Dowiedz się, jak zwrócić nieobjęty subskrypcją produkt firmy Adobe lub wymienić go na produkt dla innej platformy lub w innej wersji językowej.

Uwaga:

  Usługa Typekit zmieniła nazwę na Adobe Fonts i wchodzi teraz w skład Creative Cloud i innych subskrypcji. Więcej informacji.

Oddaj produkt nieobjęty subskrypcją

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu zwrotu zapoznaj się z poniższymi informacjami

 • Wniosek o zwrot można złożyć w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania produktu. 
 • Jeśli oprogramowanie zostało zainstalowane i aktywowane, należy je dezaktywować i odinstalować przed przystąpieniem do procedury zwrotu. Firma Adobe nie przetwarza zwrotu pieniędzy, jeśli wszystkie kopie oprogramowania nie zostały dezaktywowane.
 • Firma Adobe zwraca pieniądze w takiej samej formie, w jakiej dokonano zakupu. W przypadku płatności kartą kredytową pieniądze są zwracane na kartę, którą dokonano zakupu. Pieniądze z tytułu polecenia zakupu są zwracane na rachunek bankowy. Płatności dokonane metodą PayPal są zwracane na konto PayPal.
 • Firma Adobe dokonuje zwrotu pieniędzy z tytułu płatności kartą kredytową lub metodą PayPal w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Zwroty pieniędzy z tytułu innych form płatności są realizowane w okresie od 7 do 10 dni roboczych.

Produkty, których nie można zwrócić

 • Produkty Adobe zakupione u innego sprzedawcy niż firma Adobe można zwrócić wyłącznie u tego sprzedawcy, zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami zwrotu.
 • Produkty otrzymane w ramach programu sprzedaży dla pracowników firmy.
 • Produkty nieprzeznaczone do sprzedaży (NFR), produkty pirackie, produkty typu OEM, wersje próbne i produkty bezpłatne.
 • Członkostwo i subskrypcje: niektóre rodzaje członkostwa i subskrypcji można anulować oraz uzyskać zwrot pieniędzy. Dokładne informacje można znaleźć w Warunkach firmy Adobe dotyczących subskrypcji.
 • Czcionki zakupione za pośrednictwem usługi Typekit Marketplace.
 • Produkty kupione od osób fizycznych, sprzedawców lub w ramach aukcji online (np. w serwisie eBay lub Amazon Marketplace).
 • Produkty lub ich wersje już niewydawane lub nieobsługiwane przez firmę Adobe.

Krok 1: Złóż wniosek o zwrot

W jaki sposób został nabyty produkt firmy Adobe?

Firma Adobe akceptuje zwroty przez 30 dni od dnia otrzymania produktu. Zazwyczaj produkt można zwrócić po 2–3 dniach od dnia złożenia zamówienia. Przed dokonaniem zwrotu należy:

 1. Zarejestrować numer seryjny produktu.
 2. Dezaktywacja produktu.
 3. Odinstalować produkt.

Skontaktuj się z nami, aby złożyć wniosek o zwrot.

Uwaga: Jeśli produkt został zakupiony bezpośrednio w firmie Adobe i zapłacono za niego przelewem, należy podać szczegóły bankowe niezbędne do uzupełnienia wniosku o zwrot.

Krok 2: Zapoznaj się z ramami czasowymi zwrotu

Kiedy zakończy się proces zwrotu?

Firma Adobe przetwarza zwrot pieniędzy w okresie od 1 do 5 dni roboczych. Jednak fundusze mogą być widoczne na koncie później w zależności od użytej metody płatności. Poniższa tabela zawiera informacje na temat czasu przetwarzania w zależności od metody zwrotu pieniędzy.

Po dokonaniu zwrotu pieniędzy firma Adobe wysyła klientowi potwierdzenie e-mail. Zwrócona kwota będzie widoczna na koncie online wcześniej niż na wyciągu w formie drukowanej.

Metoda płatności Czas przetwarzania przez firmę Adobe Metoda zwrotu pieniędzy Przewidywany czas przekazania kwoty na konto klienta
Karta kredytowa 1–2 dni roboczych Karta kredytowa 3–5 dni roboczych w zależności od typu karty
Karta debetowa 1–2 dni roboczych Karta debetowa 3–5 dni roboczych 
PayPal 1–2 dni roboczych PayPal 3–5 dni roboczych, jeśli klient uwierzytelnił już w usłudze PayPal zwrot pieniędzy od firmy Adobe
Czeki (tylko Stany Zjednoczone) 1–3 dni roboczych Numer rachunku bankowego 5–10 dni roboczych lub dłużej dla Kanady i Meksyku ze względu na czas dostarczania przesyłek pocztowych
Przelew bankowy 3–5 dni roboczych Numer rachunku bankowego 5–10 dni roboczych
Polecenie zapłaty 3–5 dni roboczych Numer rachunku bankowego 5–10 dni roboczych

Anuluj zamówienie na produkt nieobjęty subskrypcją

Firma Adobe nie może anulować zamówień na produkty. Można jednak złożyć wniosek o zwrot zamówienia.

Wymień produkt nieobjęty subskrypcją

Nie można zmienić zamówienia, które zostało już przetworzone. Można jednak zwrócić produkt lub zmienić platformę albo wersję językową.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online