Fel vid försök att uppdatera Acrobat eller Reader

Lösningar

Reader-användare

Ibland går det att åtgärda ett av felen i följande tabell genom att installera om Adobe Reader.

 1. Avinstallera Reader från din dator.

  • Windows 10: Klicka på Windows-ikonen längst ner till vänster på skrivbordet. Klicka på Inställningar i popup-menyn. Klicka på System och välj sedan alternativet Program och funktioner. Markera Reader och klicka på Avinstallera. Klicka på Avinstallera för att bekräfta.
  • Windows 8: Gå till övre eller nedre högra hörnet av skrivbordet och aktivera Snabbknappsfältet. Klicka på knappen Inställningar i Snabbknappsfältet. Gå till fältet Inställningar och välj Kontrollpanelen. Välj Program på Kontrollpanelen. Gå till programfönstrets avsnitt för Program och funktioner, välj Avinstallera program. Välj Reader, klicka på Avinstallera och följ anvisningarna.
  • Windows 7: Klicka på Start och välj Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen Program och funktioner. Välj Adobe Reader, klicka på Avinstallera och följ anvisningarna.
 2. Gå till nedladdningssidan för Adobe Reader Downloads och klicka på Ladda ned nu.
 3. Ge nedladdningshanteraren tillräckligt med tid för att ladda ned alla nödvändiga installationsfiler. Följ sedan anvisningarna för att installera Reader.

 4. Om du fortfarande har problem kan du prova att använda en annan webbläsare.

Acrobat-användare

 1. Avinstallera Reader från din dator.

  • Windows 10: Klicka på Windows-ikonen längst ner till vänster på skrivbordet. Klicka på Inställningar i popup-menyn. Klicka på System och välj sedan alternativet Program och funktioner. Markera Acrobat och klicka på Avinstallera. Klicka på Avinstallera för att bekräfta.
  • Windows 8: Gå till övre eller nedre högra hörnet av skrivbordet och aktivera Snabbknappsfältet. Markera knappen Inställningar i Snabbknappsfältet. Gå till fältet Inställningar och välj Kontrollpanelen. Välj Program på Kontrollpanelen. Gå till programfönstrets avsnitt för Program och funktioner, välj Avinstallera program. Välj Reader, klicka på Avinstallera och följ anvisningarna.
  • Windows 7: Klicka på Start och välj Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Program och funktioner. Välj Adobe Reader, klicka på Avinstallera och följ anvisningarna.
 2. Installera Acrobat på nytt genom att använda hämtade inställningar eller dvd-skivan. 

Administratörer

Information om hur du konfigurerar och felsöker Updater finns i handboken för Acrobat Reader Updater.

Vanliga felmeddelanden

Som de flesta Windows-program så använder Acrobat och Reader tekniken i Microsoft Windows Installer för att installera uppdateringar. Om uppdateringen misslyckas kan något av följande Microsoft Installer-fel inträffa. Listan är inte fullständig. Adobe uppdaterar listan samtidigt som programmet lär sig fler lösningar på vanliga problem. Om ditt fel inte visas här kan du gå till felmeddelandena för Windows Installer på Microsofts webbplats.    

Fel Rubrik Lösning
1067 Det gick inte att uppdatera. Processen avslutades oväntat. Försök att hämta Reader direkt från den här sidan
1309 Det gick inte att öppna källfilen:
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. 
Se Fel 1321 eller 1309 | Installation | CS4, CS5 | Windows.
1310 Det gick inte att skriva till filen: C:\Config.Msi.... Kontrollera att du har åtkomst till den katalogen. Se Fel "1310: Det gick inte att skriva till filen: C:\Config.Msi..." | CS4-produkter.
1311 Det gick inte att hitta följande källfilskabinett: [filnamn]. Se Fel 1311, 1335 eller 2350 "Det gick inte att hitta källfilen...data1.cab" vid installation av Adobe-produkter | Windows.
1321 Installationsprogrammet har inte behörighet att ändra den här filen: c:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg.
Se Fel 1321 eller 1309 | Installera | CS4, CS5, CS5.5 | Windows.
1327  Ogiltig enhet Se Fel 1327 | "Ogiltig enhet" | Installation | CS4, CS5, Acrobat, Reader.

Alternativ lösning: Det här felet kan inträffa om en enhet är mappad till användaren och installationsprogrammet körs i en systemkontext. Ändra åtkomstbehörighet i nätverksmappen så att alla får skrivbehörighet till den delade mappen eller enheten. 
1328 Fel vid tillämpningpatchtill [filnamn]. Antagligen har den redan uppdaterats på annat sätt och kan därför inte längre uppdateras med den här korrigeringen. Kontakta korrigeringsfilens leverantör för mer information. En fil har ändrats eller saknas. Avinstallera programmet och installera det på nytt. Se Fel 1328: Det gick inte att tillämpa en korrigering på filen.
1335  Kabinettfilen [filnamn] som krävs för den här installationen är skadad och kan inte användas. Detta fel kan indikera ett nätverksfel, ett fel vid läsning frånCD-ROM,eller ett problem med detta paket.  Källfilskabinettet är skadat. Se Felmeddelandena för Windows Installer.
1401, 1402, 1404, 1406  Det gick inte att[utföra en viss åtgärd] för [nyckel eller värde] De här felen inträffar när Windows Installer inte kan ändra poster i registret. Snabblösningar:
 • Reparera programinstallationen med funktionen Lägg till/ta bort program i Kontrollpanelen.
 • Logga in som administratör och öppna den aktuella registernyckeln:
  (Acrobat) HKLM\Software\Adobe\Acrobat 
  (Reader) Reader\<version> HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<version>
 • Uppdatera programmet igen.

Se även:

Fel 1402 | Fel 1406 | Acrobat, Reader.

 

1500 En annan installation pågår redan. Slutför den installationen innan du fortsätter med den här installationen.  Se Fel 1704 eller 1500 | Installation, ta bort | CS4 | Windows.
1601 Slut på diskutrymme Kontrollera, att du har tillräckligt med diskutrymme på den primära disken och uppdatera igen.
1603 Ett allvarligt fel inträffade under installation
eller
#_AdobeError_#1603
Stäng Microsoft Office och alla webbläsare. Gå sedan till Acrobat eller Reader och välj Hjälp > Kontrollera om det finns uppdateringar. 
Se även Fel 1603 | Installation | CS3-, CS4-produkter.
1606 Det gick inte att komma åt nätverksplatsen 

Prova att använda guiden Microsoft Fix it som finns på support.microsoft.com/kb/886549. Den här guiden uppdaterar Windows-registret.

Friskrivning: Adobe stöder inte programvara från tredje part och tillhandahåller denna information enbart som upplysning.

Om du inte lyckas lösa problemet med guiden Fix it så kan du studera lösningarna i Fel 1606 | Installation | Acrobat 8, 9 | CS4.

1612,
1635

 

Produktens installationskälla är inte tillgänglig. Verifiera att källan finns och att du har åtkomst till den.

Det här korrigeringspaketet gick inte att öppna. Verifiera att korrigeringspaketet finns och att du har åtkomst till det. Eller kontakta leverantören och verifiera att det är ett giltigt Windows Installer-korrigeringspaket. 

Prova att använda guiden Microsoft Fix it som finns på http://support.microsoft.com/kb/971187. Guiden uppdaterar Windows-registret så att du vanligtvis kan avinstallera tidigare versioner av programmet, eller installera eller uppdatera den aktuella versionen.

Friskrivning: Adobe stöder inte programvara från tredje part och tillhandahåller denna information enbart som upplysning.

1618  En annan installation pågår redan. Slutför den installationen innan du fortsätter med den här installationen.  En annan installation pågår och MSI är upptaget.Avslutaen installerare eller vänta för den första att avslutas 
1624 Fel när transformering skulle tillämpas. Kontrollera att de specificerade transformationssökvägarna är giltiga.

Det här felet tyder på att din Acrobat/Reader-installation anpassades med hjälp av en Transforms-fil (MST). MST-filen kan eventuellt saknas på sin ursprungliga plats eller är skadad.

Detta fel kan också inträffa när du hämtar och uppdaterar med Adobe Application Manager. Felet kan undvikas genom att du hämtar uppdateringen separat från installationen. Alltså, sparauppdaterar-filen lokalt (på datorn) och kör den sedan i ett separat steg.

Hämta och installera den senaste uppdateringen av Acrobat eller Reader här:

Adobe Acrobat-uppdateringar för Windows

Fullständiga installationer och uppdateringar av Adobe Reader för Windows

Klicka på Fortsätt till Hämta och sedan på Hämta nu, klicka på Spara eller Spara som om du vill spara filen på datorn. När hämtningen är slutförd, lokaliserar du korrigeringsfilen på datorn och dubbelklickar på filen för att köra uppdateringen.

För Windows patchfilnamnhaen .MSP-tillägg och namnet för varje produkt och uppdatera, t.ex. AcrobatUpd11009.msp, AcrobatUpd1014.msp, eller AdbeRdrUpd11007.msp.

1704  Installationen av [produktnamn] är tillfälligt avbruten.  Se Fel 1704 eller 1500 | Installation, ta bort | CS4 | Windows.
1706  Det gick inte att hitta en giltig källa för produkten [produktnamn].  En eller flera av de installationsfiler som uppdateringen hämtade går inte att hitta. Ibland kan du leta rätt på resursen med Lägg till/ta bort program i Kontrollpanelen och försöka reparera programmet. När en dialogruta anger att resursen inte är tillgänglig letar du rätt på filen som krävs.Du kan även hämta MSI direkt från installationsdisken eller via www.adobe.com/downloads (endast Reader). 
1714 Det går inte att ta bort den tidigare versionen av [produktnamn]. Kontakta teknisk support. 

Prova att använda guiden Microsoft Fix it som finns på http://support.microsoft.com/kb/971187.Guiden uppdaterar Windows-registret så att du vanligtvis kan avinstallera tidigare versioner av programmet, eller installera eller uppdatera den aktuella versionen.

Friskrivning: Adobe stöder inte programvara från tredje part och tillhandahåller denna information enbart som upplysning.

Om du inte lyckas avinstallera, installera eller uppdatera programmet med guiden Fix it så kan du studera lösningarna i Fel 1714 | Acrobat, Reader.

28000 Det gick inte att installera Acrobat-licenseringsmodulen.  Fel 28000 Acrobat | Hur man förebygger återtagande av Acrobat-installation på 64-bitars Windows.

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy