Znajdź proste rozwiązania powszechnych problemów z aktywacją i dezaktywacją.

Problemy z aktywacją

Co to jest aktywacja?

Aktywacja łączy aplikację lub usługę z ważną licencją użytkownika.

W przypadku większości aplikacji proces ten jest nieskomplikowany i przebiega automatycznie po zalogowaniu. Czasami mogą jednak występować błędy — na przykład w przypadku, gdy nie możesz połączyć się z serwerem aktywacji, licencja nie jest aktywna lub próbujesz zainstalować aplikację na więcej niż dwóch komputerach.

Tutaj znajdują się rozwiązania niektórych często występujących problemów z aktywacją produktów niebędących częścią usługi Creative Cloud.

Uwaga:

Masz problemy z aktywacją aplikacji lub usługi Creative Cloud? Zobacz artykuł Rozwiązywanie problemów związanych z aktywacją usługi Creative Cloud.

Czy data i godzina na Twoim komputerze jest prawidłowa?

Niedokładny zegar systemowy na komputerze może wywołać problemy z aktywacją. Czy ostatnio resetowano datę i godzinę na komputerze? Sprawdź, czy na zegarze systemowym na komputerze ustawiona została poprawna data i godzina.

Czy masz połączenie z Internetem?

Przed próbą aktywacji upewnij się, że nawiązano połączenie z Internetem. Jeśli po nawiązaniu połączenia wciąż pojawiają się błędy z łącznością, wypróbuj rozwiązania opisane w artykule Rozwiązywanie problemów z połączeniem. Możesz też skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy. Przygotuj numer seryjny lub identyfikator Adobe ID.

Czy aplikacja jest zainstalowana na zbyt wielu komputerach?

Zakup pojedynczej licencji na oprogramowanie firmy Adobe umożliwia zainstalowanie aplikacji na dwóch komputerach. Można jej jednak używać tylko na jednym komputerze w danym momencie. Aby zainstalować aplikację na trzecim komputerze, należy najpierw dezaktywować ją na jednym z dwóch pozostałych komputerów.

Upewnij się, że nawiązano połączenie z Internetem, uruchom aplikację, którą chcesz dezaktywować, i
wybierz opcje Pomoc > Dezaktywacja. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w artykule Aktywacja i dezaktywacja produktów Adobe.

Jeśli chcesz uruchomić aplikację na kilku komputerach jednocześnie, wykup inną licencję ze sklepu Adobe.

Nie masz dostępu do poprzedniego komputera?

Jeżeli nie masz dostępu do swojego poprzedniego komputera, na którym zainstalowano aplikację — niezależnie od tego, czy został skradziony, zaginął, uległ awarii czy został zablokowany — skontaktuj się z nami telefonicznie lub korzystając z czatu. Aby przyspieszyć rozwiązanie problemu, przygotuj wszelkie informacje dotyczące zakupu.

Potrzebujesz aktywować produkt w trybie offline?

Aktywacja online jest konieczna w przypadku usługi Creative Cloud, Acrobat DC oraz członkostwa subskrypcji. Zobacz artykuł Logowanie się i aktywacja licencji Creative Cloud.

W przypadku produktów CS6, CS5.5 oraz CS5 jeśli komputer, na którym zainstalowano oprogramowanie, nie może nawiązać połączenia z Internetem lub z serwerami aktywacji firmy Adobe, możesz aktywować oprogramowanie w trybie offline. Instrukcje zawarto w artykule Aktywacja w trybie offline.

Kody błędów aktywacji

Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych kodów błędów aktywacji i ich rozwiązania.

Kod błędu Komunikat o błędzie Rozwiązanie
 

„Dla produktu [produkt] został osiągnięty limit aktywacji. Numer seryjny jest już aktywowany na 2 komputerach”.

-lub-

„Przekroczono maksymalną liczbę aktywacji.”

Zapoznaj się z artykułem Błąd „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Błąd logowania”.
  „Aktywacja— Brak Połączenia" Zobacz Błąd aktywacji lub połączenia | CS3, Acrobat 8.
  „Aktywacja nie powiodła się, ponieważ serwer aktywacji jest niedostępny”. Zapoznaj się z artykułem Błąd: „Serwer aktywacji jest niedostępny” | CS2, Acrobat 7, Audition 3.
159:41

„Nie wykryto połączenia z Internetem”

lub

„Nie można aktywować produktu [nazwa produktu]. Aby korzystać z tego produktu, należy go aktywować...”

-lub-

„Twój komputer jest w trybie offline albo zegar komputera jest ustawiony niewłaściwie, co powoduje błąd połączenia. Wymagane jest połączenie internetowe. Nawiąż połączenie z Internetem lub ustaw zegar i ponów próbę.”

-lub-

“Nawiąż połączenie z Internetem i ponów próbę.”

W przypadku programu Acrobat 8 i Acrobat 3D w wersji 8 informacje można znaleźć na stronie Błąd aktywacji lub połączenia | CS3, Acrobat 8.

Inne produkty można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie problemów z połączeniem.
  „Nie można aktywować | Produkty firmy Macromedia” Zapoznaj się z artykułem Błąd: Nie można aktywować | Produkty firmy Macromedia
  E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED Próba aktywacji program Adobe Digital Editions 1.x lub wczytania plików w formacie EPUB. Zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów związanych z błędem E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED w programie Digital Editions.
  E_AUTH_NOT_READY Próbujesz uruchomić program Adobe Digital Editions 2.0. Zapoznaj się z artykułem Błędy aktywacji w programie Adobe Digital Editions.
24:24 Serwer aktywacji jest niedostępny. Aktywacja nie powiodła się. Próbujesz aktywować aplikację CS2, Acrobat 7 lub Audition 3. Zapoznaj się z artykułem Błąd: „Serwer aktywacji jest niedostępny” | CS2, Acrobat 7, Audition 3.
93:-1 Odmowa aktywacji Skontaktuj się z nami. Przygotuj numer seryjny lub identyfikator Adobe ID.
93:-3 Numer seryjny został unieważniony. Skontaktuj się z nami. Przygotuj numer seryjny lub identyfikator Adobe ID.
93:-4 Nieprawidłowy numer aktywacyjny Skontaktuj się z nami. Przygotuj numer seryjny lub identyfikator Adobe ID.
93:-5 Produkt nie obsługuje tego serwera aktywacji. Skontaktuj się z nami. Przygotuj numer seryjny lub identyfikator Adobe ID.
93:-8 Nieprawidłowy numer seryjny. Skontaktuj się z nami. Przygotuj numer seryjny lub identyfikator Adobe ID.

93:-9

93:-10

Wewnętrzny składnik serwera jest niedostępny. Spróbuj aktywować za 24 godziny. Skontaktuj się z nami. Przygotuj numer seryjny lub identyfikator Adobe ID.
93:-13 Odmowa aktywacji. Skontaktuj się z nami. Przygotuj numer seryjny lub identyfikator Adobe ID.
93:12 Aktywacja nie powiodła się. Próbujesz aktywować program Creative Suite 2 Standard lub Premium bądź program Creative Suite Production 1 przez Internet. Ręczna aktywacja również kończy się niepowodzeniem. Zapoznaj się z artykułem Serwer aktywacji jest niedostępny | CS2, Acrobat 7, Audition 3
101:12037 ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID Czas na zegarze komputera jest nieprawidłowy. Ustaw prawidłową datę i godzinę na zegarze komputera.

12001

12002

12004

12005

ERROR_INTERNET_<...> Nie wykryto połączenia z Internetem. Możliwe przyczyny to: upłynięcie limitu czasu ze względu na ustawienia zapory i błąd rozwiązywania nazwy hosta ze względu na ustawienia proxy. Zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z połączeniem, aby sprawdzić ustawienia zapory sieciowej lub serwera proxy, i spróbuj ponownie.
129:17   Próba uruchomienia programu CS5.5 w systemie Mac OS w Nowej Zelandii. Zapoznaj się z artykułem Błąd nr 129:17 | Uruchamianie produktu Creative Suite 5.5 w Nowej Zelandii.
194:01 Próba dezaktywacji nieaktywnego komputera Próba dezaktywacji aplikacji, która nie została jeszcze aktywowana. Zapoznaj się z artykułem Aktywacja i dezaktywacja produktów Adobe.
194:6 Niepowodzenie aktywacji Zobacz artykuł Niepowodzenie aktywacji | Błąd 194:6
194:110 Niepowodzenie aktywacji Zainicjowano już proces „Dezaktywuj wszystko” w ciągu minionych 72 godzin. Proces można powtórzyć pod koniec 72-godzinnego okresu. Alternatywnie możesz skontaktować się z nami. Przygotuj numer seryjny lub identyfikator Adobe ID.
194:112 Zegar klienta niezsynchronizowany Czas na zegarze komputera jest nieprawidłowy. Ustaw prawidłową datę i godzinę na zegarze komputera.

208:1

208:2

208:3

Error_NetworkFailure Nie wykryto połączenia z Internetem. Możliwe przyczyny to: upłynięcie limitu czasu ze względu na ustawienia zapory i błąd rozwiązywania nazwy hosta ze względu na ustawienia proxy. Zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z połączeniem, aby sprawdzić ustawienia zapory sieciowej lub serwera proxy, i spróbuj ponownie.

213:5

213:10

  Błędy spowodowane ustawieniem atrybutu „Tylko do odczytu” dla folderu SLStore. Zapoznaj się z tematem Błąd konfiguracji | Creative Cloud.

Problemy z dezaktywacją

Co to jest dezaktywacja?

Dezaktywacja powoduje rozłączenie aplikacji lub usługi i ważnej licencji użytkownika. Istnieje możliwość dezaktywacji aplikacji bez odinstalowania jej z komputera oraz ponowna aktywacja w późniejszym terminie.

Czasami mogą wystąpić problemy z dezaktywacją — na przykład, jeżeli nie masz dostępu do komputera, na którym chcesz dezaktywować zainstalowaną aplikację.

Rozwiązania niektórych często występujących problemów z dezaktywacją znajdują się tutaj.

Uwaga:

Masz problemy z dezaktywacją aplikacji lub usługi Creative Cloud? Zobacz artykuł Rozwiązywanie problemów związanych z aktywacją usługi Creative Cloud.

Czy odinstalowano aplikacje bez wcześniejszej dezaktywacji?

Odinstalowanie aplikacji z komputera nie powoduje dezaktywacji licencji. Aby dezaktywować aplikację, wykonaj poniższe czynności dotyczące posiadanego produktu. Jeśli aplikacja została odinstalowana z komputera, do którego użytkownik nie ma dostępu, zapoznaj się z artykułem Nie masz dostępu do poprzedniego komputera?

Wybierz posiadany produkt

Acrobat DC

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Ponownie zainstaluj aplikacje Acrobat Pro DC lub Acrobat Standard DC na komputerze, na którym były pierwotnie zainstalowane.

Subskrypcja programu Acrobat DC (zakupiona za pośrednictwem usługi Creative Cloud lub Document Cloud)

Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Uruchom aplikację i zaloguj się po wyświetleniu monitu, a następnie wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj [identyfikator Adobe ID].
  • Wyloguj się ze strony konta. Więcej informacji można znaleźć w artykule Wyloguj się ze strony konta.

Program Acrobat DC (licencja wieczysta)

Uruchom aplikację i zaloguj się po wyświetleniu monitu, a następnie wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj [identyfikator Adobe ID].

 

CS6, CS5.5, CS5, CS4, Acrobat XI, Acrobat X lub Acrobat 9

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Ponownie zainstaluj aplikację na tym samym komputerze, na którym była pierwotnie zainstalowana. W aplikacji wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywuj.

CS2, CS3, lub Acrobat 7, 8 lub 3D

Nasze starzejące się serwery aktywacji dla wcześniejszych wersji programu Acrobat i Pakietu Creative Suite (CS) muszą zostać wycofane z eksploatacji. Bez serwerów aktywacji, podczas próby zweryfikowania licencji aplikacje te wyświetlają błąd aktywacji lub połączenia. Aby zainstalować wersję, która nie wymaga aktywacji, zob. Błąd: „Serwer aktywacji jest niedostępny” | CS2, Acrobat 7, Audition 3 lub Błąd aktywacji lub połączenia | CS3, Acrobat 8.

Powiązane aplikacje to m.in.: aplikacje Creative Suite 2 i 3, Acrobat 7 i 8 (Standard i Porfessional), oraz Acrobat 3D w wersji 8.

Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Aktywacja i dezaktywacja produktów.

Nie masz dostępu do poprzedniego komputera?

Jeżeli nie masz dostępu do poprzedniego komputera, na którym zainstalowano aplikację — niezależnie od tego, czy został skradziony, zaginął, uległ awarii czy został zablokowany — skontaktuj się z firmą Adobe, aby dezaktywować aplikację.

Jeżeli rozbudowano sprzęt komputera, wymieniono dysk twardy, uaktualniono system operacyjny lub ponownie sformatowano komputer przed dezaktywacją oprogramowania, możliwe, że zostało zakłócone połączenie aktywacji.

Skontaktuj się z nami. Przygotuj numer seryjny lub identyfikator Adobe ID.

Brak opcji dezaktywacji lub opcja jest wyszarzona?

Jeśli dezaktywowane oprogramowanie jest składnikiem pakietu, dezaktywuj inną aplikację w pakiecie. Uruchom dowolną aplikację z pakietu i wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywuj.

Jeśli firma zakupiła produkt w ramach umowy o licencję zbiorową, opcja dezaktywacji nie jest dostępna. Skontaktuj się z administratorem licencjonowania zbiorczego w celu uzyskania pomocy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online