Automatiska uppdateringar | Acrobat Reader

Adobe Acrobat och Reader kan regelbundet söka efter viktiga uppdateringar och installera dem åt dig. Uppdateringarna kan till exempel gälla viktiga säkerhetsåtgärder och produktförbättringar.
 

Acrobat Reader

DC-, 2020- och 2017-versionerna

Adobe Acrobat Reader är som standard konfigurerat för automatiska uppdateringar. Det finns inget UI-alternativ i inställningarna för att ändra detta.

IT-administratörer kan ändra uppdateringsinställningarna med hjälp av Adobe Customization Wizard eller Windows-registret.

Adobe Acrobat

DC-, 2020- och 2017-versionerna

Uppdateringar levereras med följande två alternativ:    

  • Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas): Acrobat Reader och Acrobat söker regelbundet efter viktiga uppdateringar, hämtar dem och installerar dem automatiskt. När uppdateringarna har slutförts visas ett litet meddelande om detta i systemfältet. Metoden rekommenderas eftersom den inte kräver någon insats från användaren. Det här är det bästa sättet att hålla Acrobat Reader och Acrobat uppdaterade och säkra.
  • Sök manuellt efter uppdateringar och installera dem: Acrobat Reader och Acrobat söker inte efter uppdateringar. Användaren väljer i stället alternativet Sök efter uppdateringar. Detta alternativ har lägst säkerhet och rekommenderas bara för organisationer som har andra sätt att distribuera uppdateringar till sina system.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto