Uppdaterades i Adobe Camera Raw 10.3 (april 2018-versionen).

Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. Profiler är avsedda att användas som utgångspunkt för redigering av foton.

När du använder en profil på ett foto ändras inte eventuella andra kontrollskjutreglage som du har använt på fotot. Det innebär att du kan redigera dina foton som du vill och sedan använda en profil på redigerade foton.

Använda en profil på foton

Så här bläddrar du efter och använder profiler:

 1. Visa Adobe Raw-profilerna genom att gå till panelen Grundläggande i dialogrutan Camera Raw och klicka i listrutan Profil. Om du vill visa de andra tillgängliga profilerna klickar du på Bläddra.

  screen_shot_2018-03-28at31607pm
  Bläddra efter profiler med hjälp av listrutan Profil.
  profile_browser
  Bläddra efter profiler

  Obs!

  När du importerar foton används profilerna Adobe, färg och Adobe, monokromt som standard för färgfoton respektive svartvita foton.

 2. Om du vill visa de tillgängliga profilerna i en profilgrupp (beskrivs nedan) expanderar du gruppen.

  Obs!

  Om du vill få åtkomst till visningsalternativen i panelen Bläddra efter profiler klickar du i listrutan till höger. Du kan visa profiler som stödrasterminiatyrbilder eller som en lista. Du kan även använda FärgSvartvita och Alla till att filtrera profiler.

  adobe_profile_browser

  Favoriter

  Visa profiler som du har markerat som favoriter. Se Lägga till profiler i Favoriter.

  adobe_raw
  Adobe Raw-profiler

  Kreativa profiler för foton med Raw-format och foton som inte har Raw-format

  Du kan använda kreativa profiler för alla filformat, inklusive foton med Raw-format, JPEG-filer och TIFF-filer. De här profilerna har utformats för att ge dina foton en viss stil eller effekt.

  Konstnärliga: använd de här profilerna om du vill att färgåtergivningen i foton ska vara mer skarp, med starkare färgskiftningar.

  Svartvita: använd de här profilerna till att uppnå de optimala tonskiftningar som krävs för att arbeta i svartvitt.

  Moderna: använd de här profilerna till att skapa unika effekter som är lämpliga för modern fotografering.

  Gammaldags: använd de här profilerna till att få dina foton att se ut som gammaldags foton.

  Profiler för foton med Raw-format

  Följande profilgrupper visas när du redigerar ett foto med Raw-format:

  Adobe Raw: med hjälp av Adobe Raw-profiler kan du märkbart förbättra färgåtergivningen. De är bra utgångspunkt för redigering av foton med Raw-format. Profilen Adobe, färg har utformats för att ge en bra färg/ton-balans för alla foton. Den här profilen används som standard på alla foton med Raw-format som du importerar. 

  Kameramatchning: visa profiler baserat på kameramärke/-modell för ditt foto med Raw-format. Du kan använda kameramatchningsprofilerna om du föredrar att färgåtergivningen i fotona med Raw-format ska matcha det som visas på skärmen på kameran.

  Äldre: visa äldre profiler som även fanns i tidigare versioner av programmet Adobe Camera Raw.

  Artistic
  Konstnärliga profiler

  Obs!

  När du använder en av profilerna i profilgruppen Konstnärliga, Svartvita, Moderna eller Gammaldags visas skjutreglaget Mängd, som du kan använda till att kontrollera profilens intensitet. För andra profiler är skjutreglaget Mängd nedtonat/inaktivt.

 3. Om du vill förhandsvisa effekten av att använda en profil på ett foto håller du pekaren över den. Om du vill använda en profil på fotot klickar du på den.

 4. Om du vill gå tillbaka till panelen Grundläggande klickar du på Stäng längst upp till höger i panelen Bläddra efter profiler.

Lägga till profiler i Favoriter

Så här lägger du till en profil i Favoriter:

 • När du bläddrar bland profilerna i stödrastervyn eller i vyn med stora miniatyrbilder: håll pekaren över profilminiatyrbilden och klicka på den stjärnikon som visas längst upp till höger på miniatyrbilden.
 • När du bläddrar bland profilerna i listvyn: klicka på den stjärnikon som visas bredvid profilnamnet.

Obs!

När du lägger till en profil i Favoriter uppdateras snabbmenyn Profil på fliken Grundläggande i dialogrutan Camera Raw. När du tar bort en profil från Favoriter tas den bort från snabbmenyn Profil. Det innebär att du snabbt kan få åtkomst till profiler du ofta använder genom att anpassa snabbmenyn Grundläggande.

Installera profiler

Installera profiler manuellt

De befintliga DCP-profilerna på datorn konverteras automatiskt till XMP-format när du uppdaterar till Camera Raw 10.3. Om du vill lägga till en DCP-profil när du har startat programmet för första gången kopierar du filen manuellt till följande plats:

Windows: C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles
macOS: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles

Om du vill lägga till en XMP-profil manuellt kopierar du den till följande plats:

Windows: C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\Settings
macOS: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings

Importera profiler och förinställningar

Du kan använda dialogrutan Importera profiler och förinställningar till att importera DCP- och XMP-profiler och -förinställningar från zip-filer. Så här får du åtkomst till den här dialogrutan:

 1. Gå till panelen Grundläggande i dialogrutan Camera Raw och klicka i listrutan Profil.

 2. Välj Bläddra.

 3. Högerklicka (Windows) respektive Kommando-klicka (macOS) i profilgruppsområdet i panelen Bläddra efter profiler och välj Importera profiler och förinställningar på snabbmenyn.

  Alternativt så högerklickar (Windows) respektive Kommando-klickar (macOS) du i panelen Förinställning och väljer Importera profiler och förinställningar.

 4. Dialogrutan Importera profiler och förinställningar visas. Bläddra efter den profil eller förinställning du vill importera och klicka sedan på Öppna.

  Du kan få åtkomst till de importerade profilerna i panelen Bläddra efter profiler.

Obs!

Du kan endast använda dialogrutan Importera profiler och förinställningar till att importera zip-filer. Om du vill importera enskilda profiler eller förinställningar kan du installera dem manuellt på rätt plats. Mer information finns i Installera profiler manuellt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy