Konfigurera Okta för användning med Adobe SSO (enkel inloggning)

Översikt

Med Adobe Admin Console kan systemadministratörer konfigurera domäner för inloggning via Federated ID med enkel inloggning (SSO). När ägarskapet för en domän har bekräftats med en DNS-token kan domänen konfigureras till att tillåta användare logga in på Creative Cloud med e-postadresser på domänen via en identitetsleverantör (IdP) – antingen som en programvarutjänst på företagsnätverket som är tillgänglig från internet, eller som en molntjänst från en tredjepartsleverantör som verifierar användarnas inloggning via säker kommunikation med SAML-protokoll.

En av IdP-leverantörerna är Okta, en molntjänst för säker identitetshantering.

Förutsättningar

Innan du konfigurerar en domän för enkel inloggning med Okta som IdP måste följande krav vara uppfyllda:

 • Domänen har tagits i anspråk i Adobe Admin Console så att den visas som ”Aktiv" i kolumnen ”Domänstatus”.
 • Okta-kontrollpanelen är konfigurerad och åtkomlig med administratörsrättigheter för den aktuella domänen

Konfiguration

1. Börja med att fylla i identitetskonfigurationen i Adobe Admin Console med följande platshållarinformation:

 • För konfigurationsprocessen använder du ett IdP-certifikat från Okta. Denna information kommer att ersättas före aktiveringen.
 • Ange Okta som IdP-utfärdare
 • Ange URL:en för IdP-inloggning till https://www.adobe.com/se
 • Lämna IdP-bindningen som HTTP-Post
 • Lämna användarens inloggningsinställning som e-postadress
2. Spara formuläret.

3. På Okta-kontrollpanelen klickar du på Create New App (Skapa ny app) under Applications -> Add Application (App -> Lägg till app).

4. Fyll i de allmänna inställningarna enligt följande:

 • Appnamn: Adobe Creative Cloud
 • Appsynlighet:
  • Välj Do not display application icon to users (Visa inte appikon för användare)
  • Välj Do not display application icon in the Okta Mobile app (Visa inte appikon i Okta-mobilappen)

6. Klicka på Next (Nästa).

7. Klicka på Download Okta Certificate (Ladda ned Okta-certifikat).

8. Ändra filtillägget för certifikatet som hämtats från Okta-kontrollpanelen till .cer, så att det kan överföras till Adobe Admin Console.

9. Öppna Adobe Admin Console https://adminconsole.adobe.com/enterprise och gå till informationen för den aktuella domänen på fliken Identitet.

10. Överför Okta-certifikatet i fältet IDP-certifikat.

11. Spara inställningarna.

 

12. Klicka på Hämta metadata och spara filen.

13. Gå tillbaka till Okta-kontrollpanelen och slutför App Setup Wizard (Appkonfigurationsguiden). Öppna de metadata som sparats från Adobe Admin Console i en webbläsare (t.ex. Internet Explorer) och kopiera värdena från följande fält, enligt exempelbilden nedan:

 • AssertionConsumerService
 • EntityID

14. Klicka på Show Advanced Settings (Visa avancerade inställningar).

15. Ändra attributen enligt följande:

 • FirstName = user.firstName
 • LastName = user.lastName
 • Email = user.email

16. Klicka på Finish (Slutför) och gå till den nu skapade Adobe Creative Cloud-appen.

17. Gå till Sign-On -> View Setup Instructions (Inloggning -> Visa konfigurationsinstruktioner).

18. Skaffa följande information för att ersätta exempelvärdena som tidigare angivits i Adobe Admin Console:

 • Identity Provider Single Sign-On URL
 • Identity Provider Issuer
 • X.509 Certificate

19. Klicka på Redigera konfiguration i Adobe Admin Console.

20. Fyll i informationen från Okta-kontrollpanelen enligt följande:

 • IDP-certifikat = X.509 Certificate
 • IDP-utfärdare = Identity Provider Issuer
 • Inloggningsadress för IDP = Identity Provider Single Sign-On URL

21. Spara konfigurationen.

22. Testa med en användare som du definierat både i ditt eget identitetshanteringssystem och i Adobe Admin Console genom att logga in på https://www.adobe.com/se/ och även på Creative Cloud Desktop.

Support

Om du behöver ytterligare hjälp efter att du följt stegen i den här handboken kan du öppna ett supportärende på fliken Support i Adobe Admin Console.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto