Installera Adobe Acrobat Reader | Windows

Följ anvisningarna nedan för att hämta och installera Adobe Acrobat Reader i Windows.

Mac-användare: Om du kör Mac OS går du till Installera Adobe Acrobat Reader på Mac OS.

Systemkrav

Innan installationen påbörjas måste du kontrollera att systemet uppfyller lägsta systemkraven.

Installera Reader på äldre operativsystem

Du behöver Windows 7 eller senare för att köra Acrobat Reader. Om ditt operativsystem är äldre
kan du installera en tidigare version av Reader. Stegvisa anvisningar finns här Installera en äldre version av Adobe Reader | Windows.

Obs!

Om du är osäker på vilken Windows-version du har, gå till Vilket Windows-operativsystem använder jag?

Explorer: Hämta och installera Acrobat Reader

Följ de här stegen för att installera Acrobat Reader med Internet Explorer.

 1. Stäng alla versioner av Reader. Stäng alla webbläsare som visar PDF-dokument.
 2. Gå till sidan Adobe Acrobat Reader-hämtning och klicka på Hämta Acrobat Reader.

 3. När hämtningsmeddelandet för filen visas längst ner i webbläsarfönstret klickar du på Kör.

  Obs!

  Installationen av Acrobat Reader är uppdelad i två steg: först hämtas installationsprogrammet och sedan installeras Reader. Vänta tills båda stegen har slutförts. En förloppsindikator visar den återstående tiden.

 4. Klicka på Slutför när du får bekräftelsemeddelandet om att installationen är slutförd.

Firefox: Hämta och installera Acrobat Reader

Följ de här stegen för att installera Acrobat Reader med Mozilla Firefox.

 1. Stäng alla versioner av Reader. Stäng alla webbläsare som visar PDF-dokument.
 2. Gå till sidan Adobe Acrobat Reader-hämtning och klicka på Hämta Acrobat Reader.

 3. Klicka på Spara fil när den första dialogrutan visas.

 4. Tryck på Ctrl+J för att öppna hämtningsbiblioteket. Dubbelklicka på exe-filen för Reader när fönstret för hämtningsbiblioteket visas.

 5. Om du uppmanas att öppna den körbara filen klickar du på OK.

  Obs!

  Installationen av Acrobat Reader är uppdelad i två steg: först hämtas installationsprogrammet och sedan installeras Reader. Vänta tills båda stegen har slutförts. En förloppsindikator visar den återstående tiden.

 6. Klicka på Slutför när du får bekräftelsemeddelandet om att installationen är slutförd.

Chrome: Hämta och installera Acrobat Reader

Följ de här stegen för att installera Acrobat Reader med Google Chrome.

 1. Stäng alla versioner av Reader. Stäng alla webbläsare som visar PDF-dokument.
 2. Gå till sidan Adobe Acrobat Reader-hämtning och klicka på Hämta Acrobat Reader.

 3. Klicka på Spara för att hämta installationsprogrammet för Reader.

 4. Klicka på exe-filen för Reader när den hämtade filen visas längst ned i webbläsaren.

  Obs!

  Installationen av Acrobat Reader är uppdelad i två steg: först hämtas installationsprogrammet och sedan installeras Reader. Vänta tills båda stegen har slutförts. En förloppsindikator visar den återstående tiden.

 5. Klicka på Slutför när du får bekräftelsemeddelandet om att installationen är slutförd.

Behöver du fortfarande hjälp?

En lista över kända problem och mer djupgående felsökning finns på Felsökning av Adobe Reader-installation | Windows

Gå till Acrobat Readers användarforum för att se om andra användare får liknande hämtnings- och installationsproblem. Prova med att skriva ett inlägg om problemet i diskussionsforumet för interaktiv felsökning. När du gör ett inlägg på ett forum ska du ange vilket operativsystem du använder samt produktens versionsnummer.   

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?