Följ anvisningarna nedan för att hämta och installera Adobe Acrobat Reader DC i Windows.

Mac-användare: Om du kör Mac OS går du till Installera Adobe Acrobat Reader DC på Mac OS.

Systemkrav

Innan installationen påbörjas måste du kontrollera att systemet uppfyller lägsta systemkraven.

Installera Reader på äldre operativsystem

Du behöver Windows 7 eller senare för att köra Acrobat Reader DC. Om ditt operativsystem är äldre
kan du installera en tidigare version av Reader. Stegvisa anvisningar finns här Installera en äldre version av Adobe Reader | Windows.

Obs!

Om du är osäker på vilken Windows-version du har, gå till Vilket Windows-operativsystem använder jag?

Explorer: Hämta och installera Acrobat Reader DC

Följ de här stegen för att installera Acrobat Reader DC med Internet Explorer.

 1. Stäng alla versioner av Reader. Stäng alla webbläsare som visar PDF-dokument.
 2. Gå till Hämtningssidan för Adobe Acrobat Reader och klicka på Installera nu.

  Acrobat Readers hämtningssida

  Obs!

  Du behöver Windows 7 eller senare för att köra Acrobat Reader DC. Om du kör en äldre version av Windows ser hämtningssidan för Adobe Reader ut så här:

  Acrobat Readers hämtningssida för äldre versioner

  Du kan installera en äldre version av Acrobat Reader. Anvisningar finns här Installera en äldre version av Adobe Reader | Windows.

 3. När hämtningsmeddelandet för filen visas längst ner i webbläsarfönstret klickar du på Kör.

  Klicka på Kör

  Obs!

  Installationen av Acrobat Reader DC är uppdelad i två steg: först hämtas installationsprogrammet och sedan installeras Reader. Vänta tills båda stegen har slutförts. En förloppsindikator visar den återstående tiden.

 4. Klicka på Slutför när du får bekräftelsemeddelandet om att installationen är slutförd.

  Klicka på Slutför

Firefox: Hämta och installera Acrobat Reader DC

Följ de här stegen för att installera Acrobat Reader DC med Mozilla Firefox.

 1. Stäng alla versioner av Reader. Stäng alla webbläsare som visar PDF-dokument.
 2. Gå till Hämtningssidan för Adobe Acrobat Reader och klicka på Installera nu.

  Acrobat Readers hämtningssida

  Obs!

  Du behöver Windows 7 eller senare för att köra Acrobat Reader DC. Om du kör en äldre version av Windows ser hämtningssidan för Adobe Reader ut så här:

  Acrobat Readers hämtningssida för äldre versioner

  Du kan installera en äldre version av Acrobat Reader. Anvisningar finns här Installera en äldre version av Adobe Reader | Windows.

 3. Klicka på Spara fil när den första dialogrutan visas.

  Klicka på Spara fil
 4. Tryck på Ctrl+J för att öppna hämtningsbiblioteket. Dubbelklicka på exe-filen för Reader när fönstret för hämtningsbiblioteket visas.

  Öppna hämtningsbiblioteket
 5. Om du uppmanas att öppna den körbara filen klickar du på OK.

  Klicka på OK

  Obs!

  Installationen av Acrobat Reader DC är uppdelad i två steg: först hämtas installationsprogrammet och sedan installeras Reader. Vänta tills båda stegen har slutförts. En förloppsindikator visar den återstående tiden.

 6. Klicka på Slutför när du får bekräftelsemeddelandet om att installationen är slutförd.

  Klicka på Slutför

Chrome: Hämta och installera Acrobat Reader DC

Följ de här stegen för att installera Acrobat Reader DC med Google Chrome.

 1. Stäng alla versioner av Reader. Stäng alla webbläsare som visar PDF-dokument.
 2. Gå till Hämtningssidan för Adobe Acrobat Reader och klicka på Installera nu.

  Acrobat Readers hämtningssida

  Obs!

  Du behöver Windows 7 eller senare för att köra Acrobat Reader DC. Om du kör en äldre version av Windows ser hämtningssidan för Adobe Reader ut så här:

  Acrobat Readers hämtningssida för äldre versioner

  Du kan installera en äldre version av Acrobat Reader. Anvisningar finns här Installera en äldre version av Adobe Reader | Windows.

 3. Klicka på Spara för att hämta installationsprogrammet för Reader.

 4. Klicka på exe-filen för Reader när den hämtade filen visas längst ned i webbläsaren.

  Klicka på filen Reader.exe längst ned i webbläsaren

  Obs!

  Installationen av Acrobat Reader DC är uppdelad i två steg: först hämtas installationsprogrammet och sedan installeras Reader. Vänta tills båda stegen har slutförts. En förloppsindikator visar den återstående tiden.

 5. Klicka på Slutför när du får bekräftelsemeddelandet om att installationen är slutförd.

  Klicka på Slutför

Behöver du fortfarande hjälp?

En lista över kända problem och mer djupgående felsökning finns på Felsökning av Adobe Reader-installation | Windows

Gå till Acrobat Readers användarforum för att se om andra användare får liknande hämtnings- och installationsproblem. Försök att publicera ditt problem på något forum för interaktiv felsökning. När du gör ett inlägg på ett forum ska du ange vilket operativsystem du använder samt produktens versionsnummer.