Problem

Vid installation eller borttagning av en Adobe Acrobat får du ett felmeddelande i Windows om pausad, ofullständig eller avbruten installation. Acrobat-installationen misslyckas och installationsprogrammet kan inte återställa den ofullständiga installationen.

Eventuella felmeddelanden innehåller följande:

 • "Fel 1704. En installation av Adobe Acrobat eller Adobe Reader är tillfälligt pausad.”
 • "Internt fel 2711. Det angivna funktionsnamnet PatchExtras finns inte i funktionstabellen."
 • "Fel 1500. En annan installation pågår redan. Slutför den installationen innan du fortsätter med den här installationen."

Orsak

Ett strömavbrott, en för tidig avstängning av datorn eller systemfel kan orsaka att Windows-installationsprogrammet skadas. Avbrutna installationer återställer installerade åtgärder och resulterar inte i en pausad installation.

Lösning

Utför något av följande steg för att åtgärda felet:

Lösning 1: Stoppa alla pågående installationer

Obs!

Denna procedur involverar redigering av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för att redigera registret, som innehåller viktig system- och programinformation. Säkerhetskopiera registret innan det redigeras. För mer information om registret se Windows-dokumentationen eller kontakta Microsoft.

 1. Klicka på Start > Kör

 2. Skriv regedit och klicka på OK.

 3. Navigera till nyckeln: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ och kontrollera om Inprogress-nyckeln finns.

 4. Ta bort nyckeln och starta installationen igen.

Lösning 2: Avregistrera och registrera om Windows Installer-tjänsten.

 1. Klicka på Start Kör

 2. Skriv  msiexec /unreg och klicka på OK.

 3. Klicka på Start Kör

 4. Skriv msiexec /regserver och klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy