Skriva ut lodräta och vågräta sidor med Acrobat och Reader

Du kan ändra sidans orientering när den skrivs ut. Till exempel kan du skriva ut en sida vågrätt (landskap) eller lodrätt (porträtt). Du kan:

Rotera sidor automatiskt vid utskrift

Rotera sidor manuellt vid utskrift

Rotera sidor automatiskt vid utskrift

Alternativet Rotera automatiskt och centrera i dialogrutan Skriv ut väljer automatiskt den sidorientering som bäst passar innehållet och pappret. Till exempel kan ett kalkylblad skrivas ut vågrätt, medan ett nyhetsbrev kan skrivas ut lodrätt. Alternativet Rotera automatiskt och centrera har företräde över orienteringen som valts i Sidinställningar (Acrobat 10.x) eller Utskriftsinställningar (Acrobat 9.x).

Reader eller Acrobat (Windows)

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. I delen Sidhantering i dialogrutan Skriv ut ska du se till att alternativet Rotera automatiskt och centrera är markerad. (Alternativet är som standard markerat.)

  Kontrollera att Rotera automatiskt och centrera är markerat

 3. Klicka på OK för att skriva ut.

Reader eller Acrobat (Mac OS)

 1. Klicka på Skrivare-symbolen i verktygsfältet.

 2. I delen Sidhantering i dialogrutan Skriv ut ska du se till att alternativet Rotera automatiskt och centrera är markerad. (Alternativet är som standard markerat.)

  Kontrollera att Rotera automatiskt och centrera är markerat

 3. Klicka på OK eller Skriv ut.

Rotera sidor manuellt vid utskrift

Endast papprets orientering ändras; innehållets orientering ändras inte.

Reader eller Acrobat 10.x (Windows)

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. I delen Sidhantering i dialogrutan Skriv ut ska du avmarkera alternativet Rotera automatiskt och centrera.

 3. Klicka på knappen Sidinställningar längst ned till vänster i dialogrutan Skriv ut.

  Klicka på knappen Utskriftsformat i det nedre vänstra hörnet

 4. Välj den nya sidorienteringen och klicka på OK.

  Välj den nya sidorienteringen och klicka på OK.

 5. Klicka på OK för att skriva ut.

Reader eller Acrobat 10.x (Mac OS)

 1. Klicka på Skrivare-symbolen i verktygsfältet.

 2. I delen Sidhantering i dialogrutan Skriv ut ska du avmarkera alternativet Rotera automatiskt och centrera.

  Avmarkera Rotera automatiskt och centrera.

 3. Klicka på knappen Sidinställningar längst ned till vänster i dialogrutan Skriv ut.

 4. Välj den nya sidorienteringen och klicka på OK.

 5. Klicka på OK för att skriva ut.

Reader eller Acrobat 9.x (Windows)

 1. Välj Arkiv > Skrivarinställningar.

 2. Välj den nya sidorienteringen och klicka på OK.

  Välj den nya sidorienteringen och klicka på OK.

 3. Välj Arkiv > Skriv ut.

 4. I delen Sidhantering i dialogrutan Skriv ut ska du avmarkera alternativet Rotera automatiskt och centrera.

  Avmarkera Rotera automatiskt och centrera.

 5. Klicka på OK för att skriva ut.

Reader eller Acrobat 9.x (Mac OS)

 1. Välj Arkiv > Utskriftsformat.

 2. Välj den nya sidorienteringen och klicka på OK.

  Välj den nya sidorienteringen och klicka på OK.

 3. Välj Arkiv > Skriv ut.

 4. Expandera dialogrutan Skriv ut genom att klicka på pilen till höger om popup-menyn.

  Kontrollera att dialogrutan Skriv ut är expanderad

 5. I delen Sidhantering i dialogrutan Skriv ut ska du avmarkera alternativet Rotera automatiskt och centrera.

  Avmarkera Rotera automatiskt och centrera.

 6. Klicka på Skriv ut.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?