Produktinstallationen av Creative Cloud hoppar till 99 % och rullar tillbaka

Problem

Vid hämtning eller installation av en Creative Cloud-produkt (såsom Photoshop eller Illustrator) får du ett av följande problem:

 • Installationen hoppar från  0% till 99 % och rullar sedan tillbaka.
 • Installationen slutförs men du får inte alternativet att öppna produkten i datorprogrammet Creative Cloud. Istället visas alternativet att installera produkten.

I loggfilerna listas detta fel som Fel 130.

-------------------------------- Sammanfattning --------------------------------
 - 1 allvarligt fel, 0 fel, 0 varning(ar)

ALLVARLIGT: Fel förekom i arbetsflödet för produktinstallationen med felkod 130 felmeddelande
--------------------------------------------------------------------------------

02/27/17 14:55:37:299 | [INFO] |  | HDSetup | HDPIM | HDPIMSessionManager |  | HDPIM | 20008 | Inside hdpimTerminateSession
02/27/17 14:55:37:752 | [INFO] |  | HDSetup | HDPIM | HDPIMSessionManager |  | HDPIM | 20008 | Exiting hdpimTerminateSession, lyckades stänga session '0'
02/27/17 14:55:37:758 | [INFO] |  | HDSetup | HDSetup | AppContext |  | HDSetup | 20002 | Exit Code: 130

Obs!

Mer information om hur du hittar en felkod i loggfilerna finns i Åtgärda fel vid installation av Creative Cloud-program.

Lösning 1: Avinstallera produkten som du försöker installera

  • macOS

  Navigera till Program > [Creative Cloud-produkt] och dubbelklicka på Avinstallera [Creative Cloud-produkt].

  Till exempel, om du försöker installera Photoshop, ska du navigera till Program > Adobe Photoshop CC 2017 och dubbelklicka på Avinstallera Adobe Photoshop CC 2017.

  • Windows

  Gå till Kontrollpanelen > Program > Program och funktioner, välj Creative Cloud-produkten och klicka på Avinstallera.

  Till exempel, om du försöker installera Photoshop, ska du navigera till Kontrollpanelen > Program > Program och funktioner, välja Adobe Photoshop CC 2017 och klicka på Avinstallera.

 1. Hämta och installera Creative Cloud-produkten. För mer information kan du gå till Hämta Creative Cloud-program.

Lösning 2: Använd Adobe Creative Cloud Cleaner Tool

 1. Kör Adobe Creative Cloud Cleaner Tool och avinstallera den produkt du försöker installera. För mer information, se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

 2. När du har kört Adobe CC Cleaner Tool installerar du Creative Cloud-produkten. Mer information finns i Hämta dina Creative Cloud-program.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online