością dotyczący działania aplikacji (CC 2019) i starszych wersji w systemie macOS 10.14 Mojave.

Aplikacja chce uzyskać dostęp do mikrofonu

Dotyczy aplikacji Premiere Pro, Prelude, Character Animator i Audition

Po przeciągnięciu klipu na oś czasu aplikacja wyświetla następujący komunikat.

Prośba o dostęp do mikrofonu w aplikacji Premiere Pro
Prośba o dostęp do mikrofonu w aplikacji Premiere Pro
Prośba o dostęp do mikrofonu w aplikacji Prelude
Prośba o dostęp do mikrofonu w aplikacji Character Animator
Prośba o dostęp do mikrofonu w aplikacji Character Animator

Kliknij przycisk OK, aby ustawić mikrofon Mac jako wejście audio w preferencjach Sprzętu audio.

Aplikacja Character Animator prosi dodatkowo o dostęp do aparatu. Aplikacja wyświetla następujący komunikat.

Prośba o dostęp do aparatu w aplikacji Character Animator
Prośba o dostęp do aparatu w aplikacji Character Animator

Kliknij przycisk OK, aby ustawić aparat Mac jako wejście wideo.

Ustawienie Ciemnego wyglądu nie wpływa na cały interfejs użytkownika

Dotyczy aplikacji Premiere Pro, After Effects, Character Animator, Prelude

Po włączeniu Trybu ciemnego w menu Preferencje systemowe > Ogólne w systemie macOS, pasek tytułu w górnej części okna aplikacji nadal ma jasny motyw.

Problemy z pipetami

Dotyczy aplikacji Premiere Pro

Podczas używania pipet występują następujące problemy:

  • Podczas używania pipet w aplikacji Premiere Pro do pobierania próbek kolorów, podgląd kolorów nie pojawia się w próbniku.
  • Przy próbie użycia pipety do pobrania próbki koloru do kafelka w panelu Podstawowe grafiki, pipeta nie działa.

Płynna zmiana z ustawieniem metalicznego renderowania GPU domyślnie wraca do renderowania programowego

Dotyczy aplikacji Premiere Pro

Jeśli podczas korzystania z metalicznego renderowania GPU zostanie zastosowane płynne przejście, program Premiere Pro nie używa metalicznego renderowania GPU, ale domyślne stosuje renderowanie programowe. 

Aplikacja pomocnicza Dvaaudioscan pozostaje widoczna w panelu Dock

Dotyczy aplikacji Premiere Pro

Po utworzeniu projektu i zamknięciu programu Premiere Pro, aplikacja pomocnicza Dvaaudioscan nie zamyka się. Ikona aplikacji Dvaaudioscan jest wciąż widoczna w panelu Dock przy zamykaniu systemu. Pojawia się też ponownie w panelu Dock po ponownym uruchomieniu.

Program After Effects próbuje przejąć kontrolę nad programem Finder

Przy pierwszym uruchomieniu programu After Effects otwiera się okno dialogowe systemu operacyjnego z prośbą o kontrolę nad programem Finder: „Adobe After Effects CC 2018” chce kontrolować aplikację „Finder”.
Problem nie występuje przy kolejnych uruchomieniach.

W oknie dialogowym Zdarzenia debugowania brakuje elementów interfejsu

Dotyczy aplikacji After Effects

Gdy zadanie programu After Effects ulegnie awarii i utworzy asercję Zdarzenia debugowania, pól wyboru Ignoruj i Kopiuj do stosu wywołań nie ma w oknie dialogowym.

W widoku Galeria brakuje okna dialogowego importu

Dotyczy aplikacji After Effects

Zainstaluj i uruchom aplikację After Effects w systemie macOS Mojave, a następnie otwórz menu dialogowe importu Menu pliku > Importuj > Plik. Po kliknięciu przycisku Pokaż elementy jako, w wyskakującym menu nie widać Galerii.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online