Wymień produkt na inną wersję językową lub inną wersję platformy

Wymień swój produkt na inną wersję językową lub inną wersję systemu operacyjnego. Przeczytaj też zasady Adobe dotyczące wymiany.

Zmiana wersji językowej lub platformy aplikacji Creative Cloud

W przypadku posiadaczy konta Creative Cloud wymiana produktu nie jest konieczna. Można zarządzać zainstalowaną wersją językową lub systemem operacyjnym aplikacji za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer. Pojedyncze członkostwo w usłudze Creative Cloud umożliwia aktywację aplikacji na dwóch komputerach. Oba komputery mogą być wyposażone w system Windows lub macOS, albo na jednym może być zainstalowany system Windows, a na drugim macOS. Instalator wykrywa automatycznie system operacyjny i instaluje właściwą wersję aplikacji. Można instalować aplikacje w dowolnych językach i zmieniać wersję językową dowolną liczbę razy.

Aby zmienić wersję językową zainstalowanej aplikacji, wystarczy zmienić ustawienia języka w preferencjach aplikacji Creative Cloud na komputer, następnie odinstalować aplikację i ponownie ją zainstalować. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w temacie Zmiana ustawień języka w aplikacjach Creative Cloud.

Jeżeli aplikacja Creative Cloud została aktywowana na dwóch komputerach i użytkownik chce przenieść licencję na trzeci komputer z innym systemem operacyjnym, należy się najpierw wylogować z usługi Creative Cloud na komputerze, na którym dezaktywowana zostanie licencja na usługę Creative Cloud. Szczegółowe instrukcje: Logowanie się w celu aktywacji aplikacji Adobe.

Po dezaktywacji usługi Creative Cloud na starym komputerze można się zalogować w niej na komputerze z nowym systemem operacyjnym, a następnie pobrać i zainstalować aplikacje.

Żądanie wymiany wersji językowej lub wersji platformy

Jeżeli potrzebujesz innej wersji językowej lub systemu operacyjnego produktu nienależącego do usługi Creative Cloud zakupionego od firmy Adobe, możesz go wymienić. Można również wymienić produkt na inną wersję językową.

Zmiany platformy lub języka są dostępne tylko dla bieżącej wersji wysyłkowej. 

Uwaga:

W związku z tym, że pakiet Creative Suite 6 nie jest już sprzedawany ani obsługiwany, wymiana platform lub języków nie jest dostępna.

  1. Zarejestruj produkt, który chcesz wymienić. Zaloguj się przy użyciu adresu e-mail, a następnie wprowadź numer seryjny produktu.

  2. Skontaktuj się z nami, a pracownik działu obsługi klienta udzieli Ci pomocy przy zmianie języka lub platformy.

Uwaga:

Jeśli posiadasz starszą wersję produktu, zamiast wymiany musisz zamówić uaktualnienie. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy w kwestii uaktualnienia do innej wersji produktu.

Zasady dotyczące wymiany platformy lub wersji językowej

  • Wymiana na inną platformę lub wersję językową nie ma wpływu na ustawienia produktu, z wyjątkiem paczek OEM.
  • Platformę lub wersję językową można także zmienić przy okazji aktualizacji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, czy możesz skorzystać z oferty uaktualnienia platformy lub wersji językowej. Wymagane jest zrzeczenie się wszystkich praw licencyjnych do aktualnie zainstalowanej platformy i wersji językowej.
  • Nie można dokonywać wymiany między poprzednimi wersjami produktu.
  • Po wymianie na inną platformę lub wersję językową nie będzie można powrócić do oryginalnej platformy lub wersji językowej.
  • Dozwolonych jest nie więcej niż pięć aktualizacji lub zamian między platformami/wersjami językowymi na klienta (łącznie i dożywotnio), bez względu na produkt.
  • Produkty zakupione jako używane lub nabyte na portalu aukcyjnym, takim jak eBay, nie kwalifikują się do wymiany.
  • Można zażądać wymiany tylko jednej wersji językowej dystrybuowanej w danym regionie na inną wersję językową również dystrybuowaną w tym regionie.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto