Synkronisera Animate-inställningar med Creative Cloud

Animate är nu fullständigt integrerat med Creative Cloud. Detta innebär att du kan synkronisera inställningarna med Creative Cloud först och sedan med flera datorer (högst två). Med synkroniseringsinställningarna kan du spara säkerhetskopior på Creative Cloud och även återställa och återanvända inställningar, även om du behöver installera om Animate.

Obs!

Den här funktionen finns bara i Animate 18.0 och tidigare versioner. 

Följande inställningar kan synkroniseras med Creative Cloud och flera datorer:

 • Arbetsyta: Innehåller bland annat synkronisering av aktiv arbetsyta och användardefinierade arbetsytor. När du hämtar inställningarna till en annan dator behåller panelerna sina positioner med lämpliga justeringar beroende på skärmupplösningen.
 • Kortkommandon/Egna förinställningar: Standardkortkommandon och egna kortkommandon.
 • Dokumentegenskaper: Inkluderar dokumentinställningar för scenen.
 • Programnivåinställningar: Inkluderar alternativ som anges på följande flikar på panelen Inställningar:
  • Allmänt
  • Synkronisera inställningar
  • Kodredigeraren
  • Skriptfiler
  • Kompilator
  • Text
  • Rita
 • Inställningar för Sprite-mall: Utdataalternativ för generering av Sprite-mallar, bland annat Bildstorlek, Algoritm och Dataformat.
 • Stödraster-, stödlinje- och fästningsinställningar: Alternativ för stödraster, justering, pixlar, stödlinjer och fästning anges på menyn Visa i Animate.

Du kan också välja att synkronisera inställningar för två olika plattformar (MAC och Windows). På grund av olikheter i operativsystemen finns det en del begränsningar för synkronisering på olika plattformar. Det går inte att synkronisera alla inställningar. Kortkommandon som innehåller Control (MAC) ignoreras till exempel när inställningarna hämtas på en Windows-dator.

Synkronisera Animate-inställningar med Creative Cloud

 1. Starta Animate.
 2. Dialogrutan Adobe Animate visas när du startar Animate för första gången. 
  1. Starta synkroniseringen: Klicka på knappen Synkronisera inställningar nu för att starta synkroniseringen av Animate-inställningarna med Creative Cloud.
  2. Ändra standardinställningar för synkronisering: Klicka på Avancerat. Delen Synkronisera inställningar på panelen Inställningar visas. Granska eller ändra vid behov dessa inställningar.
  3. Inaktivera synkronisering: Klicka på knappen Inaktivera Synkronisera inställningar för att avbryta synkroniseringen av Animate-inställningarna med Creative Cloud.
 3. När du vill synkronisera med Creative Cloud klickar du på knappen i namnlisten i Animate och sedan på Synkronisera inställningar nu.
 4. Om du vill ändra synkroniseringsinställningarna väljer du Redigera > Inställningar> Synkronisera inställningar. Du kan klicka på knappen Synkronisera inställningar nu för att synkronisera de ändrade inställningarna med Creative Cloud.

Hämta inställningar från Creative Cloud

Du kan synkronisera Animate-inställningar med två system. Du kan ändra inställningarna på en dator, synkronisera dessa ändrade inställningar med Creative Cloud och hämta samma inställningar på en annan dator.

Om inställningarna på den andra datorn är standard eller inte ändrade kan du hämta inställningar från Creative Cloud. När inställningarna har hämtats till ett system visas dialogrutan Uppdaterade inställningar är klara och talar om detta.

En konflikt kommer emellertid att inträffa om inställningarna har ändrats utan synkronisering med Creative Cloud. Mer information om hur du löser sådana konflikter finns i Lösa synkroniseringskonflikter.

Tänk dig följande exempel: Du har ändrat kortkommandona på datorn på arbetet och synkroniserat dem med Creative Cloud. Du kan då hämta och använda dessa inställningar hemma på en annan dator.

 1. Starta Animate.
 2. Klicka på knappen i Animate.
 3. Klicka på knappen Synkronisera inställningar nu.
 4. I dialogrutan för färdiga uppdateringsinställningar klickar du på Använd för att åsidosätta de aktuella inställningarna med den hämtade kopian.

Obs!

Om du avslutar Animate innan de hämtade inställningarna har verkställts, kommer de att verkställas automatiskt nästa gång du startar programmet.

Lösa konflikter

När du använder flera datorer kan du ändra synkroniseringsinställningarna på dessa datorer. Det uppstår emellertid en konflikt om du gör fler ändringar av inställningarna på en annan datorn.

Anta till exempel att du har ändrat Inställningar för Sprite-mall på datorn på jobbet (kontoret). Sedan gör du fler ändringar i de här inställningarna på en dator hemma. Om datorn hemma inte synkroniserades med Cloud innan ändringarna av Sprite-mallen gjordes kommer en konflikt att uppstå.

Så här löser du en sådan konflikt:

 1. Klicka på knappen i Animate.
 2. Följande dialogruta visas:

 1. Du kan välja om du vill behålla de lokala inställningarna eller hämta inställningarna från Creative Cloud med följande alternativ: 

Synkronisera lokala

Synkronisera de lokala inställningar på den här datorn med Creative Cloud och skriver över Creative Cloud-versionen med den lokala versionen av inställningarna.

Synkronisera molnet

Synkronisera Creative Cloud med den lokala datorn. Ignorera ändringar av de lokala inställningarna och ersätt dem med inställningarna från Creative Cloud.

Felsökning

 • Kortkommandon som lagts till som förval med ogiltiga namn (namn som inte kan användas i OS) synkroniseras inte med Creative Cloud.
 • Kortkommandon som visas på olika menyer synkroniseras inte till system med olika plattformar. Kommandot Teckensnittsmappning finns under olika menyer i MAC- och Windows-versionerna av Animate. Om Teckensnittsmappning tilldelats ett nytt kortkommando på MAC och synkroniseras med Creative Cloud, kan det inte hämtas och användas i Windows.
 • Teckensnittsinställningar synkroniseras inte med Creative Cloud.
 • Felhantering:
  • Ingen internetanslutning: Om det inte finns någon internetanslutning genereras ett fel i Animate och det går inte att överföra synkroniseringsinställningar till eller från Creative Cloud. Kontrollera att systemet är anslutet till en felfri Internetanslutning.
  • Servern är upptagen: Om Creative Cloud-servern är upptagen genereras ett fel i Animate och det går inte att synkronisera inställningar från Creative Cloud.
  • Begränsat diskutrymme: Om det finns mindre diskutrymme på det lokala systemet genereras ett fel i Animate och inställningarna hämtas inte från Creative Cloud.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?