Adobe Acrobat och Reader kan regelbundet söka efter viktiga uppdateringar och installera dem åt dig. Uppdateringarna kan till exempel gälla viktiga säkerhetsåtgärder och produktförbättringar.

Acrobat Reader DC

Adobe Acrobat Reader DC är som standard konfigurerad för automatiska uppdatering. Det finns inget UI-alternativ i inställningarna för att ändra detta.

IT-administratörer kan ändra uppdateringsinställningarna med hjälp av Adobes DC-anpassningsguide eller Windows-registret.

Adobe Acrobat DC

Uppdateringar kan levereras på två sätt:

 • Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas): Acrobat Reader DC och Acrobat DC söker regelbundet efter viktiga uppdateringar, hämtar dem och installerar dem automatiskt. När uppdateringarna har slutförts visas ett litet meddelande om detta i systemfältet. Den här metoden rekommenderas eftersom den inte kräver någon insats från användaren. Det här är det bästa sättet att hålla Acrobat Reader DC och Acrobat DC uppdaterade och säkra.
 • Sök manuellt efter uppdateringar och installera dem: Acrobat Reader DC och Acrobat DC söker inte efter uppdateringar. Användaren väljer i stället alternativet Sök efter uppdateringar. Detta alternativ har lägst säkerhet och rekommenderas bara för organisationer som har andra sätt att distribuera uppdateringar till sina system.

Reader och Acrobat XI

Du kan ändra inställningarna för uppdateringar i Acrobat/Reader-inställningar.

 1. Gå till Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat/Adobe Reader > Inställningar (Mac OS).
 2. Välj Uppdateringsprogram i den vänstra rutan.

 

Version 11 erbjuder fyra uppdateringsalternativ:

 • Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas): Produkten söker regelbundet efter viktiga uppdateringar och hämtar och installerar dem automatiskt. När uppdateringarna har slutförts visas ett litet meddelande om detta i systemfältet. Den här metoden är det bästa sättet att hålla Adobe Acrobat och Reader skyddade och aktuella.
 • Hämta uppdateringar automatiskt men låt mig välja när de ska installeras: Produkten söker regelbundet efter viktiga uppdateringar och hämtar dem. Adobe Acrobat och Reader uppmanar dig att starta installationen innan uppdateringen kan installeras.
 • Meddela mig men låt mig välja när uppdateringarna ska hämtas och installeras: Produkten söker regelbundet efter viktiga uppdateringar och du får ett meddelande när någon är klar att hämtas och installeras.
 • Hämta inte och installera inga uppdateringar automatiskt: Produkten söker inte efter uppdateringar. Istället väljer du när du vill söka efter uppdateringar genom att gå till Hjälp > Sök efter uppdateringar. Det här alternativet är det minst säkra och rekommenderas endast företag som använder andra metoder för att uppdatera sina system.

Om du vill ändra dessa alternativ längre fram finns de under Uppdaterare i Inställningar (välj Redigera > Inställningar).

Reader och Acrobat X

Version 10 erbjuder tre uppdateringsalternativ:

 • Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas): Produkten söker regelbundet efter viktiga uppdateringar och hämtar och installerar dem automatiskt. När uppdateringarna har slutförts visas ett litet meddelande om detta i systemfältet. Den här metoden är det bästa sättet att hålla Adobe Reader och Acrobat uppdaterade och säkra.
 • Hämta uppdateringarna men låt mig välja när de ska installeras: Produkten söker regelbundet efter viktiga uppdateringar och hämtar dem. Adobe Acrobat och Reader uppmanar dig att starta installationen innan uppdateringen kan installeras.
 • Sök efter och installera uppdateringar manuellt: Produkten söker inte efter uppdateringar. Istället väljer du när du vill söka efter uppdateringar genom att gå till Hjälp > Sök efter uppdateringar. Det här alternativet är det minst säkra och rekommenderas endast för företag som använder andra metoder för att uppdatera sina system.

Om du vill ändra dessa alternativ längre fram finns de under Uppdaterare i Inställningar (välj Redigera > Inställningar).