Felmatchning av färg med PDF skapad i utgångsmodulen

Problem

När du använder Adobes utgångsmodul för Bridge CC 2018 för att skapa ett kontaktblad är bilderna på kontaktbladet mörkare än originalbilden.

Kringgå problem

När du skapar ett kontaktblad med hjälp av utgångsmodulen i Bridge CC 2018 kan du prova följande steg för att kringgå problemet:

 1. Bevara inbäddad färgprofil: Kontrollera om du har alternativet Bevara inbäddad färgprofil valt i panelen utgångsinställningar. Om inte, aktivera alternativet under Adobe Bridge > Inställningar > Utgång (Mac) eller Redigera > Inställningar > Utgång (Win) och starta om Bridge.

  Aktivera Bevara inbäddad färgprofil i utgångsinställningarna.
  Aktivera Bevara inbäddad färgprofil i utgångsinställningarna.

 2.  Utgångskvalitetsändring: Ställ in utgångskvaliteten till 12 med hjälp av reglaget under utgångsinställningar.

  Ställ in reglaget för bildkvalitet på det högsta värdet
  Ställ in reglaget för bildkvalitet på det högsta värdet, det är 12.

 3. Prova standardmall: Om du använder en anpassad mall för att skapa en PDF kan du försöka använda en standardmall.

 4. Kalibrera bildskärm: För att kalibrera bildskärmen, se Kalibrera och profilera bildskärm.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto