Sammanfattning av funktioner | Adobe Camera Raw | 2018-versioner

Mer information om nya funktioner i Adobe Camera Raw 10.x.

Adobe Camera Raw 10.5

Adobe Camera Raw 10.5 innehåller stöd för ytterligare kameror och objektiv. Dessutom innehåller det flera programrättningar.

Om du vill visa en fullständig lista över kameror och objektivprofiler som stöds använder du följande resurser:

Adobe Camera Raw 10.4

Adobe Camera Raw 10.4 innehåller flera nya funktioner och stöd för ytterligare kameror och objektiv. Dessutom innehåller det lösta problem.

Om du vill visa en fullständig lista över kameror och objektivprofiler som stöds använder du följande resurser:

Stöd för HEIC-fotofiler i macOS (High Sierra)

Nytt i den här versionen av Adobe Camera Raw

Nu finns det stöd för Apples fotofilformat HEIC i Adobe Camera Raw i macOS 10.13 (High Sierra) och senare.

Mer information om stödet för HEIC-fotofiler finns i Stöd för HEIC- och HEVC-mediefiler i Lightroom och Camera Raw.

Importera profiler och förinställningar

Nytt i den här versionen av Adobe Camera Raw

Från och med den här versionen kan du importera profiler och förinställningar till Adobe Camera Raw från zip-filer.

Mer information finns i Importera profiler och förinställningar.

Adobe Camera Raw 10.3

Adobe Camera Raw 10.3 innehåller en ny funktion för profiler och dessutom nya Adobe Raw-profiler. Dessutom innehåller det stöd för ytterligare kameror och objektiv, och flera programrättningar.

Adobe Raw-profiler och kreativa profiler

Nytt i den här versionen av Adobe Camera Raw

Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. Profiler är avsedda att användas som utgångspunkt för redigering av foton.

Du kan få större kreativ kontroll över dina foton med Raw-format genom att välja någon av de Adobe Raw-profiler som du kan använda genom att bara klicka en gång. Profilerna är utformade för färgfoton, monokroma foton, porträttfoton, landskapsfoton och mycket mer.

Både för foton med Raw-format och för foton som inte har Raw-format kan du ge dina foton en unik stil eller effekt genom att välja någon av de kreativa profiler som är grupperade under Konstnärliga, Svartvita, Moderna och Gammaldags.

När du använder en profil på ett foto ändras inte eventuella andra kontrollskjutreglage som du har använt på fotot. Det innebär att du kan redigera dina foton som du vill och sedan använda en profil på redigerade foton.

Mer information om hur du lägger till profiler till foton finns i Justera färgåtergivning för kameran i Camera Raw.

Om du vill visa en fullständig lista över kameror och objektivprofiler som stöds använder du följande resurser:

Adobe Camera Raw 10.2

Adobe Camera Raw 10.2 innehåller stöd för ytterligare kameror och objektiv. Dessutom innehåller det flera programrättningar.

Om du vill visa en fullständig lista över kameror och objektivprofiler som stöds använder du följande resurser:

Adobe Camera Raw 10.1

Adobe Camera Raw 10.1 innehåller stöd för ytterligare kameror och objektiv. Dessutom innehåller det flera programrättningar.

Funktionen Automatiskt som du kan använda till att automatiskt använda de bästa redigeringarna på foton har förbättrats

Nytt i den här versionen av Adobe Camera Raw

Du kan börja redigera foton med hjälp av funktionen Automatiskt, där Adobe Sensei används till att använda justeringar på ett intelligent sätt baserat på ljus- och färgegenskaperna i foton. Nu används avancerad maskininlärning för funktionen Automatiskt, vilket innebär att de bästa redigeringarna för följande skjutreglage nu används automatiskt: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta, Mättnad och Lyster. Dessutom kan du använda funktionen Automatiskt till att optimera justeringarna för ett foto även när du har beskurit det.

De underliggande neurala näten har tränats med tusentals professionellt tagna och manuellt redigerade foton för att utvärdera och korrigera foton, på samma sätt som av en erfaren fotograf.

Mer information om Adobes maskininlärningsfunktioner finns i Vanliga frågor om maskininlärning.

Adobe Camera Raw 10.0

Snabbmarkeringar med hjälp av färg- och luminansintervallmasker

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Med hjälp av de nya kontrollerna för att skapa färg- och luminansintervallmasker kan du snabbt skapa ett exakt maskområde på ditt foto som du sedan kan använda lokala justeringar på. Du kan använda de här verktygen för att skapa exakta masker till att upptäcka förändringar i belysningen och kontrasterande kanter baserat på färg och ton. Du börjar med att göra en snabb maskmarkering med hjälp av Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter. Därefter förfinar du markeringen med hjälp av intervallmaskerna, som finns under Automatisk mask i alternativen för verktyget Justeringspensel.

Färgintervallmask

När du har gjort en ursprunglig markeringsmask i fotot med hjälp av Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter använder du Färgintervallmask till att förfina markeringsmasken baserat på de färgprov du har tagit i maskområdet.

Luminansintervallmask

När du har gjort en ursprunglig markeringsmask i fotot med hjälp av Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter använder du Luminansintervallmask till att förfina markeringsmasken baserat på luminansintervallet för markeringen.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Adobe Camera Raw

Om du vill visa fullständig lista över kameror och objektivprofiler som stöds använder du följande resurser:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?